Plantebaseret kakaodrik undviger brandbeskatning: "Der er noget symbolsk vigtigt i at gammel lovgivning ikke er en hindring for den grønne omstilling"

395571_16_9_large_343.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
05. feb 2020 KL.18:09

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil med ændring af chokoladeafgiftsloven forhindre virkningerne af frygtet afgift på plantebaserede kakaodrikke.

Det fremgår af et lovforslag, Børsen er kommet i besiddelse af, som vil blive sendt til høring i Folketinget torsdag.

”Der er noget symbolsk vigtigt i, at gammel lovgivning ikke er en hindring for den grønne omstilling,” siger Carl Valentin, skatteordfører for SF, der har været en af de politiske drivkræfter bag lovændringen. Tilbage i september præsenterede han problemet for ministeren.

I lovteksten fra 1922, der danner grundlag for chokoladeafgiftsloven fra 1972, hvor mælkens særstatus blev skrevet ind, står der ikke noget om hverken plantebaserede fødevarer eller drikke.

Det indebærer, at der i dag skal betales en ca. 76 gange højere afgift af plantebaserede kakaodrikke end af kakao- og chokolademælk, da produktet i modsætning til mejeriernes kakaodrikke ikke er fritaget for chokoladeafgift.

Med lovændringen vil man således sikre en afgiftsmæssig ligestilling.

Det fremgår af lovforslaget, at ændringen skal træde i kraft fra 1. juli, men vil have virkning fra 1. september 2016.

Den vil derfor have en tilbagevirkende kraft, som betyder, at virksomheder, der generelt ikke har været opmærksomme på den højere afgift af plantebaserede kakaodrikke efter gældende regler, ikke bliver mødt med en eventuel efteropkrævning fra Skatteforvaltningen.

Forløsning blandt producenter

Carl Valentin er tilfreds på forbrugerne og producenternes vegne. Men også på miljøets:

”Der har ikke været saglige argumenter for skævvridningen. Det er langt mere miljøbelastende at producere komælk sammenlignet med det plantebaserede produkt, så på den måde er det også en miljømæssig sejr,” lyder det fra SF’s skatteordfører.

Hos de danske producenter har afgiften på hele 25,97 kr. pr. liter plantebaseret kakaodrik med den gældende lovgivning betydet, at man afventende har været nødt til at holde produkter tilbage.

Til sammenligning skal der pr. liter kakaomælk, som stort set er undtaget for chokoladeafgift, betales 0,34 kr. i afgift.

Et af de steder, hvor man har ventet spændt på en udvikling, er hos plantedriksproducenten DRYK.

”Det har været en nervøs ventetid, og vi var blevet lovet en melding inden nytår. Men jeg kender godt det politiske, og jeg synes faktisk, det er gået hurtigt,” siger adm. direktør, Christian Christensen, der dog ærgrer sig over den hidtidige uvished.

”Vi har jo konkurrenter i andre lande med et sortiment, der ligner vores. Og så længe vi har været nødt til at holde produkterne fra hylderne herhjemme, så har vi jo heller ikke kunne bruge dem på eksportmarkederne. Så derfor har det været ekstremt vigtigt for os, at det kom igennem, ” siger direktøren.

Også hos fødevareproducenten Naturli’ Foods er der stor forløsning over udsigterne til en snarlig afklaring.

”Jeg har været nervøs hele vejen igennem, og det er jeg stadigvæk. Vi imødeser høringen med spænding, men er fuldstændig afventende indtil forslaget er stemt igennem i Folketinget. Jeg må dog indrømme, at jeg havde regnet med, det ville trække længere ud. Det er blevet gjort til skamme. Så hatten af for en skatteminister, der tager hurtig aktion,” lyder det fra adm. direktør, Henrik Lund.

Han mener også, at den korte reaktionstid fra politisk hold vidner om en ny generel holdning til planteprodukter.

”Det er en blåstempling af, at plantebaserede produkter i 2020 ikke er en eller anden niche-ting, som ligger over i hjørnet af butikken, men noget som selv Folketinget og regeringen opfatter som vigtige klimavenlige produkter, der er brug for i en grønnere verden,” vurderer Henrik Lund.

Grobund for yderligere eftersyn


Carl Valentin mener, at lovindgrebet bør inspirere til, at man kigger efter yderligere uhensigtsmæssigheder i skattesystemet.

"Generelt skal vi turde kigge på vores skattesystem lidt fra bunden for at se, om der er de her meningsløse afgifter,” siger han.

”Vi skal på venstrefløjen ikke være berøringsangste med at gå ind og ændre i skattesystemet, når det helt tydeligt er konkurrenceforvridende på en dårlig måde. Samtidig bør vi generelt se på, hvordan man vil kunne lave ændringer, der gør det mere attraktivt at producere bæredygtigt,” forklarer Carl Valentin.