S-regeringens konsulentbesparelser rammer den grønne omstilling: "Det er selvmodsigende"

396206_16_9_large_979.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
19. feb 2020 KL.16:58
S-regeringens planer om at spare på eksterne konsulenter i staten, risikerer nu at sætte en kæp i hjulet for den grønne omstilling. 

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet har nemlig droppet den planlagte brug af konsulenter, som skulle bistå regeringen, når de i midten af marts påbegynder behandlingen af de 13 klimapartnerskabers bidrag til klimahandlingsplanen. 

Oplysningerne kommer fra Dansk Industri. 

Børsen har efterfølgende talt med kilder, der har kendskab til de omfattede opgaver, som bekræfter DI's oplysninger.

"Det er selvmodsigende. Man vil lave verdens mest ambitiøse klimaplan, men alligevel vælger man, at gennemføre besparelser, der kan ramme kvaliteten af det afgørende forarbejde frem mod klimahandlingsplanen. Samtidig risikerer det at forsinke processerne omkring klimahandlingsplanen," siger Henriette Søltoft, branchedirektør for DI Rådgiverne.

Børsen har forsøgt at få Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til at kommentere på, hvorvidt besparelserne har betydning for det planlagte analysearbejde frem mod klimahandlingsplanerne. Her vil man dog hverken be- eller afkræfte scenariet eller kommentere på besparelserne, der er blevet pålagt ministeriet.

Ligeledes har det ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiets Klima-, Energi og Forsyningsordfører, Anne Paulin.

Rammer flere grønne initiativer

Socialdemokratiet bebudede under valgkampen, at man ville indføre besparelser på det offentliges brug af konsulenter i både stat, regioner og kommuner. 

I forbindelse med den nye finanslov gjorde S-regeringen alvor af ordene og meldte ud, at der i 2020 skal spares 325 mio. kr. på statens køb af rådgiverydelser - voksende til 855 mio. kr. i 2023. 

Hos Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet har spareplanen medført en spareøvelse på 27 mio. kr. i 2020 og 65 mio. kr. i 2021. 

Besparelserne udmøntes dog som en generel rammereduktion idet, det er ministeriets egen opgave at finde ud af, på hvilke udgiftstyper tilpasningen skal gennemføres. Besparelserne er derfor på papiret ikke ��remærket brugen af eksterne konsulenter. 

Hos Dansk Industri, der selv har været med til at udarbejde 4 af de 13 bidrag fra klimapartnerskaberne, frygter man, at beslutningen hurtigt vil betyde, at man vil kunne tabe momentum i den grønne omstilling. Også selvom man skulle finde et alternativ internt eller beslutte sig for at genoptage brugen af eksterne konsulenter hen over sommeren:

"Virksomheder, erhvervsledere og organisationer bruger pt. rigtig mange ressourcer og herunder eksterne rådgivere på at levere gennemarbejdede bud til regeringen på, hvordan vi kan nå den ambitiøse reduktion på 70 pct. Det er bekymrende, hvis man i regeringen ikke længere, som ellers tidligere vurderede nødvendigt, er indstillet på, at bruge de ressourcer, som skal til for hurtigt og solidt at modtage og behandle forslagene fra klimapartnerskaberne," lyder det fra Henriette Søltoft.

Ifølge Børsens oplysninger er det ikke kun analysearbejdet frem mod klimahandlingsplanen, der bliver ramt af besparelserne.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal således have indstillet eller helt aflyst en række opgaver, der har skulle sætte skub i den grønne omstilling.

Heriblandt udarbejdelse af en guide med adfærdstiltag i kantiner/restauranter og supermarkeder, borgermøder og borgerinddragelse i kommunerne samt informations- og netværksmøder til industrien om energiledelse og energieffektivitet.

V: Det konflikter med S-regeringens løfter

Finansordfører hos Venstre, Troels Lund Poulsen, mener, at besparelserne konflikter med regeringens løfter på klima- og bæredygtighedsområdet, og at det vidner om en S-regering, der handler, før den tænker:

"Regeringen ved ikke, hvad den ene hånd laver, fordi den anden laver noget andet, og modarbejder det, som regeringen gerne vil. Sådan noget her er jo bevis på, at man ikke har tænkt tingene igennem," siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

"Man er ikke i stand til at tænke mere end et skridt frem, og nu bliver de så fanget i deres eget edderkoppespind i forhold til hele deres retorik omkring konsulentbesparelser," lyder det fra Venstres finansordfører, der er ærgerlig på klimapartnerskabernes vegne: 

"Det er trist for dem, der har lavet et stort stykke arbejde i forbindelse med de her bidrag fra klimapartnerskaberne. Noget arbejde, som nu risikerer ikke at få den behandling, det har fortjent, og som der var stillet i udsigt," siger Troels Lund Poulsen. 

Også hos Radikale Venstre rynker man på panden over, at man vælger at spare på netop dette område: 

"Det vil være bekymrende, hvis det fører til at den grønne omstilling sættes tilbage. Derfor går jeg ud fra, at ministeren sikrer, at opgaven løses ordentligt på anden vis," lyder det fra næstformand for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen.  

Starter i midten af marts


Besparelserne på eksterne konsulenter er i tråd med, hvad der fremgår af kommissorium for den arbejdsgruppe, som regeringen har nedsat sammen med KL og Danske Regioner, hvor man skal se på "øget opgaveløsning i interne funktioner i den offentlige sektor".

Her lægges der netop op til, at man vil se på muligheden for at opbygge interne konsulentenheder i staten, kommuner og regioner på områder som f.eks. er relateret til den grønne omstilling.

Regeringen starter efter planen behandlingen af de 13 klimapartnerskabers bidrag til klimahandlingsplanen i midten af marts.

Regeringens klimahandlingsplan skal danne grobund for, at man når målsætningen om, at Danmark skal nedbringe sine udledninger af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.