EU-vagthund langer ud efter Junckers vækstplan

301185_16_9_large_409.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
17. mar 2015 KL.15:05
Det absolut vigtigste politiske projekt for Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, møder nu voldsom kritik fra EU's egen finansielle vagthund.

Den Europæiske Revisionsret vil have langt bedre folkevalgt kontrol med udmøntningen af EU-Kommissionens vækstpakke til i alt 315 mia. kr. Samtidig frygter revisorerne, at regningen for mislykkede erhvervs-eventyr kan ende hos EU's skatteborgere, hvis ikke der etableres en effektiv mur mellem vækstfondens midler og EU's samlede budget.

Det oplyser Revisionsretten i en pressemeddelelse, hvor revisorerne udtrykker skepsis over for åbenheden i oplægget til en vækstfond fra EU-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Det er særligt i forhold til Europa-Parlamentet og medlemslandenes mulighed for at kontrollere "Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer" i vækstpakken, at Revisionsretten udtrykker skepsis.

Risici for skatteborgere i Junckers fond

Også spørgsmålet om yderligere potentielle udgifter til de europæiske skatteydere er et risici-moment i udformningen af vækstfonden, fordi det ifølge Revisionsretten ikke fremgår tydeligt, om Europas skatteborgere kan risikere at ende med regningen, hvis udgifterne overstiger de 21 mia. euro, som EU og Den Europæiske Investeringsbank lægger i puljen som grundfinansiering.

"Forslaget udelukker ikke eksplicit eventuelle forpligtelser for EU-budgettet udover de afsatte midler og sætter ikke noget loft for Den Europæiske Investeringsbank," skriver Revisionsretten i rapporten. 

EU's Revisionsret er en uafhængig EU-institution placeret i Luxembourg og har til formål at kontrollere EU's regnskaber. Revisionsretten har gentagne gange kritiseret EU's budgetter for at mangle åbenhed og har i flere omgange erklæret, at der mangler beviser for, hvordan pengene på budgettet er blevet brugt grundt manglende dokumentation.

Vil have opdeling af midler for at fjerne risici

Chefen for Revisionsretten Vitor Manuel da Silva Caldeira lægger i sin rapport vægt på, at der er en række udenståender i forhold til sikring af borgernes penge i forbindelse med vækstfonden, der bør afklares.

Derfor bør der opsættes en brandmur mellem vækstfonden og EU's samlede budget, mener Revisionsretten.

"For at sikre, at EU-Kommissionen ikke er forpligtet udover EU-garantien (den pulje penge EU lægger i vækstfonden red.) bør der være en generel immunitet og dispensation mod retskrav fra EFSI-modtagere," skriver Revisionsretten i rapporten.

EU's økonomiministre nikkede i sidste uge ja til principperne i vækstfonden, mens Europa-Parlamentet fortsat har en række betænkeligheder i forbindelse med finansieringen af vækstpakken, der efter planen til sommer skal være klar til at spytte penge i investeringsparate projekter på kontinentet.