Bliver USA det nye Japan?

Politik
Eksklusivt for kunder
16. sep 2010 KL.19:52
Frygten for et double dip i USA bringer historiske paralleller til "de to tabte årtier" i japansk økonomi, mener chefstrateg.

På mange måder minder de nuværende amerikanske økonomiske udfordringer om de tidligere japanske, mener Henrik Henriksen, chefstrateg hos PFA Pension.

Begge steder bristede både en helt ekstrem ejendomsboble og en aktieboble samtidig, og banker begyndte at krakke i kølvandet.

"USA står i en situation med en gældsramt økonomi og har oplevet de samme ødelæggende kræfter, som en kombination af deflation og gæld udløste i 30’erne," fastslår Henrik Henriksen.

For og imod

Han hælder dog til, at amerikanerne denne gang kan undgå den altødelæggende deflation igen.

"Der er et deflationært pres i USA, og uden en ekstremt ekspansiv penge- og finanspolitik var der en overhængende risiko for, at USA i nogle år kunne været gået igennem et deflationært forløb som Japan."

Der er dog både faktorer, der taler for og imod en gentagelse af historien, erkender han og opridser:

Mulighed 1: USA's krise bliver værre end Japans


  • Den japanske økonomi er langt mindre end den amerikanske, og den negative afsmitning til den globale økonomi er mindre.
  • Japan har hele tiden haft et stort overskud på betalingsbalancen og har finansieret sit eget budgetunderskud – modsat USA.
  • Japanerne havde en høj opsparingskvote, da krisen startede, mens USA’s er lav.
  • Japan havde lav forbrugergæld (20 pct. af BNP), mens USA’s forbrugergæld er cirka seks gange så høj.
  • Det er uvist om det amerikanske boligmarked er "landet" endnu, men boligpriserne handler under deres historiske gennemsnit i forhold til indkomsterne.
Mulighed 2: USA undgår double dip
  • I USA har man været langt hurtigere til at håndtere problemerne i banksektoren.
  • Samtidig har amerikansk økonomi en langt bedre demografisk udvikling (og dermed højere vækst) end Japan.
  • Der er større dynamik i de amerikanske virksomheder.
  • Endelig har den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke lært af den japanske krise og deflation og reageret hurtigt og proaktivt i modsætning til de japanske myndigheder.
Netop i kraft af de hurtige penge- og finanspolitiske tiltag, der er taget ovenpå finanskrisen, tror Henrik Henriksen, at den amerikanske økonomi klarer skærene, selvom væksten i de kommende år bliver lavere end tidligere.