Erhvervsminister fastholder: Skat på arv stiger – men betal over flere år

null

388239_16_9_large_166.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
23. sep 2019 KL.19:29
Erhvervsminister Simon Kollerup håber på god dialog frem for beskidt stillingskrig om omstridt generationsskifteafgift, der er udset til at stige. 

“Ondskab og skidt for Danmark” og en “skadelig” skat, der “dræner” virksomheder for kapital. Kritikken mod regeringens planer om at hæve afgiften på generationsskifte i familieejede virksomheder, så den igen kommer op på 15 pct., har været massiv.

Men nu kommer erhvervsminister Simon Kollerup (S) virksomhederne i møde: Det er fortsat planen, at bo- og gaveafgiften skal sættes op i forbindelse med næste års finanslov. Men regeringen vil samtidig give mulighed for, at arvinger kan betale afgiften over langt flere år end de i dag 15.

Og så får de retskrav på at få henstand, hvor det i dag er noget, man skal søge om, lyder Simon Kollerups forslag.

“Det er med til at give vores erhvervsliv i Danmark en planlægningshorisont. Og er for mig en måde at vise seriøsitet over for de bekymringer, jeg har oplevet fra særligt Dansk Industri. Men også andre dele af dansk erhvervsliv,” siger ministeren.

Inviterer til dialog

Ministeren inviterer samtidig erhvervslivet til dialog om, hvordan virksomheder værdisættes, når det skal afgøres, hvor meget arvingerne skal betale i afgift.

Det er nemlig ifølge Dansk Industri langt fra gennemskueligt og klart i dag, og det udfordrer ifølge organisationen retssikkerheden.

“Vi holder en række møder, hvor aktørerne på feltet bliver inviteret ind. Og hvor regeringen tager et ledende ansvar i at holde møderne og få en dialog til at køre, så det ikke bliver en dårlig stillingskrig, men en god dialog,” forklarer Simon Kollerup.

Er det her en åbning for, at det godt kan blive lidt billigere for virksomhederne, end I først havde lagt op til, når I nu lægger op til at diskutere værdifastsættelsen?

“Det er for tidligt at konkludere endnu. Det vigtige for mig er at fortælle dansk erhvervsliv, at vi lytter til dem, når de har bekymringer. Og at vi sådan set også tager det alvorligt, når de fremhæver nogle bekymringer,” siger Simon Kollerup.

“Når man oplever så forskellige måder at se verden på, så er det klogeste at sætte sig sammen og lave en stor kande kaffe og få snakket tingene igennem,” tilføjer ministeren.

Er det her en erkendelse af, at jeres forslag om højere arveafgift ville ramme erhvervslivet for hårdt?

“Når vi kommer med det forslag i dag, er det selvfølgelig fordi, vi lytter til erhvervslivet. Samtidig med at vi ønsker at styrke Danmark som samfund gennem uddannelse, forskning og velfærd, har vi kun én interesse: Det er selvfølgelig at vores erhvervsliv ikke skal hindres i at køre videre med deres virksomheder.”

Socialdemokratiet regner med, at det vil give en mia. kr. i provenu at sætte bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger op til 15 pct., sådan som den var frem til 2016. Og både SF og Enhedslisten har hele vejen igennem bakket op om de planer.

R: Lyder rigtigt

De Radikale har været mere skeptiske, men partiets finansordfører, Sofie Carsten Nielsen, vurderer, at ministeren nu er kommet med noget af det, De Radikale har efterlyst.

“Det lyder som de rigtige instrumenter, der er fat i her,” siger hun.

“Vi skal finde en ordentlig ordning, så et generationsskifte kan lade sig gøre på en ordentlig måde, og man ikke er nødt til at sælge virksomheden. Det er der en åbning for nu, og nu må vi så forhandle, hvordan det præcist skal hænge sammen.”

SF er åbne for at diskutere, om henstanden skal være på 20, 25 eller 30 år.

“Så må vi se på, om der skal være nogle omkostninger ved det, eksempelvis i form af renter,” siger finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, mener, at der var en forståelse mellem partierne om, at arveafgiften slet og ret skulle rulles tilbage til 15 pct.

“Der er så nu nogle andre partier, der tilsyneladende er løbet væk fra den forståelse. Når det så er sagt, så vil vi gerne lytte, når vores politiske med- og modspillere, som danner parlamentarisk grundlag for regeringen, vil diskutere noget,” siger han.