Kommentar: Derfor skal udbudsreglerne skærpes

395878_16_9_large_232.jpg
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
13. feb 2020 KL. 7:00

De offentlige udbud bliver større og større, og dermed får de små og mellemstore virksomheder vanskeligere ved at deltage i udbuddene.

Inden udgangen af 2020 skal Udbudsloven revideres. Den tre år gamle udbudslov er derfor ved at blive evalueret. SMVdanmark var i sin tid med til at udarbejde loven og sidder i dag med i regeringens Forum for Udbud. Derfor er SMVdanmark også med til at evaluere loven.

Et af de kritikpunkter vi har påpeget, er tendensen med, at ikke mindst de offentlige udbud - uden det kan forklares - bliver større og større, og at de små og mellemstore virksomheder dermed får vanskeligere ved at deltage i de udbud.

Opdel udbud i fagentrepriser

SMVdanmark har krævet en skærpelse af reglerne om, at ordregiverne skal opdele udbuddene, så kontrakterne bliver mindre og overkommelige for SMV’er at byde ind på.

Konkurrencestyrelsens undersøgelser har vist, at denne forpligtelse, som allerede findes i udbudsloven, ikke bliver overholdt i den virkelige verden. Derfor har vi krævet, at der skal være en saglig begrundelse for ikke at opdele udbud i fagentrepriser eller mindre kontrakter, ligesom der skal være en konsekvens, hvis loven ikke bliver overholdt.

Rammeaftaler blæses op

Et andet problem er store rammeaftaler, som lover mere end de kan holde.

Problemet er, at der udbydes store rammeaftaler med udsigt til stor omsætning for tilbudsgiverne, men hvor realiteten er, at der kun trækkes på aftalen i begrænset omfang. Det betyder, at virksomhederne spilder tid og resurser på at afgive tilbud på forkerte forudsætninger, ligesom der afgives tilbud med for lave priser i den forventning, at der kan opnås stordrift fordele, der ikke realiseres. Derfor har SMVdanmark krævet større realisme fra ordregivernes side i de mængder der udbydes.

Høring til marts

Forum for Udbuds input skal danne grundlag for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport til erhvervsministeren i forhold til, om der skal ske ændringer af Udbudsloven. Evalueringsrapporten forventes i høring i begyndelsen af marts og hele evalueringen med Erhvervsministerens eventuelle ændringer skal være færdig inden årets udgang.

Læs mere om at sælge til det offentlige her: