Venstre: Bankunion er entydigt til Danmarks fordel

393178_16_9_large_390.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
19. dec 2019 KL.15:31

Danmark bør helt sikkert tilslutte sig EU's bankunion. Sådan lyder konklusionen i Venstre, efter at Erhvervsministeriet har offentliggjort den længe ventede rapport om fordele og ulemper ved dansk deltagelse.

"Der tegner sig et entydigt billede af, at det vil være til dansk fordel at komme med i bankunionen," siger EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V).

Det var Venstre selv, der havde regeringsmagten, da den arbejdsgruppe, der i dag er udkommet med en rapport, blev nedsat tilbage i 2015. Rapporten skulle danne grundlag for en endelig stillingtagen til, om Danmark bør tilslutte sig det europæiske banksamarbejde i bankunionen. 

Stærkere tilsyn

Og den konkluderer blandt andet, at deltagelse vil kunne give et stærkere tilsyn med de største banker, hvilket vejer tungt for Venstre.

"Vi kommer med i et tilsyn, der har langt større erfaringsgrundlag, end Finanstilsynet har i Danmark, med de store systemiske banker. De store banker, vi taler om, er grænseoverskridende og har forretninger i flere EU-lande," siger Jan E. Jørgensen.

Ud over et stærkere tilsyn følger der også en afviklingsmekanisme med bankunionen. Det sammenligner Jan. E. Jørgensen med en forsikringsordning, som han mener vil være til fordel for Danmark, da de danske banker er store set i forhold til vores økonomi.

"Det er jo sådan med en forsikring, at man ikke altid kan være sikker på, at det er ens eget hus det brænder og ikke naboens. Men derfor tegner man jo en forsikring alligevel," siger han og tilføjer, at bankunionen også på længere sigt vil åbne nogle muligheder på hvidvaskområdet, som han mener, at Danmark vil kunne få gavn af.

Ingen betænkeligheder

"Den betænkelighed, man kunne have haft, var i forhold til, om de danske realkreditinstitutter kunne fortsætte. Der siger rapporten også, at et der ikke er nogen grund til ikke skulle kunne lade sig gøre. Så der er ingen betænkeligheder ved at gå med i bankunionen," sammenfatter Jan E. Jørgensen.

Mens Venstre altså mener, at rapporten er tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, så vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) fortsat have større klarhed på flere områder.

"Sveriges stillingtagen er uafklaret, der arbejdes fortsat på nye elementer i banksamarbejdet, og Storbritanniens fremtidige forhold til EU er ikke fastlagt," udtaler Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Her slår han også slår fast, at skulle regeringen ende med at ville melde Danmark ind i bankunionen, så skal der afholdes en folkeafstemning om forslaget.

Venstre imod folkeafstemning

Men det er en dårlig idé, mener Venstre.

"Det er forholdsvis komplekst stof, som man jo ikke kan have nogen som helst forventning om, at et meget stort antal vælgere sætter sig ned og dyrker i detaljen. Finanssektoren er nok noget af det mest ufolkelige, man kan tænke sig", siger Jan E. Jørgensen og tilføjer, at Danmark ikke afgiver suverænitet ved at gå med i samarbejdet, idet man kan melde sig ud igen.

Han har også svært ved at forstå ministerens argumenter om at vente på Storbritannien og Sverige.

"Det at Storbritannien træder ud - som et ikke-euroland, som samtidig har en kæmpestor banksektor - gør, at der er endnu mere grund for os til at være med. For de ikke-euro lande, som ikke er med i bankunionen, vil jo blive yderligere marginaliseret," siger Jan E. Jørgensen.

"Og hvorfor vi skal vente på svenskerne - det forstår jeg ikke helt," siger han.