Hov: Statskassen kan have misset op mod en halv milliard i tabt aktieskat

391330_16_9_large_165.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
15. nov 2019 KL.14:51
Rettet klokken 16.39 - Ifølge Skattestyrelsen er tabet på aktieskat ikke potentielt 1 mia. kr., som tidligere oplyst af statsrevisor Frank Aaen, men derimod det halve med 503 mio kr.

Skattemyndighederne står nu til endnu en lussing - og faktisk en skandale, hvis man spørger statsrevisor Frank Aaen (EL).

En ny rapport fra Rigsrevisionen afslører sløset kontrol med indberetningen af aktiegevinster, der i værste fald har kostet statskassen op mod en halv milliard kroner.

Og det giver genlyd hos statsrevisorerne.

"Ikke tilfredsstillende"

"Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Skatteministeriet ikke har sikret en korrekt beskatning af aktier for borgere og selskaber. Særligt burde Skattestyrelsen i højere grad have anvendt de oplysninger, som styrelsen modtager fra banker, i skatteberegningen af gevinst og tab ved salg af unoterede aktier," skriver statsrevisorerne i et notat.

De fortsætter:

"Statsrevisorerne finder det foruroligende, at det potentielle tab for staten ved beskatning af værdipapirer er betydeligt."

Op mod milliarden

Ifølge rapporten er det potentielle tab opgjort til 503 mio. kr. netto om året for statskassen.

Det bliver også nævnt, at fejl og muligt misbrug, der stammer fra personer, der har taget tabsfradrag på aktier, som de ikke har ret til, er opgjort til potentielt 377 mio. kr. brutto i 2018.

Skatteværdien er dog klart mindre, og den del af tabet er med i det samlede potentielle tab på 503 mio. kr.

Dertil kommer, at skattegabet, altså mistede skatteindtægter på selskabsområdet, er 'usikkert og ufuldstændigt', som statsrevisorerne konstaterer.

"Helt uantageligt"


"Det er helt uantageligt, at aktionærer har fået en milliardrabat (kun potentielt 503 mio. kr. ifølge Skattestyrelsen, red.) i forhold til den skat, de skulle have betalt, bare fordi myndighederne ikke har gjort deres arbejde," siger Frank Aaen.

Han tilføjer:

"Det er helt grotesk, når man kan læse, at selv når der på selvangivelsen står, at man skal indberette indkomst ved salg af aktier, og 60 procent af borgerne efterfølgende undlader at gøre det, så har skattemyndighederne ikke så meget som sendt en rykker til de pågældende."

Næsten en million danskere


Ved udgangen af 2018 var der 966.000 borgere i Danmark, der ejede aktier i danske depoter med en samlet kursværdi på 250 mia. kr.

Og der var 35.000 selskaber, som ejede noterede aktier for en samlet kursværdi på 1045 mia. kr.

Skatterevisorerne erkender, at skattereglerne for aktier er meget komplekse, og at mange borgere simpelthen ikke forstår reglerne, så de kommer til at gøre noget forkert.

Bankerne har siden den 2010 skullet indberette oplysninger til Skattestyrelsen om købs- og salgssummer ved handel med noterede aktier i danske bankdepoter.

86 pct. er under kontrol


Derfor kan Skattestyrelsen foretage fuld automatisk beregning af gevinst og tab ved salg af aktier for
omkring 86 pct af kursværdien af de noterede aktier.

Men der er ikke tilsvarende automatiske beregninger for selskaber. Og der er et særskilt kontrolproblem for unoterede aktier.

Ifølge rapporten bider Statsrevisorerne mærke i:

- At Skattestyrelsen ikke har fulgt op på, hvorfor 60 pct. af borgerne ikke selvangiver gevinst og tab ved salg af noterede aktier, selv om styrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse.

- At borgere, som har gevinst og tab ved salg af unoterede aktier, kun beskattes, hvis de selv angiver eventuel gevinst eller tab af aktiesalg, uanset at Skattestyrelsen har de fornødne oplysninger til at foretage skatteberegningen.

- At Skattestyrelsen ikke har sikret sig tilstrækkeligt mod udbetalinger i tilfælde, hvor borgere uberettiget angiver tab ved salg af aktier.

- At der er væsentlig risiko for tab af skatteindtægter på selskabsområdet som følge af Skattestyrelsens begrænsede viden om selskabernes regelefterlevelse. De store værdier, selskaberne ejer aktier for,  indebærer, at selv enkelte fejl kan udgøre betydelige beløb.