Offentlig jobfest slører krisestegn

Politik
Eksklusivt for kunder
30. jun 2010 KL.13:46
Mens det private arbejdsmarked har fyret i hobetal under krisen, har den offentlige sektor holdt jobfest med 18.000 nye ansatte siden starten af 2009.

Det har været med til at holde arbejdsløsheden nede, hvilket har sløret billedet af krisen på arbejdsmarkedet, lyder det fra Nordea.

Hvis den offentlige sektor i stedet havde bevaret samme størrelse siden 2007, før krisen satte ind, og hverken fyret eller hyret, ville den officielle arbejdsløshed være markant højere, end den er i dag, konkluderer Nordeas økonomer i en ny analyse.

45.000 flere ledige

Beregningerne fra Nordea anslår at, at ledigheden, som i dag officielt er på 114.300 fuldtidspersoner snarere ville være på omkring 160.000 personer – hvis ikke den offentlige sektor havde brugt krisen til at ansætte nye medarbejdere.

"Derfor kan noget af den overraskende lave stigning i arbejdsløsheden, der skete i kølvandet på den økonomiske krise, forklares med, at den offentlige sektor har erstattet dele af tabene i den private beskæftigelse," skriver cheføkonom Helge J. Pedersen.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at næsten 700.000 danskere i dag er ansat i det offentlige. Det svarer til, at det offentlige sidder omkring 1/3 af alle beskæftigede danskere.

Lønfest oven i jobfest...

Samtidig med, at der er kommet flere offentligt ansatte, er de offentlige lønninger også røget i vejret under krisen, hvor en gennemsnitlig ansat i staten har fået en lønstigning på 11,3 pct. over de sidste to år.

Men det er en lønfest på lånt tid, påpeger økonomerne. De offentlige lønninger følger nemlig udviklingen i de private lønninger gennem en officiel reguleringsmekanisme.

For at forhindre skævvridning af arbejdsmarkedet bliver de offentlige lønninger nemlig automatisk harmoniseret med de private, blot med et par års forsinkelse.

De seneste års meget lave private lønstigninger vil derfor betyde, at de offentligt ansatte har en række "særdeles magre år" i sigte, når den automatiske regulering træder ind med et par års forsinkelse.

...Men udsigt til faldende realløn

Dette års meget skrabede overenskomstresultat på det private arbejdsmarked kan endda betyde, at de offentligt ansatte vil få svært ved at bevare reallønnen om et par år, hvis inflationen, der i øjeblikket er rekordlav, bare stiger minimalt.

Nordea forudser dog, at den offentlige beskæftigelse har toppet, og at den i den kommende tid vil falde – ikke mindst i lyset af de politiske krav om offentlig nulvækst.

"Hvis ambitionerne i regeringens konvergensprogram skal overholdes, vil det derfor kræve en betydelig tilpasning i den offentlige beskæftigelse og lønudvikling over de kommende år," lyder vurderingen.

Det betyder i så fald, at den nuværende fremgang i de officielle statistikker vil blive afløst af nye hop i arbejdsløsheden til efteråret.

I morgen vil det vise sig, om den officielle arbejdsløshed – ledigheden minus de aktiverede ledige – i maj fortsatte sin retning nedad, som det har været tilfældet de sidste seks måneder, når der kommer nye ledighedstal fra Danmarks Statistik.