Største befolkningstilvækst siden 60’erne – vi nærmer os 6 mio indbyggere i Danmark

395870_16_9_large_179.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
11. feb 2020 KL.10:42

Største befolkningstilvækst siden 60’erne – vi nærmer os 6 mio indbyggere i Danmark

I løbet af 2019 steg Danmarks befolkning med kun 0,3 pct., og det er mindre end de foregående fem år, hvor der har været en gennemsnitlig befolkningstilvækst 0,6 pct.

Den lidt lavere befolkningstilvækst betyder, at antallet af indbyggere er steget med 16.682 siden 1. januar 2019, og dermed er der nu samlet 5.822.763 indbyggere i Danmark.

Det foregående år var der en befolkningstilvækst på 25.000 personer, og nedgangen fra 2018 til 2019 i antallet af nye indbyggere i Danmark er ifølge Kristian Skriver, økonom i Dansk Erhverv, en
fortsættelse er af tendens, vi har set siden befolkningstilvæksten toppede i 2016.

“En del af forklaringen på den lavere befolkningstilvækst i 2019 skal findes i, at i 2019 havde vi det højeste antal udvandrede personer nogensinde. Det var især udenlandske statsborgere, hvilket blandt andet skyldes, at kommunerne er blevet bedt om at kontrollere bopælsregistreringerne i CPR-registret,” siger Kristian Skriver og fortsætter:
“Det vil med andre ord sige, at det ikke var tale en kraftig stigning i danske statsborgere, der flyttede til udlandet. Når der er sagt var der fortsat tale om en nettoindvandring til Danmark, da 84.000 indvandrede til Danmark i løbet af 2019.”Udfordring for dansk økonomi

Beregninger fra Dansk Erhverv viser, at siden 2010 er der blevet 288.000 flere indbyggere i Danmark.

“Det er en meget høj vækst i befolkningen, og vi skal helt tilbage til 60’erne, før vi sidst havde et årti, hvor vi befolkningstilvæksten var så høj, som vi så i 10’erne,” siger Kristian Skriver.

Det er en kombination af betydelig nettoindvandring og højere levetid, der har givet en høj befolkningstilvækst de seneste ti år, men der er dog også sket en markant forskydning i befolkningens sammensætning i løbet af det seneste årti.

“Tendensen er, at der er færre under 20 år, og betydeligt flere over 65 år. Når det gælder aldersgruppen mellem 20 og 65 år – gruppen, vi kalder for arbejdsmarkedets kernetropper – er der tale om en lille stigning. Det er en klar udfordring for dansk økonomi, at vi får forrykket balancen mellem antallet i den erhvervsaktive alder og de ældre. Det kan give et opadgående pres på de offentlige finanser,” siger Kristian Skriver.