Statsansatte taber betændt sag om betalte fridage: "Det er sørgeligt"

null

338671_16_9_large_710.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
21. jan 2017 KL. 8:55
En række statsligt ansatte må være klar på selv at skulle betale med feriedage fremover, hvis de vil holde fri juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. maj.

En kendelse fra en voldgiftssag om arbejdsgiverbetalte fridage frifinder således staten i form af Moderniseringsstyrelsen i spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiverne - trods mange års kutyme for de arbejdsgiverbetalte fridage - kunne opsige dem med tre måneders varsel.

Og det kunne de altså godt, mente opmanden, højesteretsdommer Lars Hjortnæs. Sagens hovedspørgsmål udsprang af en tvist mellem Skat og Spillemyndigheden og de overenskomstansatte akademikere.

Akademikerne mente, at de betalte fridage kun kunne opsiges sammen overenskomsten.

Men det var altså ikke nødvendigt, og det skuffer fagforeningerne og akademikernes repræsentanter stort.

"Jeg er nødt til at sige, at jeg er skuffet over kendelsen. Akademikerne i det offentlige er dedikerede medarbejdere, der dagligt knokler og er fleksible, når der er brug for det. Det takker de statslige arbejdsgivere nu for ved at forringe medarbejdernes arbejdsvilkår," siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, i en pressemeddelelse.

Hun fortsætter:

"Det er sørgeligt, for i bund og grund handler det om manglende anerkendelse af den indsats, som medarbejderne leverer. Det lægger gift ud for det allerede betændte samarbejde."

Samme som nedsættelse af løn

I paraplyorganisationen Akademikerne er formand Lars Qvistgaard også skuffet.

Han mener, at det svarer til at sætte de ansatte ned i løn.

"Vi må konstatere, at normen for betalte fridage ikke er den samme for statsansatte som for ansatte i den private sektor, hvor man almindeligvis har de betalte fridage. Fjernelsen af de betalte fridage er det samme som at sætte medarbejderne ned i løn," siger han i en kommentar til dommen.

"Vi er skuffede over afgørelsen og vil nu nærlæse præmisserne for at få klargjort, hvor vidtrækkende konsekvenserne er for den offentlige sektor er," tilføjer Lars Qvistgaard.

Frygter at det breder sig

Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening frygter, at det nu vil brede sig til flere statslige arbejdspladser, at de betalte fridag bliver fjernet med kort varsel.

"Jeg vil kraftigt advare mod, at forringelser af vilkårene for de ansatte i Skat og Spillemyndigheden breder sig til de andre statslige arbejdspladser." 

"Når medarbejderne ud over at være pressede af besparelser på flere områder er udsat for ulødig arbejdsgiveradfærd som i dette tilfælde, hvor de bliver frataget tilkæmpede fridage, bliver jeg bekymret for, hvad det vil få af konsekvenser på sigt. Vores velfærdssamfund er afhængig af en velfungerende offentlig sektor," mener hun.

Moderniseringsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at den "vil orientere nærmere om sagen snarest".