Fakta: Her er skatteforliget

Politik
Eksklusivt for kunder
01. mar 2009 KL.20:02
Opdateret 2. marts kl. 8.29 - Med skattereformen reduceres indkomstskatten samlet med mere end 28 mia. kr. Prisen der skal betales er bl.a. højere skat på forurening og energiforbrug.
Reformen vurderes at øge arbejdsudbuddet svarende til ca. 19.000 fuldtidspersoner.

Samlet styrkes aktivitetsniveauet i 2010 med skønsmæssigt omkring 1,5 pct. af BNP som følge af den forudsatte finanspolitik mv. i 2009 og 2010, oplyser forligsparterne.

Beskæftigelsen i 2010 skønnes dermed at være omkring 25-30.000 personer højere og ledigheden 25.000 personer lavere, end den ellers ville have været.

Topskat og mellemskat

Den højeste marginalskat efter arbejdsmarkedsbidrag reduceres med 7,5 pct.-enheder. Det betyder, at mere end 70 pct. af de fuldtidsbeskæftigede fremover højest betale en marginalskat på godt 42 pct.

Indkomstgrænsen for topskat i alt forhøjes med 54.400 kr. (2009-niveau) i forhold til indkomstgrænsen, der er gældende i 2009 og 2010.

Indkomstgrænsen for topskat forhøjes med 36.000 kr. (2009-niveau) i 2010 og med yderligere 18.400 kr. (2009-niveau) i 2011. 350.000 personer fritages fra at betale topskat.

Mellemskatten på 6 pct. fjernes.

Lavere bundskat

Bundskattesatsen sættes ned med 1,5 pct.-enhed, der fra 1. januar 2010 udgør 3,76 pct. Nedsættelsen af bundskatten kommer alle indkomstgrupper til gode – også modtagere af overførselsindkomst.

Højere pensionstillæg

Pensionstillægget forhøjes 2000 kr. i 2010. Modtagere af supplerende pensionsydelse får den fulde forhøjelse på 2000 kr., svarende til omkring 1.255 kr. efter skat.

Skat på aktier

Skatten på aktieindkomst under 48.300 kr. nedsættes fra 28 pct. til 27 pct. med virkning fra 1. januar 2012.

Skattesatsen på aktieindkomst over 48.300 kr. nedbringes til 42 pct. fra henholdsvis 43 pct. for beløb under 106.100 kr. og 45 pct. for beløb over 106.100 kr. pr. 1. januar 2010.

Rentefradrag sænkes

Skatteværdien af rentefradrag sænkes gradvist fra 33 pct. til 25 pct. i perioden 2012 til 2019 for beløb, der overstiger 100.000 kr. i renteudgifter for ægtepar og 50.000 kr. for enlige.

Loft over indbetalinger til ratepensioner

Parterne er enige om at indføre et loft over indbetalinger til ratepensioner på 100.000 kr. årligt.

Multimedieskat

Der indføres en ny multimediebeskatning. Lønmodtagere skal medregne 5000 kr. årligt til indkomsten ved tildeling af arbejdsgiverbetalt pc, adgang til og brug af internet eller fri telefon. Det svarer til en skattebetaling på op til 2.600 kr. Initiativet træder i kraft 1. januar 2010.

Grøn check

En indkomstafhængig grøncheck på 1300 kr., som også gives til børn (300 kroner)

Underfinansieret

Skattenedsættelserne indfases i 2010 og 2011, mens finansieringen indfases gradvist frem til 2019.

SP-ordningen

I lyset af den nuværende konjunktursituation er parterne enige om at give mulighed for udbetaling af de opsparede midler i SP-ordningen i 2009. Beskatningen af hævede indskud udgør 35 pct. af de første 15.000 kr. og 50 pct. af resten.

Der henstår i SP-ordningen omkring 43 mia. kr. i 2009. Regeringen mener ikke det er muligt præcist at skønne, hvor mange der vil gøre brug af muligheden for at hæve deres SP-opsparing.

Renoveringspulje

Der etableres en renoveringspulje på 1,5 mia. kr., hvorfra der i 2009 kan ydes tilskud til renovering og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse.

Derudover:

• Cigaretafgiften forhøjes med 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter (inkl. moms).

• Sammensætningen af stykafgift og værdiafgift i cigaretafgiften ændres, idet

stykafgiften nedsættes, og værdiafgiften øges.

• Afgiften på røgtobak forhøjes med 120 kr. pr. kg.

• Afgiften på chokolade og sukkervarer forhøjes med 25 pct.

• Afgiften på konsum-is forhøjes med 25 pct.

• Afgift på mættet fedt i mejeriprodukter (undtagen mælk) og olier på 25 kr. pr. kg.

• Afgiften på sodavand omlægges, så sukkerholdige sodavand får en afgiftsstigning på 0,24 kr. pr. liter, mens afgiften på sukkerfrie sodavand nedsættes med 0,34 kr. pr. liter.