EU vil bekæmpe lukkede grænser for energi: Styrket vagthund glæder sektoren

378970_16_9_large_20.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
26. mar 2019 KL.13:46
Europa-Parlamentet godkendte i dag forhandlingsresultatet med Det Europæiske Råd, der styrker energiagenturet ACER, som overvåger og håndhæver europæisk handel med el og gas.

Energisektorens vagthund får flere beføjelser og flere ressourcer, og det er gode nyheder, fordi det betyder bedre konkurrencevilkår for danske energiselskaber, vurderer Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

”Det er rigtig godt for dansk el-eksport, og for at vi i det hele taget kan udveksle grøn strøm og få det indre marked til at fungere,” siger Ander Stouge.

Omlægningen af Europas energipolitik er en varm storpolitisk dagsorden i Bruxelles i disse måneder. Stats- og regeringscheferne diskuterede så sent som på fredagens topmøde, EU-Kommissionens forslag om, at EU skal være klimaneutralt i 2050. Dog uden at blive enige om en målsætning.

Tidligere på året var der også intens debat om EU’s gasdirektiv, der binder den omstridte gasrødledning Nord Stream 2, der opføres af det statsejede russiske selskab Gazprom, til bl.a. de europæiske konkurrenceregler.

Morten Helveg Petersen (R), medlem af Europa-Parlamentet, har været rapportør på lovgivningen i Europa-Parlamentet, hvilket vil sige, at han har været en af Parlamentets forhandlere. Han er meget tilfreds, og kalder lovgivningen ”et stort skridt” mod et indre marked for energi i EU.

”Det her kan gå hen og få stor betydning for fremtidens energistrømme for hele Europa for både gas og el. Det skulle gerne betyde, at du får et mere flydende indre marked. En vigtig del af at få et indre marked for energi er, at den regulerende myndighed har de muskler, der skal til. Vi har taget et stort skridt nu,” siger Morten Helveg Petersen.

Tyskerne har lukket gradvist af

Der er kommet fokus på Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) i takt med den politiske debat om EU's indre marked for energi. ACER’s rolle er, at overvåge den europæiske handel med energi samt at sikre, at national lovgivning sker i overensstemmelse med EU’s målsætninger for energipolitikken.

Det sker dog ikke altid. Sidste forår startede den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager en sag imod det tyske selskab TenneT, der er Tysklands største forvalter af højspændingsnet.

TenneT har igennem en årrække gradvist blokeret for dansk energis adgang til det tyske elmarked.

Problemet er af markedsaktører blevet beskrevet som, at TenneT har lukket et spor ad gangen på den sekssporede energimotorvej. Det vil sige, at når danske selskaber vil sende overskudsenergi til det tyske marked, er adgangen til markedet gradvist blevet begrænset.

Netop Tyskland har forsøgt at modarbejde styrkelsen af ACER og ACER’s direktør Alberto Pototschnigs beføjelser, men det lykkedes ikke.

Mere bid til vagthunden

Med flere muskler til energiagenturet ACER vil sager som TenneT-sagen kunne håndteres bedre i fremtiden, mener Anders Stouge.

”Lovgivningen bekræfter ACER’s rolle som uafhængig vagthund, og de får ikke den spændetrøje på, som tyskerne ellers gerne ville have haft,” siger Anders Stouge.

Styrkelsen af ACER er også gode nyheder for den europæiske elsektor. Det vurderer Kristian Ruby, generaldirektør i den europæiske elsektors brancheorganisation Eurelectric, der tæller mere end 3500 selskaber.

”ACER får mere bid, og det vil i sidste ende bidrage til at skabe et bedre og mere velfungerende indre marked for energi. Vi tror, at markedet er gode til at regulere, og derfor har vi også en interesse i, at det her fungerer,” siger Kristian Ruby.

Gebyrer med til at betale gildet

ACER har længe været underbemandet, og EU’s institutioner har vurderet, at de ikke via offentlige midler har kunne løfte agenturets budgetter tilstrækkeligt. Derfor er en del af planen om at styrke agenturet, at selskaber, der ønsker at være registreret som markedsdeltagere, og dermed er omfattet af agenturets opsyn, skal betale et gebyr for at være registreret.

Umiddelbart møder modellen opbakning fra Dansk Energi, der understreger, at man vil holde øje med, om midlerne bruges efter hensigten.

Heller ikke Eurelectric har afgørende problemer med modellen.

”Grundlæggende er vi okay med modellen. Et af problemerne med ACER har været, at det har været underfinansieret. Pengene skal komme et sted fra, og overordnet er tiltagene landet på den måde, vi gerne så det,” siger Kristian Ruby.