Wammen finder "ubetalte regninger" for 3,5 mia. kr.

386669_16_9_large_125.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
26. aug 2019 KL.21:32

null

Der vil formentlig blive tale om “ubetalte regninger”, når finansminister Nicolai Wammen (S) tirsdag præsenterer sit “servicetjek” af de offentlige budgetter. Kasseeftersynet viser et hul på 3,5 mia. kr. i 2020, og det årlige minus vil stige frem mod 2023, viser en del af gennemgangen, som Børsen har set.

“Servicetjekket af de offentlige budgetter har vist, at der er pres på de offentlige budgetter i 2020 fra planlagte indtægter og tilpasninger af udgifter, der ikke er realiseret,” skriver Finansministeriet.

“Desuden er der store bevillingsfald på politiet og Skatteministeriet, som der skal tages stilling til, samt fordyrelser og udgifter på en række områder”, lyder det videre.

Pengemangel i skattevæsnet


På forhånd har forskellige ministre meldt ud om udgifter på deres områder, som man må forstå er kommet bag på Socialdemokratiet, efter at partiet har overtaget regeringsmagten.

“Det billede, jeg kan se nu, er et billede af, at Løkke-regeringen har efterladt en milliardregning på skatteområdet og enorme uløste problemer. Det må jeg bare konstatere,” lød det eksempelvis fra skatteminister Morten Bødskov (S) i et interview med Berlingske i sidste uge.

Ministeren gjorde det klart, at der var tale om et milliardbeløb frem mod 2025. Regeringen regner med et minus på 650 mio. kr. i 2020. Men gør det også klart, at pengemanglen vil blive større, som årene går.
Sagen er, at Skatteministeriets bevillinger står til at falde, hvis ikke politikerne beslutter sig for noget andet. En problemstilling, som Bødskovs forgænger, Karsten Lauritzen (V), faktisk gjorde opmærksom på i foråret.

Venstre afviser kritik

“Hvis vi kigger frem mod 2025, så er der brug for, at vi kan fastholde den nuværende bevillingsramme, og det betyder i runde tal, at vi skal bruge yderligere 13 milliarder frem mod 2025 – altså ud over de 13 milliarder, vi allerede har brugt,” sagde Lauritzen i et interview med Politiken.

Og tidligere finansminister Kristian Jensen (V) kan på ingen måde genkende, at hans regering skulle have efterladt ubetalte regninger.

“En række af de her såkaldte huller er aftaler, som Socialdemokratiet selv er en del af,” siger Kristian Jensen.

“Det er et sammenrend af egne aftaler, af gamle aftaler og af kendte beslutninger,” tilføjer han.

“Hysterisk morsomt”


Den største post i kasseeftersynet er en forudsat midlertidig energiafgift, der skulle have indbragt mellem 0,9 og 1,2 mia. kr. Ifølge Kristian Jensen er der her tale om en aftale som S selv er med i.

“Hvordan i alverden kan de med nogen som helst form for troværdighed komme og sige, at det er en overraskelse for dem, at de har indgået aftaler, hvor de her poster var der?”, spørger Kristian Jensen.

Han henviser også til, at negative budgetreguleringer på blandt andet folkeskoleområdet indgår – det er udgifter, som S selv har været med til at beslutte, anfører den tidligere finansminister.

I kasseftersynet medregnes også et minus på 0,1-0,2 mia. kr. på konsulentudgifter – en besparelse, som den tidligere regering har planlagt. Det kalder Kristian Jensen for “hysterisk morsomt.”

“En regering, der vil spare tre mia. kr. på konsulenter, mener at det er et problem, at vi vil spare 150 mio. kr.,” siger han.

Planlagt vejafgift

En anden udgiftspost er 300 mio. kr., der skulle være fundet ved at indføre en afgift for at køre på de danske veje. Det blev den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om tilbage i 2017. Men som Børsen kunne fortælle i april, så var det ikke lykkedes at finde frem til en model, der både i praksis skulle kompensere de danske bilister – så det reelt kun blev en afgift for udlændinge – og samtidig var forenelig med EU’s regler.

Socialdemokratiets daværende skatteordfører, Jesper Petersen, kaldte det en “lemfældig omgang med statskassen.” Men sagde samtidig, at han lagde til grund, at det var muligt at gennemføre aftalen.

Det har regeringen efter alt at dømme opgivet – i hvert fald er de 300 mio. kr. indregnet som manglende penge i statskassen fra næste år.

Kristian Jensen medgiver, at den nye regering har fat i noget der.

“Men vi arbejdede med forskellige modeller,” siger han.

Hvor mange af de ubetalte regninger vil du vedkende dig?
“Faktisk ikke ret mange. Jeg vil vedkende mig, at der er en udfordring omkring Skats bevillinger. Men det har Karsten Lauritzen været ude og sige i april.”

Yderligere 300 mio. kr. mangler, fordi indtægter fra registreringsafgifter udhules i takt med, at folk går over til mere miljøvenlige biler. Det spørgsmål har den tidligere regering nedsat en kommission til at kigge på.

Endelig skal der findes 1 mia. kr. til politiet næste år, hvis bevillingsniveauet skal opretholdes. Det er en følge af, at en række initiativer, blandt andet uddannelse af flere betjente, udløber ved årsskiftet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen.