Klumme: Spammer du dine kunder?

De fleste kender til irritationen over at modtage mails og sms’er, som man ikke har bedt om. For at begrænse dette, gælder der et spamforbud. Her får du en guide til, hvordan du kan sikre dig, at din virksomhed ikke overtræder spamforbuddet

20180801-080945-L-1920x1279we.jpg
Desværre oplever vi ofte, at især mindre eller nystartede virksomheder ikke i tilstrækkelig grad tager højde for spamreglerne, inden de sætter ellers velmenende markedsføringstiltag i gang. Selv om det måske ikke har konsekvenser i begyndelsen, viser problemerne sig typisk senere, når virksomheden f.eks. beslutter sig for at udvide sin markedsføring yderligere, skriver Christian Lund Hansen, juridisk konsulent i Dansk Erhverv. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
30. jun 2020 KL. 9:06

Hvornår er der tale om spam?

Spam er henvendelser sendt via mails, sms og andre digitale kanaler, hvor der markedsføres, uden modtageren har bedt om at modtage noget. Også brug af sociale medier kan blive betragtet som spam. Der vil være tale om spam, uanset om modtageren er en forbruger, en virksomhed eller en offentlig myndighed.

Som udgangspunkt vil der være tale om markedsføring, hvis henvendelsen har til formål at sælge eller markedsføre et produkt eller en ydelse. Det samme gælder, hvis formålet med henvendelsen er af øge kendskabet til virksomheden eller et af virksomhedens produkter (også kendt som ”branding”). Omvendt vil rene servicemeddelelser og markeds- eller tilfredshedsundersøgelser normalt ikke blive betragtet som spam.

I praksis viser det sig ofte som noget af en gråzone, om der i konkrete tilfælde er tale om markedsføring. I vores juridiske rådgivning hos Dansk Erhverv støder vi navnlig på spørgsmål om, hvorvidt f.eks. nyhedsbreve eller invitationer til konkurrencer skal betragtes som markedsføring. Svaret vil som udgangspunkt være ja. Det betyder, at der vil være tale om spam, medmindre modtageren har sagt ”ja tak” til at modtage dem.

Desværre oplever vi ofte, at især mindre eller nystartede virksomheder ikke i tilstrækkelig grad tager højde for spamreglerne, inden de sætter ellers velmenende markedsføringstiltag i gang. Selv om det måske ikke har konsekvenser i begyndelsen, viser problemerne sig typisk senere, når virksomheden f.eks. beslutter sig for at udvide sin markedsføring yderligere.

I disse tilfælde bliver ”oprydningsarbejdet” typisk langt mere byrdefuldt, end hvad det havde krævet, hvis reglerne var blevet fulgt fra begyndelsen.

Hvordan kan jeg markedsføre min virksomhed pr. mail eller sms?

En virksomhed kan markedsføre sig til bestemte personer f.eks. pr. mail eller sms, hvis modtageren forudgående har givet sit samtykke til det. Det betyder, at modtageren på forhånd skal have sagt ”ja tak”.

Samtykket skal derudover være frivilligt, informeret og specifikt. Virksomheden skal samtidig kunne dokumentere, at det fornødne samtykke er indhentet fra modtagerne.

At samtykket skal være frivilligt betyder, at den, der skal afgive samtykke, har et reelt og frit valg. Derfor må køb af et produkt eller en ydelse f.eks. ikke være betinget af et samtykke om at modtage markedsføring.

Med et informeret samtykke sikres det, at modtageren er klar over, at vedkommende giver samtykke, og hvad der gives samtykke til. Det betyder, at samtykket fra modtageren skal være udtryk for et aktivt valg, der er truffet baggrund af tilstrækkelig information om, hvad samtykket indebærer.

Et specifikt samtykke indebærer, at det skal være klart, hvad det er, der gives samtykke til. Derfor skal det bl.a. fremgå tydeligt, hvilke virksomheder der vil blive modtaget markedsføring fra, hvilke produkter eller kategorier af produkter markedsføringen drejer sig om, samt hvordan modtageren vil blive kontaktet som led i markedsføringen.

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at udvide sine elektroniske markedsføring er det samtidig meget væsentligt, at samtykket fra modtagerne udvides, så det kan rumme de nye tiltag. I Dansk Erhverv oplever vi generelt, at det for især mindre og nystartede virksomheder kniber med holde samtykket ajour med markedsføringen.

Virksomheden Chokpris blev i juli 2019 idømt en bøde på 34.700 kr. for at have sendt i alt 347 mails til 74 forbrugere uden samtykke.

Endelig skal det til enhver tid være muligt at tilbagekalde samtykket. Derfor skal virksomhedens henvendelser indeholde specifikke oplysninger om, hvordan modtageren kan frabede sig fremtidige henvendelser. Det skal være nemt for modtageren at trække sit samtykke tilbage, og virksomheden ikke må tage et gebyr for det.

En typisk faldgrube er, at der ikke bliver fulgt op på modtagernes tilkendegivelser om, at de ikke længere ønsker at blive kontaktet af virksomheden. Selv om det kan være meget ressourcekrævende for virksomheden at følge op på afmeldingerne, bliver der ikke set med milde øjne på virksomheder, der sidder afmeldingerne overhørig.

Hvad sker der, hvis jeg overtræder reglerne?

Afsender en virksomhed i strid med spamforbuddet markedsføringsmails, -sms’er mv. uden et gyldigt samtykke, risikerer virksomheden betragtelige bøder. Normalt opgøres bødestørrelsen efter en beregningsmodel, hvor der som udgangspunkt gives en minimumsbøde på 10.000 kr. for op til 100 overtrædelser (altså pr. mail eller sms mv.). Hvis der er tale om flere end 100 overtrædelser, medfører hver overtrædelse som udgangspunkt 100 kr. i bøde.

Forbrugerombudsmanden har stort fokus på overholdelsen af spamreglerne. Selv om forbrugerombudsmanden formentlig koncentrerer sig om større virksomheder, løber selv små og mellemstore virksomheder en væsentlig risiko ved at overtræde reglerne. F.eks. blev virksomheden Chokpris ApS i juli 2019 idømt en bøde på 34.700 kr. for at have sendt i alt 347 mails til 74 forbrugere uden samtykke.