Fire ændringer i markedsføringsloven, du skal være opmærksom på
Pro Selvstændig Af , , ,
Den 17. januar 2020 blev markedsføringsloven skærpet og præciseret. Loven stemmer nu overens med direktivet om urimelig handelspraksis og persondataforordningen.

De konkrete ændringer lyder:

1. Markedsføringslovens forbrugerbegreb:
En juridisk person, der handler uden for sit eget erhverv, sidestilles nu med en forbruger.

2. Præcisering af chikane:
Det vil fremgå direkte af markedsføringslovens ordlyd hvilke hensyn, der lægges vægt på, når det skal vurderes, om en erhvervsdrivende har benyttet chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig påvirkning over for forbrugere i henhold til markedsføringslovens § 7, f.eks. tidspunkt, sted, karakter og vedholdenhed af den handelspraksis, der er benyttet. Her også om der har været anvendt truende eller utilbørligt sprog eller adfærd; og f.eks. om den erhvervsdrivende har stillet byrdefulde eller uforholdsmæssigt omfattende hindringer af ikke-kontraktuel karakter op, for at en forbruger kan udøve sine rettigheder i henhold til en aftale.

3. Elektronisk post:
Der indføres ændringer i forhold til markedsføringslovens § 10 vedrørende forbud mod at sende elektronisk post som markedsføring uden forudgående samtykke. Hvis man som erhvervsdrivende anmoder en person om samtykke til at sende elektronisk post, så skal personen nu oplyses om muligheden for, at han eller hun frit kan tilbagekalde samtykket. Den oplysning skal gives, inden personen giver sit samtykke. Desuden skærpes definitionen af samtykke, så samtykket skal være uden tvivl.

4. Strafbart at opføre sig aggressivt:
En tidligere ændring af markedsføringsloven medførte, at der ikke var mulighed for at straffe erhvervsdrivende, som havde en aggressiv eller utilbørlig handelspraksis over for andre erhvervsdrivende. Det var utilsigtet fra lovgivers side. Derfor har man nu igen gjort det strafbart at overtræde forbuddet mod erhvervsdrivendes aggressive og utilbørlige handelspraksis over for andre erhvervsdrivende.

Disclaimer fra skribenterne i Andersen Partners Advokatfirma: Denne klumme er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.Forsiden lige nu


Danske Bank om aktiefald på 3 pct til C25-indekset: "Glasset er stadigvæk halvfyldt"

Se de ti danske aktier som falder mest lige nu

Coronafrygt sender boligejernes yndlingslån mod lukkekurs

Sydbank: Virusspredning kan stoppe aktiernes rekordridt - men er ikke startskud til en lang nedtur

Coronavirus rammer Europa: Banker danske renter i bund - guldprisen i højeste niveau i syv år

Nordea-chefstrateg til investorer efter store kursdyk: Hold fast i aktier trods virusfrygt

Chefstrateg: Corona-virussen er kommet tættere på et i forvejen meget sårbart aktiemarked

Frygt for coronavirus trækker danske og europæiske aktier i store fald