Fakta om europagten

Politik
Eksklusivt for kunder
17. mar 2011 KL. 9:13
  • Europagtens fire overordnede målsætninger er: Bedre konkurrenceevne, øget beskæftigelse, sunde offentlige finanser og at genskabe finansiel stabilitet.

  • Landene kan selv vælge konkrete tiltag, som kan forbedre konkurrenceevne og øge beskæftigelsen, ud fra deres specifikke udfordringer og nationale traditioner.

  • Europagten indeholder dog et større katalog af muligheder, som landene skal overveje. Forslagene omfatter bl.a.: Gennemgang af lønaftaler i den offentlige sektor, arbejdsmarkedsreformer, skattereformer, højere pensionsalder, afskaffelse af efterlønsordninger, bedre uddannelsessystemer, bedre vilkår for små- og mellemstore virksomheder.

  • Hvert år skal deltagerlandenes stats- og regeringschefer påtage sig »konkrete nationale forpligtelser«, som skal opnås inden for 12 måneder.

  • Landene forpligter sig derudover til at overføre EU’s budgetregler, der sætter grænser for statsunderskud og gæld, til national lovgivning.

  • Landene forpligter sig også til at indføre national lovgivning om opløsning af kriseramte banker.

  • Landene vil fortsætte diskussioner om øget koordinering af skattepolitikken – særligt omkring udviklingen af en fælles base for selskabsskat.

  • Der vil blive holdt årlige topmøder om europagten. EU-Kommissionen vil overvåge, om deltagerlandene følger op på deres løfter og bidrage med udførlig statistik om landenes økonomiske holdbarhed og konkurrenceevne.

  • Eurolande er bundet til at være en del af pagten. Ikke-eurolande forventes at meddele på det kommende EU-topmøde den 24.-25. marts, om de ønsker at deltage.
Ritzau