Syv gode råd: Få mere værdi ud af din bestyrelse

394375_16_9_large_911.jpg
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
31. jan 2020 KL.10:00

Sæt dit bestyrelseshold ud fra dit nuværende behov. Skift dem ud løbende og sørg for, at møderne handler om løsninger og om fremtiden. Vigtigt med masser af udsyn, lyder rådene til at få mest værdi ud af en professionel bestyrelse.

Bestyrelse - Vejen til vækst går gennem en professionel bestyrelse. Lederen i den mindre virksomhed har brug for sparring, udsyn og modspil, lyder de velkendte råd.


Rygraden af dansk erhvervsliv består af mindre virksomheder, ofte med en ejerleder i spidsen. Spørgsmålet er, hvilke veje skal man gå for at få det optimale ud af en professionel bestyrelse, og hvor er faldgruberne.

Børsen har efterspurgt de råd til godt bestyrelsesarbejdet.

Direktør Ane Buch fra fagorganisationen SMV Danmark, professor Mette Neville fra Center For Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BBS og bestyrelsesformand Poul Konrad Beck fra Dansand ved Silkeborg har givet indspark til, hvad man bør overveje før og undervejs.

Første skridt handler om kendskab, kemi og kompetencer. For en bestyrelserne skal evne at balancere mellem at udfordre og hjælpe en ejerleder, der både har flere kasketter på og dybe følelser for sin virksomhed.

1. Respekt er første skridt

Dine bestyrelsesmedlemmer skal have deres research i orden med grundigt kendskab til virksomheden og værdierne bag. Det handler om respekt. For ofte er det en stor mundfuld at skulle sætte retning for en ejerleder eller direktør, der kender alle afkroge af sin virksomhed og føler sig tæt knyttet til den. Strategiarbejdet skal hvile på dette fundament.


Der i den grad behov for mere helikoptersyn og overblik i denne type virksomheder, der oftest har fokus på drift.“For at blive en god sparringspartner, er det vigtigt ikke kun at have specialviden som bestyrelsesmedlem. Man skal byde ind med strategi. Men man skal også sikre opfølgning, så planen følges til dørs. Bestyrelsen tvinger ejerlederen til at få større disciplin for alle typer opgaver. Og her er de personlige kompetencer vigtige. Kemi med ejeren er altafgørende for succes. Man skal have respekt for alt det, der er bygget op,” siger Ane Buch, direktør i SMV Danmark med 18.000 medlemmer.

“Det er oftest brug for helhedsblik i en mindre eller mellemstor virksomhed for at kunne agere god sparringspartner. Virksomhederne har masser af behov på bestyrelsesfronten. Men der i den grad også behov for mere helikoptersyn og overblik i denne type virksomheder, der oftest har fokus på drift,” siger Ane Buch.

2. Rekruttering er svært


Mange kigger rundt i netværket i jagten på en god sparringspartner til bestyrelsen. Det er en god start. Men vigtigst er det at kigge på hvilke behov virksomheden har. Hvilke kompetencer skal bestyrelsen bygges op af, hvor er den daglige ledelses styrker og svagheder, og hvilke strategiske udfordringer kigger vi ind i.

“Rekruttering er en udfordring. For det handler om kompetencer, kemi og kultur. Generelt skal man blive bedre til at tage kandidater ind til samtaler og tests, så de passer til strategien. Man er nødt til at have personprofiler på alle behov i forhold til sammensætning af bestyrelsen. Og det kræver en dygtig bestyrelsesformand både at sammensætte og derefter få maksimalt ud af medlemmerne,” siger Mette Neville.

Der findes efterhånden en del netværk med fokus på bestyrelsesarbejde. Virksomhederne opfordres til at kigge ud over eget netværk for at spotte kandidater. De er derude. Men udfordringen er at finde hinanden. Man kan også slå stillingen op.

“Heldigvis er der mange, som finder bestyrelsesposter i små og mellemstore virksomheder spændende, da opgaverne er meget helhedsorienterede. Derfor oplever vi ikke, at der mangel på kompetente kandidater. Men det kræver en indsats og screening at finde frem til dem,” siger Ane Buch, SMV Danmark.

3. Udskiftning er nødvendigHvor længe skal man sidde i en bestyrelse? Indtil opgaven er løst, lyder svaret ofte. Derfor skal man som virksomhedsleder i samarbejde med bestyrelsesformanden sætte spilleregler op fra starten, aftale åremålskontrakter eller afholde løbende samtaler med bestyrelsesmedlemmerne.

“Bestyrelsesmedlemmer kan være svære at komme af med. Derfor kan være en god idé at sætte år på kontrakten og holde evalueringssamtaler løbende. Kompetencebehov skifter hele tiden. Derfor skal der også skiftes ud i bestyrelsen,” siger Poul Konrad Beck, Dansand.

Fokus bør hele tiden være rettet på virksomhedens behov og ikke give frihjul til bestyrelsen for lang tids tro tjeneste. Udfordringerne bestemmer. Men ofte er virksomhederne for dårlige til at skifte ud i bestyrelserne.

“Man bør kigge på kompetencerne hvert andet år. Den afklaring handler ikke om, at et medlem bliver fyret, men om at missionen er fuldført, og der er nye udfordringer at tage fat på,” siger Mette Neville, Aarhus BSS.

4. Dagsordenen skal skabe værdi

Når holdet er sat og rammerne på plads, begynder det hårde arbejde. Tiden med møder fire gange om året og hovedfokus på bagudskuende, økonomisk gennemgang er fortid.


Alt med tal skal læses på forhånd for at få tid til at diskutere, hvordan vi gør tingene bedre og have tid til det fremadrettede.


Arbejdet er løbende og fleksibelt. Dagsordenen skal rumme diskussion af strategiske overvejelser, være løsningsorienteret og effektiv.

“Det handler om at bruge tiden bedre i bestyrelseslokalet. Alt med tal skal læses på forhånd for at få tid til at diskutere, hvordan vi gør tingene bedre og have tid til det fremadrettede. Det skal være værdiskabende,” siger Poul Konrad Beck, Dansand.

Bestyrelsesformanden eller mødelederen har en afgørende rolle for at få bestyrelsesmaskinen til fungere bedst muligt og sikre, at virksomheden får noget ud af møderne.

Hvis bestyrelsen er rigtig sammensat, skal alle høres og spille en rolle under møderne.

“Få de rette kompetencer ind i bestyrelsen og brug tiden rigtigt sammen. Man kan vende dagsordenen om, så man når de vigtige emner under møderne. Den gode bestyrelse har jo ikke mere tid end den dårlige. De er bare mere effektive,” siger Mette Neville, Aarhus BSS.

5. Udsyn er afgørende

Drift fylder meget for de fleste virksomhedsledere i mindre virksomheder. Bestyrelsen skal derfor kunne rumme at være vinduet ud til verden og skabe overblik i en stadig mere kompleks verden, hvor ens branche hurtigt kan påvirkes ude fra. For hvor er fordele og ulemper ved øget digitalisering eller grøn omstilling netop for os.

“De globale dagsordener kommer hurtigt. Derfor er der brug for, at bestyrelsen har øjne ud i verden hele tiden. Det er bestyrelsen, der skal komme med bud på, hvordan virksomheden efterfølgende skal agere på de store dagsordener og finde hullerne i osten internt,” siger Mette Neville, Aarhus BSS.Som bestyrelsesmedlem skal du kunne tænke strategisk og have øje for megatrends. Det er ikke din opgave at dykke ned i, hvad smøreolien koster.

Man skal kende virksomheden indgående for at være en dygtig sparringspartner i bestyrelsen. Men det er også nødvendigt at holde afstand til hverdagens drift, som det ellers er nemt at blive suget ind i.

“Som bestyrelsesmedlem skal du kunne tænke strategisk og have øje for megatrends. Det er ikke din opgave at dykke ned i, hvad smøreolien koster. Du skal have perspektiv og ikke være alt for tæt på driften,” siger Poul Konrad Beck, Dansand.

6. Digitalisering alle steder fraSelv om virksomhedens strategi er knivskarp, og man skaber resultater på alle parametre, flytter verden sig hele tiden. På globalt plan udgør digitalisering i disse år et eksotisk rejsemål, som kunder, leverandører og omverdenen ivrigt vil i retning af.

Dette betyder, at mindre virksomheder foruden teknisk udvikling af egne drifts- og produktionssystemer også skal forholde sig til digitale services, ændrede kundeforventninger og nye forretningsmodeller som deleøkonomi.

“Verden bliver mere kompleks. Der er krav fra alle sider om f.eks. digitalisering. Det betyder, at man skal samle de nye behov op og handle hurtigt. Også i små virksomheder, for kravene kommer ofte fra kunderne,” siger Ane Buch, SMV Danmark.

7. Følg dine kunder

I utallige analyser og på konferencer blinker digitalisering kraftigt på listen over udfordringer i de mindre virksomheder, hvor man har begrænsede ressourcer og ikke lige kan sætte folk til at kigge på mulighederne. Her skal der kompetencer ind i bestyrelsen eller viden om, hvor man mest effektivt søger hen for at finde den rette digitale vej for virksomheden.

“Vi oplever, at der ude i de mindre virksomheder også er stigende fokus på, hvor kunderne bevæger sig hen. Hvordan man benytter viden om kunder, generelt bruge data bedre. Her kan man som bestyrelse ikke kun byde ind på strategi, men også opfølgningen for at virksomheden rent faktisk får det gjort,” siger Ane Buch.