Her er investorernes ni bud på vækst

329967_16_9_large_181.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
19. aug 2016 KL. 9:06
Brancheorganisationen DVCA, der er talerør for de danske investorer, fremlægger nu et katalog af idéer til, hvordan Danmark får gang i væksten, og hvordan Danmark bliver mere attraktivt som investeringsland på både den nationale og globale scene. Her er de ni forslag i 'Investeringsland 2025':

Erhvervsbeskatningsreform

Forslag nr. 1: Der skal laves en erhvervsbeskatningsreform, der skal:

- Sikre at Danmark tiltrækker flere udenlandske investeringer.
- Sikre retssikkerhed, gennemsigtighed og stabilitet på skattefronten for at styrke tilliden til Danmark som et velfungerende investeringsland.
- Sikre, at skatterne på at investere i Danmark kommer ned på et niveau med de øvrige skandinaviske lande, og at der bliver fundet en bedre balance mellem regler for beskatning på virksomheder og ejere.

Forslag nr. 2: Kapitalbeskatningen skal gøres konkurrencedygtig ved at skatten på aktieindkomst sættes ned på et niveau, hvor danske virksomheder er mere konkurrencedygtig sammenlignet med udlandet i for hold til at trække investeringer til Danmark.


Forslag nr. 3: Selskabsskatten skal sænkes for at tiltrække investeringer og styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Forslag nr. 4: Alle virksomheder skal have bedre fradragsmuligheder, så danske virksomheder, der har lånt kapital af andre, ikke stilles værre end andre virksomheder.

Forslag nr. 5: Iværksætterskatten på udbytter skal afskaffes helt, fordi den hæmmer investeringerne i danske vækstvirksomheder.

Investorernes sikkerhed i fokus

Forslag nr. 6: Der skal værnes om de bindende svar. Retssikkerheden for virksomheder og investorer skal styrkes mærkbart.

Forslag nr. 7: Investorskatten skal væk for at lette adgangen til risikovillig kapital i Danmark, hvilket vil være til gavn for virksomheder og væksten i Danmark.

Private får mulighed for at investere i vækst

Forslag nr. 8: Danskere skal have adgang til iværksætterfonde for at sikre en varig kilde til investeringer for danske nye virksomheder. Indskuddene i iværksætterfondene bør ifølge DVCA være fastlåst på kontoen i en længere minimumsperiode for at ordningen ikke bliver udnyttet til at opnå hurtige gevinster, men at den bruges til langsigtede investeringer i fremtidige danske vækstvirksomheder.

Forslag nr. 9: Danskerne skal have adgang til en aktiesparekonto for at sætte gang i aktiehandlen i Danmark. Det vil ifølge DVCA sætte gang i virksomhederne og væksten.