Minister om ny dobbeltrolle i udbytteskandale: "Jeg havde helst været foruden"

371890_16_9_large_504.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
07. nov 2018 KL.15:30
Det er en uheldig situation, at Skattestyrelsens advokat Pinsent Masons, der fører sagerne mod Sanjay Shah i sagen om formodet svindel med udbytteskat, tidligere har rådgivet Shahs selskab Solo Capital Ltd.

Det mener skatteminister, Karsten Lauritzen (V). 

"Jeg havde helst været den her situation foruden, men i lyset af de oplysninger, der er kommet frem, ved jeg, at Skattestyrelsen har bedt Kammeradvokaten om at undersøge, om de habilitetsregler, der er, er overholdt. Når vi har svaret på det, kan vi drage nogle konklusioner," siger Karsten Lauritzen. 

Dokumenter, som Børsen er i besiddelse af, viser, at det britiske advokatkontor Pinsent Masons, som fører sagerne mod den hovedmistænkte Sanjay Shah og hans selskab Solo Capital i blandt andet Storbritannien, Dubai og Malaysia, selv har ydet juridisk rådgivning til Sanjay Shah om blandt andet aktieudlån.

Det skete i slutningen af 2011, hvor Shahs selskab Solo Capital Ltd. ifølge papirerne bad en daværende partner hos Pinsent Masons om rådgivning i forbindelse med blandt andet Solo Capitals aktielån. 

Om Pincent Masons reelt er inhabile som advokat for Skattestyrelsen afhænger i høj grad af, hvordan advokatreglerne er i de lande, hvor sagerne føres, understreger professor i selskabsret ved Copenhagen Business School (CBS), Søren Friis Hansen. 

”Generelt set er det selvfølgelig uheldigt hvis man både rådgiver den hovedmistænkte og Skat. Det skaber grundlæggende en mistanke om konflikt, men hvorvidt der reelt er tale om inhabilitet, må afhænge af de engelske advokatregler og de nærmere omstændigheder, som vi endnu ikke kender,” siger Søren Friis Hansen.


Kammeradvokaten: Det er nyt for os

Ifølge Skattestyrelsen har Kammeradvokaten siden sommer været bevidst om, at der kunne være en mulig interessekonflikt ift. Pinsent Masons.

Kammeradvokaten hyrede Pinsent Masons til at føre sagerne på vegne af Skattestyrelsen, og der er ingen grund til at tro, at Kammeradvokaten ikke har overholdt habilitetsreglerne, mener Karsten Lauritzen. 

”Jeg tror da gerne, at Skattestyrelsen ville have vidst det, men når man hyrer en advokat, så har man en forventning om, at de overholder de regler, der gør sig gældende, og jeg har ingen grund til at tro, at Kammeradvokaten ikke har overholdt reglerne vedrørende habilitet, siger han. 

Hos Kammeradvokaten mener man, at "de af Børsen omtalte forhold er ikke tidligere oplyst overfor os i forbindelse med antagelsen af Pinsent Mason."

"Der er derfor tale om nye oplysninger. Konflikttjekket foretages af den pågældende rådgiver da de er de eneste, der er i besiddelse af de nødvendige oplysninger hertil, og Pinsent Mason har oplyst at de var habile. Skattestyrelsen har bedt os om en redegørelse om Pinsent Masons tidligere rådgivning, hvilken redegørelse vi vil aflevere, når vi har fået svar på en række supplerende spørgsmål fra Pinsent Mason," siger partner hos Kammeradvokaten, Boris Frederiksen. 

Skatteminister: Reglerne er vigtigere end etik

Ifølge skatteministeren er det springende punkt, at Pinsent Masons opfylder habilitetsreglerne, og at Skattestyrelsen har de bedste advokater på området. 

"Vi må undersøge de her oplysninger, og så må vi se, om der er habilitetsproblemer eller ej. Det vigtigste for mig er, at vi overholder de regler, der gælder. Der er nogle regler ift. habilitet, og så kan man have moralske eller etiske forbehold, og dem vil jeg gerne tage, så længe de ikke går på kompromis med vores muligheder for at få pengene tilbage," siger Karsten Lauritzen. 

Vil det sige, at hvis der ikke er et problem med den formelle habilitet, så ser du ikke noget problem i at fortsætte samarbejdet med Pinsent Masons?

"Det er ikke mig, der skal træffe den beslutning. Det er Kammeradvokaten, som Skattestyrelsen har hyret Pinsent Masons," siger Karsten Lauritzen. 

Derfor kan du godt have en holdning til, om det ser godt ud, at Skattestyrelsens advokater har rådgivet den hovedmistænkte i udbyttesagen. Synes du, det ser godt ud?

"Det, synes jeg bestemt, er uheldigt, men nu synes jeg, at vi skal finde ud af, hvad der er oppe og nede i den her sag, inden man drager nogle konklusioner," svarer Skatteministeren. 


Skattestyrelse kan bruge indgående kendskab til udbyttesag


I kølvandet på de nye oplysninger om Pinsent Masons dobbeltrolle i udbyttesagen oplyste Socialdemokratiet onsdag, at de vil hive både skatteministeren og justitsministeren i samråd. 

Retsordfører hos Socialdemokratiet, Trine Bramsen, mener modsat skatteministeren ikke, at Pinsent Masons kan fortsætte som advokat for Skattestyrelsen, uanset om der er problemer med habilitetsreglerne. 

"Det er afgørende for, at man har tillid til advokater og vores retssystem, at der er uafhængighed. Selvom det bare har drejet sig om rådgivning omkring indkøb af slik til kontoret, så ville jeg stadigvæk synes, at det er problematisk, at man bruger Pinsent Masons, for man kan ikke have de her dobbeltroller, for der er nødt til at være vandtætte skodder imellem," siger Trine Bramsen.

Skatteminister Karsten Lauritzen vil dog ikke afvise, at Pinsent Mason kan fortsætte med at føre sagerne mod Sanjay Shah, hvis han ikke er inhabil. 

”Når det formelle er overholdt, så ønsker jeg selvfølgelig ikke, at vi skal bruge nogen,der har rådgivet andre i den her sag. Det hensyn skal man tage, men man skal samtidig holde det hensyn op imod, at det vigtigste må være at få de her penge tilbage til statskassen og få knaldet dem, der er ansvarlig for det," siger Karsten Lauritzen, der åbner op for, at Skattestyrelsen og Kammeradvokaten, der har hyret Pinsent Masons til at føre sagerne, kan gøre brug af eventuel information om Sanjay Shah og Solo Capital, som de måtte ligge inde med. 

"Hvis man har beskæftiget sig med det her område før, så har man et indgående kendskab til, hvad der har foregår, og dermed har man et indgående kendskab til tingene, som arbejder for os i forhold til at få svindlerne sat i fængsel og pengene tilbage i statskassen," siger han videre.