Danskernes faldende brevlyst koster Postnord på bundlinjen

384656_16_9_large_491.jpg
Virksomheder
Eksklusivt for kunder
17. jul 2019 KL.12:47

Opdateret kl. 12:45 med citater fra Postnords danske chef Peter Kjær Jensen

Postnord, det statsejede dansk-svenske selskab, der bringer breve og pakker ud i fire af de nordiske lande, er stadig en tabsgivende forretning.

Trods forbedringer i forhold til rædselsåret 2018 kommer Postnord samlet set ud med et driftsminus på 70 mio. svenske kroner for andet kvartal af 2019, men dog et overskud på 92 mio. svenske kroner for det samlede halvår.

En meget væsentlig del af de tab, der trækker ned. kommer fra Danmark, hvor minusset er på 10 mio. svenske kroner for andet kvartal og 64 mio. kroner for første halvår. Danmark markerer sig som eneste land i Postnords aktiviteter, der konsekvent giver underskud.

Men Peter Kjær Jensen, chef for Postnord Danmark, vil dog gerne sætte tingene i relief:

“jeg er faktisk stolt over, at vi er nået ned på et trods alt begrænset, dansk tab i forhold til de langt større minusser, vi tidligere har måttet forholde os til,” siger han.

Selvom der samlet set er tale om markante forbedringer fra de trecifrede milliontab, som den statslige post- og pakkekoncern kunne fremvise for samme periode sidste år, så går det stadigvæk den gale vej med hovedaktiviteten, altså brevudbringning.

I takt med, at skandinaverne bliver mere og mere digitale, falder brevmængderne mærkbart. Samlet set er brevmængderne faldet 10 pct. i hele Postnord-området – for Danmark alene er faldet 8 pct.

Postnord kan i et vist omfang kompensere for de vigende brevopgaver med flere pakkepost-opgaver, der især skyldes forbrugernes øgede e-handel. Pakke-postmængderne stiger samlet med 1 pct., og mængden af erhvervspakker – som i stort omfang skyldes e-handel – stiger med 7 pct.

Postnord fremhæver blandt andet et forsøg med særlige afleveringsbokse i Danmark, kaldet “Nærbokse”, som et positivt tiltag, der skal styrke Postnords konkurrencekraft i forhold til andre pakkeleverandører.

Men konstitueret koncernchef Annemarie Gardshol lægger dog ikke skjul på, at fremtiden for den statslige posttjeneste stadig ser udfordret ud.

“Det er nødvendigt at opdatere den nuværende postlovgivning i Danmark og Sverige, og det vil kræve bred politisk vilje at sikre en økonomisk bæredygtig brevtjeneste på sigt,” påpeger hun i en skriftlig kommentar.

Postnords topledelse uddyber ikke, hvad der menes med opdatering af postlovgivning. Den danske chef Peter Kjær Jensen siger, at bemærkningen formentlig mest er møntet på svensk lovgivning. Danmark skal inden årets udgang have skabt politisk forlig om en revision af den såkaldte befordringspligt, altså kravene om, hvor ofte, hvor fintmasket og hvor dyr postudbringning skal være.

Postnord har været igennem omfattende og dyre fyringsrunder af bl.a. tjenestemandsansatte og har måttet bede Sverige og Danmark om flere midler.

Det har så igen affødt, at EU har åbnet en undersøgelse af tilskuddene som mulig statsstøtte i konflikt med reglerne. 

Postnord har omkring 30.000 ansatte og en årsomsætning på 37 mia. SEK i 2018.