Indefrosne feriepenge kan ramme privatforbruget i 2020: "Det er for rigtig mange danskere et par tusind kroner, de ikke får udbetalt med deres maj-løn"

394579_16_9_large_193.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
21. jan 2020 KL.12:00

I 2020 skal danskerne vænne sig til et nyt feriepengesystem, der bl.a. betyder, at man fremover optjener ferie i samme år, som det afholdes, og at en del af den opsparede ferie bliver indefrosset, indtil man går på pension.

Men det er ikke kun lønmodtagernes mindst fem ugers ferie, der bliver berørt af ændringen.

Også det særlige ferietillæg på 1 pct., som man får udbetalt med maj-lønnen, bliver påvirket af omlægningen.

Ifølge Danske Bank er det noget, der ikke kun har konsekvenser for privatøkonomien, men som kan flytte en hel del på det samlede privatforbrug, og dermed den samlede bnp-vækst, i år.

”Det er for rigtig mange danskere op til et par tusind kroner, de ikke får udbetalt med deres maj-løn,” siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

Forklaringen er, at lønmodtagerne til maj kun får udbetalt to-tredjedele af det ferietillæg, de har opsparet i 2019. Mens ferietillæg for de første otte måneder bliver udbetalt som normalt, så bliver ferietillæg optjent efter 1. september indefrosset, indtil man når pensionsalderen.

“Det er nogle milliarder, som danskerne først kan se frem til at få, når de engang på pension,” siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Vil sænke væksten i 2020

Hendes beregninger viser, at det samlet kan blive i underkanten af 4 mia. kr. før skat og knap 2,5 mia. kr. efter skat, som bliver indefrosset.

“Selvom det ikke er voldsomt mange penge for den enkelte, er det forholdsvis mange penge på samfundsniveau,” siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Danske Bank vurderer, at det vil kunne sænke privatforbruget med 1 procentpoint i 2. kvartal, hvor pengene bliver udbetalt.

Over hele 2020 venter Danske Bank, at indefrysningen af feriepengene kan sænke privatforbruget med 0,25 procentpoint og sænke den samlede bnp-vækst med 0,15 procentpoint.

“Det gør ikke forskellen på, om vi kommer i recession eller i bragende højkonjunktur i 2020. Men det er noget, vi kommer til at kunne se i tallene. Især i 2. kvartal, hvor pengene normalt bliver udbetalt, regner vi med, at det har en negativ effekt på forbruget,” siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Regeringens finanslov for 2020 øger væksten i 2020 med 0,3 pct., mens de indefrosne feriepenge ifølge Danske Bank altså har potentialet til at sænke væksten med cirka det halve.

”Man skal være varsom med at overfortolke”

Finansministeriet anerkender i en mail de faktuelle elementer i Danske Banks beregning, men mener alligevel, at banken overvurderer betydningen af indefrysningen.

“Finansministeriet er opmærksomme på forskydningen i udbetalingstidspunktet for ferietillægget, men vurderer, at man skal være varsom med at overfortolke betydningen for privatforbruget i 2020,” oplyser Finansministeriet i en mail.

Louise Aggerstrøm Hansen siger, at effekten af indefrysningen er usikker, fordi det er uklart, hvor stor en del af pengene, der bliver omsat i forbrug. Men hun mener ikke, der kan være tvivl om, at det rammer forbruget, når danskerne får færre penge udbetalt.

Ifølge Finansministeriet vil det kun gælde de lønmodtagere, der kun lige kan få økonomien til at løbe rundt, og for hvem de færre udbetalte feriepenge betyder, at pungen i år vil være tom lidt før den plejer.

”Forskydningen har betydning for husholdningernes likviditet, hvilket potentielt kan påvirke forbrugsmønstret. Dette vil dog kun gælde for likviditetsbegrænsede husholdninger,” lyder det tekniske svar fra Finansministeriet.

"Selvfølgelig har det betydning"

Den køber Louise Aggerstrøm Hansen dog ikke.

“Jeg synes, at Finansministeriets affejning af, at det ikke betyder noget, den deler jeg ikke. Jeg mener, at det kommer til at få en effekt. Det er altså for rigtig mange danskere et par tusind kroner, som de ikke får med deres maj-løn og selvfølgelig har det betydning,” siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Fordi der er tale om et mindre beløb på et par tusind kroner, mener hun, at sandsynligheden for, at det hele går til forbrug er stor, når man sammenligner med effekten fra udbetalingen af større beløb som f.eks. efterlønsbidrag.

Og hvis du synes, at det er lidt svært at finde hoved og hale i det nye feriepengesystem, så fortvivl ikke. For det synes Danske Bank også:

"Der er ikke nogen tvivl om, at det er en forholdsvis kompliceret måde, man har valgt at indfase reformen på. Hvis man er HR-medarbejder i en virksomhed, tror jeg, at man har lidt hovedpine over det - for det er meget kompliceret," siger Louise Aggerstrøm Hansen.