Eftersyn af offentligt indkøb for 300 mia. kr. skal bringe flere små virksomheder i spil

395538_16_9_large_638.jpg
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
10. feb 2020 KL. 7:40

Udbudsloven fra 2016 er lige nu til eftersyn, og der bliver opfordret til at bringe flere mindre virksomheder til fadet. På fødevareområdet er kritikken kras af de store indkøbspuljer, som helt udelukker mindre og lokale virksomheder.

Udbud - Landets mindre virksomheder vinder godt nok flere offentlige opgaver, men det er slet ikke nok. Det skal Udbudsloven være med til at regulere. Derfor er den igangværende evaluering af loven fra 2016 særdeles vigtig, mener Dansk Erhverv.

For loven virker ikke efter hensigten med også at sikre delindkøb i stedet for store totalindkøb, der oftest udelukker de mindre selskaber og favoriserer få store aktører.

”I min optik er det her en af de vigtigste love, som desværre ikke får nok politisk opmærksomhed. For den regulerer enorme summer, har værdipolitisk afsæt og er afgørende for Danmarks sammenhængskraft. For hvordan får vi flere mindre virksomheder sat i spil, når indkøbene bliver samlet i kommunale fællesindkøb,” spørger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv.

Når man laver rammeaftaler på fire år, låser man markedet. Det afskærer de mindre virksomheder.


Udelukker de små


Han kritiserer den manglende gennemsigtighed i udbuddene og de manglende redegørelser for hvorfor, man ikke deler opgaverne op, men i stedet samler kommunernes indkøb sammen i store klumper.

”Når man laver rammeaftaler på fire år, låser man markedet. Det afskærer de mindre virksomheder. Det er samtidig vigtigt at sikre innovationen i forbindelse med indkøbene, så vi ikke bare oplever kommuner, der køber det samme uden at få prøvet nye løsninger af,” forklarer Morten Jung.

Farvel til lokale leverandører

Fødevareområdet er et af de steder, hvor de store udbud får konsekvenser for de mindre virksomheder. Sådan lyder meldingen fra kødgrossisten BF-Oks i Hesselager på Fyn og brancheorganisationen FødevareDanmark. For dem handler det om at sikre fair konkurrence og fortælle politikerne, at store udbud ofte betyder farvel til lokale producenter og små grossister.

”Vi har ikke en chance og kan ikke byde, hvis man vælger de store udbud. Dermed bliver der for lidt konkurrence med ganske få bydere, og det gør altså Danmark mindre på fødevareområdet,” siger Michael Gertz, adm. direktør i kødgrossisten BF-Oks. Han opfordrer lovgiverne til at fokusere på at tænke i andet end ”stort og billigt”.

”Denne udvikling kvæler al innovation. Den spænder ben for udviklingen af lokale specialister. De få deludbud har jo vist, at vi små sagtens kan konkurrere med de store. Men fjerner man en stor del af det offentlige marked fra os, mangler der ganske enkelt noget indkøbsvolumen at vokse på. Det er en skæv udvikling,” siger Michael Gertz.

Store udbud begrænser konkurrencen

Hos brancheorganisationen FødevareDanmark håber man, at evalueringen af loven kan ændre udviklingen og få sat fokus på at sende mere i deludbud og at kræve bedre forklaringer, når man undtagelsesvis ikke gør det.

”Der er en forestilling om, at jo større udbuddene er, desto bedre og billigere er de, men den antagelse er forkert. På sigt vil det begrænse konkurrencen og dermed gøre varerne dyrere. Når de mindre aktører bliver afskåret fra at byde ind, så handler man hverken i kommunens eller samfundets interesse. Nogle totaludbud giver mulighed for at vælge bestemte områder fra, for eksempel kød, men meget få benytter muligheden. Det fremfører vi over for de relevante myndigheder,” siger Torsten Buhl, direktør i FødevareDanmark.

Lydhøre lokalpolitikere

Han understreger, at der er stor lydhørhed for argumenterne lokalt, fordi politikernes gerne vil understøtte det lokale erhvervsliv, men at konsekvenserne af totaludbuddene ofte ikke er belyst på forhånd.

Torsten Buhl ser det ikke som en løsning at fremme tanken om hans medlemmer finder sammen i større konsortier som et modtræk til de store virksomheder, da man skal stå som garanter for hinanden, og det er for risikabelt for små virksomheder.

Læs mere: