Pensionsmilliarder kan sætte turbo på dansk iværksætteri

341935_16_9_large_192.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
20. mar 2017 KL.10:30
Danske pensionskasser er i dag så store, at de mange milliarder ikke kommer vækstlaget i det danske erhvervsliv til gode.

Det går ud over de små virksomheders adgang til kapital, hvilket i sidste ende hæmmer både iværksætteri og muligheden for at gøre små, danske startups til store milliardsucceser.

Så kontant er meldingen fra brancheforeningen for venturekapitalister og business angels, DVCA, der i et idékatalog op til regeringens kommende 2025-udspil kommer med i alt 12 forslag til at forbedre investeringskulturen i Danmark.

"Vores skattesystem har samlet stort set al opsparing i store pensionskasser og fonde, som kun kan få økonomi i at investere i store etablerede selskaber, hvilket betyder at iværksætterne udsultes for kapital," skriver DVCA i rapporten.

Skub murstensmillioner ned

Ifølge DVCA-formand, Jannick Nytoft, er det danske skattesystem indrettet sådan, at som privatperson belønnes via skattesystemet for at spare op i "mursten eller i pension." Det betyder, at en masse af danskernes penge bliver parkeret i årevis i stedet for at investere i f.eks. nye virksomheder.

"Når vi har de store formuer i pensionskasserne, hvorfor gør man det så ikke muligt at tage en del af opsparingen, f.eks. det, der ligger over 2 mio., og giver mulighed for selv at investere for på den måde at få skabt noget privat egenkapital?" spørger formanden retorisk.

"Det gælder om at få skubbet egenkapitalen fra murstenene og ned til den enkelte iværksætter for at få noget mere risikovillig kapital ud, hvor der for alvor er brug for det. Det kan skabe en stor værdi for det danske samfund," tilføjer han og peger på, at lande som Sverige og Storbritannien har haft stor succes med særordninger målrettet privates investeringer i mindre selskaber.

Over 1000 mia. kr.

Pensionskasserne i Danmark sidder på milliardformuer, og med op mod 1000 mia. kr. i opsparinger, repræsenterer de en stor del af de investérbare midler i Danmark.

Flere af de store kasser, herunder ATP, har venture- og iværksætterinvesteringsprogrammer, men det er små penge, da langt hovedparten investeres i større og sikrere aktivklasser.

"Løsningen er ikke at straffe pensionsselskaberne, men derimod at gøre markedet for private investeringer uden for pensionssystemet mere attraktivt. Danskerne råder over knap 1.000 mia. kr., som enten samler støv på bankkonti eller er indsat på private kapital- og ratepensioner. Lad os bringe en større andel af disse midler i spil til investeringer i danske startups," lyder opfordringen fra DVCA.

Pensionskæmper som PFA og AP har tidligere afvist at gå ind i direkte ventureinvesteringer, og en del af pensionskassernes investeringer foregår typisk gennem det statslige Dansk Vækstkapital. Siden har bl.a. PFA dog udtrykt interesse for en potentiel statslig fond.

DVCA opfordrer imidlertid til, at det skal være lettere selv at investere egne pensionspenge, så de ikke nødvendigvis skal følge de større puljer, pensionskasserne sender af sted.

Pluralitet og konkurrence er vejen frem

En af mulighederne er, at f.eks. Innovationsfonden åbner nogle af sine investeringsfonde for private. Der skal dog flere spillere til en blot én stor, statslig spiller, vurderer ventureinvestor Gregers Kronholm, der selv har investeret i adskillige startups.

"Jo flere, jo bedre. Det skal være reel interesse, hvor man får så mange deltagere som muligt. Jeg vil også være bekymret, hvis man satte en statsfond til at deltage - et marked er ikke et marked, hvis der kun er én aktør," siger han.

Kernepræmissen er, siger han, at "ikke alle skal kunne gennemskue, hvad alle andre tænker," så der reelt opstår konkurrence om at give iværksætter og investorer bedst mulige vilkår for at forhandle med hinanden.

"Jeg vil gerne have noget pluralitet, og at der er mange om buddet. Når nogle en gang imellem snakker om statsfond, kan det højst være en kickstarter - det bliver aldrig en slutløsning," siger Gregers Kronborg.