Finanslovsforslag fjerner skatterabat for hovedaktionærer: "Dobbelt lussing til dem der har drevet virksomhed i rigtig mange år"

392264_16_9_large_301.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
03. dec 2019 KL.17:27
Regeringen og dets støttepartier er med finansloven blevet enige om at fjerne et særligt skattefradrag for hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før maj 1993.

Gennemføres finanslovforslaget vil det betyde, at skatten på avancen fra salg af aktier erhvervet før 1993 vil stige og det vil ifølge skatteeksperter især ramme personer, der sælger sin virksomhed, eller som overdrager virksomheden til den næste generation.

Af finanslovforslaget fremgår det, at hovedaktionærer, der ejer mindst 25 pct. af aktierne i et selskab, og som har erhvervet aktierne før den 19. maj 1993, har ret til et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op til 25 pct.

Det særlige hovedaktionærfradrag blev vedtaget i forbindelse med en stor skattereform i 1993, hvor skatten af avancen på hovedaktionæraktier blev væsentligt skærpet i forbindelse med en skattereform fra dengang Poul Nyrup Rasmussen (S) var statsminister.

”Hovedaktionærnedslaget var et slags plaster på såret til dem der dengang blev ramt af den skattestigning der lå i skattereformen fra 1993 og det er det plaster man fjerner,” siger Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i Pwc.

Ifølge finanslovsforslaget for 2020 vil afskaffelsen af hovedaktionærfradraget give en øget skatteindtægt på ca. 160 mio. kr. i 2020, 190 mio. kr. i 2021, 210 mio. kr. i 2022 og 240 mio. kr. i 2023.

Ekstraregning på mange millioner

Ifølge Peter Kvistgaard Toft, statsautoriseret revisor og partner i revisionsfirmaet Vistisen & Lunde i Herning, vil ændrede regler især ramme virksomhedsejere og folk, der har unoterede aktier.

”En sådan ændring af reglerne vil medføre, at du skal betale mere i skat den dag du f.eks. sælger din virksomhed, eller når du overdrager den til næste generation,” siger Peter Kvistgaard Toft.

Konsekvensen af, at man ændrer reglerne, kan blive ganske markante, hvor et regneeksempel fra Vistisen & Lunde viser, at sælger man virksomheden med en avance på 100 mio. kr. så bliver den ekstra skatteregning på 10,5 mio. kr. Det regnestykke er baseret på avancen på 100 mio. kr., hvor der så skal betales 42 pct. i skat af ejertidsnedslaget på 25 mio. svarende til 10,5 mio. kr.

Afskaffelsen af det særlige fradrag for hovedaktionærer kommer samtidig med, at regeringen vil øge arveafgiften, som vil ramme generationsskifte i virksomhederne. I aftalen om øget arveafgift ligger, at virksomhederne fremover skal betale en afgift på 15 pct. ved et generationsskifte.

”Det er en dobbelt lussing til dem der har drevet virksomhed i rigtig mange år, og som nu står og vil afhænde virksomhederne,” siger Peter Kvistgaard Toft.