Jarlov klar til at afskaffe én-krone-selskaber efter massiv svindel

369041_16_9_large_905.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
17. sep 2018 KL.11:59
Muligheden for at oprette iværksætterselskaber (IVS) til blot en krone har ført til mere svig, momsunddragelse og flere tvangsopløsninger end ventet.

Det viser sammenfatningen af en ny rapport fra Erhvervsministeriet, som Børsen har fået udleveret.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er på baggrund af rapporten klar til helt at sløjfe selskabsformen.

"Jeg vil gerne se, om ikke vi kan nøjes med at have APS’erne, men vil til gengæld gøre det nemmere at stifte et APS ved at sænke kapitalkravet til eksempelvis 40.000 kr.," siger han og lægger dermed op til et kompromis med Dansk Folkeparti, der allerede før sommerferien stillede forslag om at afskaffe IVS’erne.

Børsen kunne allerede torsdag skrive, at der tegnede sig et flertal for at sløjfe ordningen, der fra 2014 til 2017 har givet 41.877 iværksætterselskaber.

Sværere at blive iværksætter

Ifølge Erhvervsministeriets rapport er kun 4 pct. af IVS’erne - ca. 1600 - blevet konverteret til APS’er, sådan som det var tanken med ordningen.

Dog har de IVS’er, der er oprettet mellem 2014 og 2016, bidraget med en omsætning på 5,2 mia. kr., knap 5.200 beskæftigede og en eksport på 430 mio. kr. i 2016, står der i rapportens sammenfatning.

"Det er svært at sige, hvor mange af de her selskaber, der ville være blevet stiftet alligevel uden IVS-ordningen. Derfor er det ikke til at sige præcis, hvilken effekt det har haft på dansk økonomi. Men det er da klart, at der bliver lavet flere selskaber, når det er nemt," siger Rasmus Jarlov, som kalder det "ærgerligt", at han nu føler sig nødsaget til at gøre det sværere at stifte et selskab.

"Det er klart, at hvis vi nedlægger IVS’erne, bliver det også sværere at blive iværksætter. Derfor vil vi samtidig modvirke det ved at sænke kapitalkravet til at starte et APS," tilføjer han.

Men bør det ikke også være billigere end 40.000 kr.?


"Det må vi se. Jeg vil ikke lægge mig fast på beløbet, men 40.000 kr. er det udgangspunkt, som jeg vil forhandle med de andre partier om. Personligt vil jeg være ked af bare at nedlægge IVS uden samtidig at gøre det nemmere fortsat at stifte virksomhed i Danmark," siger ministeren.

DF stemte for, men er nu imod IVS

Hos Dansk Folkeparti vækker det glæde, at regeringen nu lægger sig på linje med partiets forslag om at fjerne IVS-ordningen. Men erhvervsordfører Hans Kristian Skibby er ikke sikker på, at han også vil være med til at sænke kapitalkravet for APS’er fra 50.000 til 40.000 kr.

"Jeg har egentlig ikke indtryk af, at 10.000 kr. vil gøre den store forskel på, hvor mange anpartsselskaber, der vil blive oprettet i Danmark. 50.000 kr. er et rimeligt beløb at lægge i et anpartsselskab," siger han og tilføjer, at han dog er klar til at forhandle om det.

Allerede da IVS-ordningen blev aftalt i 2013, advarede bl.a. Dansk Told & Skatteforbund om, at det kunne føre til omfattende svindel. Alligevel vedtog et bredt flertal i Folketinget at indføre ordningen.

Hans Kristian Skibby mener, at man med IVS’erne har “åbnet en ladeport for kreative tanker og folk, der vil lave økonomisk kriminalitet”. Men han vedkender sig også, at DF selv stemte for ordningen i sin tid.

"Der var allerede et bredt flertal for det uden om os, og derfor ville vi ikke stritte imod. Men det ændrer ikke på, at jeg var stærkt betænkelig ved det dengang," siger erhvervsordføreren.

Incitamentsproblem

Rasmus Jarlov påpeger, at ordningen blev indført, mens han ikke selv sad i Folketinget, og længe før han blev minister.

"Der er et incitamentsproblem i selve IVS-konstruktionen, hvor du ikke mister noget ved at lade selskabet gå ned. Derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, at det bliver brugt på den måde," siger han.

Burde ordningen i virkeligheden aldrig være indført?

"Det kan man altid diskutere, men det er ikke så vigtigt for mig. Det vigtige er, hvad vi gør nu, hvor vi har mere viden om, hvor meget IVS’erne bliver misbrugt. Det kan ikke komme bag på nogen, at selskabsformen ville blive misbrugt, men omfanget kender vi bedre nu," siger Rasmus Jarlov.