Topchefer sættes forrest i klimakamp: "Vi er en del af løsningen"

390901_16_9_large_272.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
08. nov 2019 KL.14:22
Hvordan kan erhvervslivet helt konkret reducere sine udledninger af drivhusgasser? Og hvilke barrierer møder virksomhederne i den grønne omstilling, som regeringen kan gøre noget ved?

De spørgsmål håber statsminister Mette Frederiksen (S), at 13 såkaldte klimapartnerskaber med erhvervslivet kan give svar på. Onsdag mødes de på Marienborg, statsministerens embedsbolig. Men fremtrædende erhvervsfolk er allerede blevet præsenteret som formænd for flere af de 13 partnerskaber.

Inputtet fra erhvervslivet skal indgå i de klimahandleplaner, som regeringen vil udarbejde til foråret, efter at der ifølge planen er vedtaget en bindende klimalov.

Regeringen er bevidst gået direkte efter topchefer fra betydelige virksomheder frem for repræsentanter fra erhvervslivets organisationer til at lede partnerskaberne.

"Der er masser af interesseorganisationer, også i erhvervspolitik. Dem vil vi selvfølgelig have med. Men vi har simpelthen behov for at have produktionsleddene hele vejen inde ved bordet," har Mette Frederiksen forklaret i et interview med Børsen.

Her er et overblik over udnævnelserne indtil nu:

Energitung industri: "Vi er selvfølgelig en del af udfordringen"

"Vi er selvfølgelig en del af udfordringen. Men vi er også en del af løsningen. Det er den holdning, vi har."

Sådan lød det fra Aalborg Portland-direktør Michael Lundgaard Thomsen til Børsen, da han blev præsenteret som formand for et klimapartnerskab for energitung industri.

Udfordringen er til at få øje på: Aalborg Portland står for omkring 4 pct. af Danmarks CO2-udledning. Partnerskabet bliver for virksomheder inden for procesindustri. Diskussionerne skal blandt andet handle om overskudsvarme og muligheden for at omdanne CO2 til flybrændstof, har Michael Lundgaard Thomsen forklaret i Børsen.


Energi: "Presser os til at tænke kreativt"

Topchefen for det delvist statsejede energiselskab Ørsted, Henrik Poulsen, bliver formand for et klimapartnerskab for energisektoren.

"Det er ikke let, og 70 pct. er ambitiøst, men det er den rette ambition at sigte efter. Den presser os til at tænke kreativt og innovativt, og den presser os til at arbejde sammen på tværs af områder. Ellers bliver det svært," har Henrik Poulsen sagt om opgaven til Politiken.


Luftfart: "Ambitiøst, men ikke urealistisk"


En af de brancher, der for alvor er i fokus i klimadebatten, er luftfarten. Senest har Klimarådet sluttet sig til fortalerne for en form for afgift på flyrejser - også selv om det ikke bliver på EU-plan.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har ledt efter en person med en central rolle i luftfartsselskaberne til at komme med branchens eget bud på, hvad der skal ske. Og valget er faldet på koncerndirektør i SAS Simon Pauck Hansen.

"Jeg ser frem til at præsentere konkrete løsninger på, hvordan SAS og hele branchen kan biddrage til at nå regeringens klimamål, som er meget ambitiøse, men ikke urealistiske, siger Simon Pauck Hansen i en pressemeddelelse.

"På mange områder, eksempelvis inden for biobrændstoffer og elektriske fly, ser vi ideer til udvikling af banebrydende ny teknologi, og derfor har vi troen på at det er muligt at lancere bæredygtige løsninger samtidig med, at vi sikrer vækst, tilgængelighed og arbejdspladser i hele Danmark," tilføjer han.


Landtransport: Vognmænd ind i klimakampen

Jens Bjørn Andersen, topchef i DSV Panalpina, har takket ja til opgaven med at sikre grøn omstilling af vejgodstransporten.

"Det er vigtigt, at vi skruer op for dialogen og sammen finder bæredygtige løsninger, der sikrer en reel grøn omstilling og en fortsat konkurrencedygtig branche – nationalt og internationalt," siger Jens Bjørn Andersen i en pressemeddelelse.

Bemærk, at der er tale om et partnerskab for godstransport. Spørgsmålet om, hvad der skal ske med danskernes personbiler er placeret i en kommission under ledelse af Anders Eldrup, tidligere departementschef og topchef i Dong. 


Fødevarer: 20 pct. af drivhusgasudledningen

Skal vi spise mere grønt og mindre kød i fremtiden? Og hjælper det klimaet, hvis dansk landbrug skruer ned for produktionen, hvis udlandet så bare producerer flere fødevarer? Det er nogle af de spørgsmål, der ofte rejses i klimadebatten.

Og som fødevareminister Mogens Jensen (S) måske får svar på fra det klimapartnerskab om fødevarer og landbrug, som Danish Crown-topchef Jais Valeur er udnævnt som formand for.

"Vi er allerede meget langt fremme, når det gælder klimaeffektiv fødevareproduktion. Men vi skal være endnu bedre – og her i Danmark kan vi i fællesskab finde de løsninger, som hele verden får brug for," udtaler Jais Valeur i en pressemeddelelse.

Landbruget står for over 20 pct. af den danske udledning af drivhusgasser.


It, rådgivning og service: Datamængder vokser eksplosivt

It-branchen står kun for 2 pct. af den globale udledning af drivhusgasser. Men med enorme datacentre til at lagre eksplosivt voksende datamængder kan den andel meget vel stige. Samtidig har it- og rådgivningsbranchen et stort potentiale for at hjælpe andre dele af erhvervslivet med at mindske deres udledninger.

Sådan opsummerer KMD-topchef Eva Berneke i et interview med Børsen perspektiverne i det klimapartnerskab, hun skal stå i spidsen for. Det spænder fra store it-virksomheder som hendes egen over rådgivningsbranchen til hoteller og rengøring.

"Jeg tror, at vores store impact bliver der, hvor vi kan rådgive andre sektorer og hjælpe andre sektorer med at få det gjort," siger Eva Berneke.