Cheføkonom efter ekstra hovsa-milliarder i staten: "Igen-igen markant bedre end budgetteret"

378435_16_9_large_716.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
15. mar 2019 KL.15:14

null

Når staten kommer i hus med et overskud på 41,4 mia. kr. for sidste år, så er det hele 48,7 mia. kr. bedre end det lille minus, Finansministeriet havde sat i regnearket i sin tid, da budgetterne for 2018 blev lagt.

Og når der er lavet forskellige skattetekniske korrektioner, så peger alt i retning af et samlet offentligt overskud på omkring 12 mia. kr. for sidste år.

Det vurderer Frederik I. Pedersen, cheføkonom i 3F, der følger disse balancer tæt og også tidligere har kunnet forudsige markante opjusteringer fra regeringen.

Pensionsskatterne rykker billedet

"DAU-saldoen (statens finanser, red.) er påvirket af betalingsforskydninger og periodiseringer, herunder at pensionsafkastskatten indbetales året efter den 'tjent ind'. Hvis man korrigerer for disse forhold samt et bud på skatter, der ikke betales, og som skal afskrives på saldoen, peger min indikator for den offentlige saldo på et overskud i 2018 på godt 12 mia. kr. ," siger Frederik I. Pedersen.

Dykket fra 2017 til 2018 skyldes netop, at det forventede provenu fra pensionsafkastskatten, også kendt som PAL-skatten, falder hele 25 mia.kr. Og hvis man renser for det, er der faktisk en underliggende stigning i saldoen.


Han understreger, at hvis man ikke har ramt provenuet fra pensionsafkastskatten, eller der kommer større afskrivninger fra skatter, der ikke bliver betalt, så kan overskuddet skrumpe.

Men: 

"Dagens tal peger umiddelbart på et pænt overskud på de offentlige finanser i 2018. Igen-igen markant bedre end budgetteret. Inden 2018 gik i gang, var der budgetteret med et offentligt underskud på 17,2 mia.kr.," siger Frederik I. Pedersen.

30 mia kr. bedre end budgetteret

Med andre ord: Hvis de samlede offentlige finanser lander på 12 mia. kr., er det omkring 30 mia. kr. bedre, end ministeriet budgetterede i sin tid

"Der har været rigtig godt gang i økonomien igennem året, og vi så ligeledes en meget markant fremgang på arbejdsmarkedet. Det er med til at forklare, at finanserne efter alt at dømme lander pænt i det positive," siger Frederik I. Pedersen.

Han tilføjer:

"Om det fortsætter i 2019, afhænger af konjunktur og arbejdsmarked. Udgangspunktet er godt, men de foreløbige tal, vi har fået for de offentlige finanser, peger ikke i så positiv retning som tidligere"