Fiskerne frygter for torskekvoternes fremtid

Politik
Eksklusivt for kunder
12. okt 2014 KL.16:14
Hvor mange fisk der næste år må blive fanget i Østersøen, skal de fiskeriansvarlige ministre i EU mandag tage stilling til.

På forhånd har EU-Kommissionen foreslået at skære i torskekvoten, og det vækker bekymring hos Danmarks Fiskeriforenings formand, Svend-Erik Andersen.

- Fiskerne har svært ved at klare de voldsomme reduktioner af kvoten. Det vil tvinge fiskerne til kajen og sende dem og mange andre ansatte i fiskeriafhængige erhverv ud i arbejdsløsheden, skriver han i en pressemeddelelse.

Ud fra EU-Kommissionens forslag sætter ministrene hvert år kvoterne for næsten 200 fiskearter. Forslaget bygger på oplysninger om, hvordan fiskebestandens tilstand ser ud.

I år har EU-Kommissionen foreslået, at der må fiskes halvt så mange torsk i den vestlige Østersø som hidtil, mens der bliver lagt op til en reduktion på 20 procent i den østlige Østersø.

Dansk Fiskeriforening frygter, at kvoterne vil udsulte fiskeriet på Bornholm, Fyn og i det Sydfynske Øhav.

De danske fiskere må desuden kun fiske et vist antal dage om året. EU-Kommissionen foreslår at reducere de såkaldte havdage for fiskerne vest for Bornholm fra 147 til 132 dage.

- Det skaber store problemer for ikke mindst det kystnære fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Sidste år var blev der fra Danmarks side lagt vægt på, at antallet af havdage skulle fastholdes for Nordsøen, Kattegat og Skagerrak. Det lykkedes, og samtidig blev den danske regerings ønske om at fastfryse kvoten for torskefangst i Kattegat opfyldt.

Fredag gav Europaudvalget fødevareminister Dan Jørgensen (S) mandat til at kæmpe for at fastholde fiskekvoterne på samme niveau som i år, og det vækker glæde hos foreningen.

- Biologisk er der belæg for at fastholde kvoterne på niveauet for i år, og det vil redde en masse arbejdspladser i områder, hvor køen til arbejdsformidlingen i forvejen er lang nok, mener Sven-Erik Andersen.

Mens der også bliver foreslået lavere kvoter for brisling, rødspætter og laks, vil EU-Kommissionen hæve kvoterne for sild.

/ritzau/