Asylregning på 11 mia - Hjort revses for nøl med tal

316607_16_9_large_130.jpg
Politik
Eksklusivt for kunder
17. dec 2015 KL. 9:11

Nu er regningen for det boomende antal asylansøgere gjort op. Det vil koste 11 mia. kr. næste år at håndtere strømmen af flygtninge og migranter, der søger asyl i Danmark.

Det viser et svar fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) og udlændinge, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V), der for første gang sætter tal på udgifterne i et svar til Socialdemokraternes finansordfører Benny Engelbrecht.

Regning kan blive langt større

Men regningen kan blive langt større end de 11 mia. kr. Beregningerne bygger nemlig på et skøn fra V-regeringen om, at Danmark tager imod 25.000 asylansøgere næste år.

Men i november var antallet af asylansøgere 4500, og hvis det tempo holder næste år, så når antallet af asylansøgere nærmere op i 50-60.000 personer.

"Det kan hurtigt blive 60.000 asylansøgere, vi tager imod næste år, og ikke de 25.000, som regeringen budgetterer efter. Så det er nogle voldsomme og dramatiske tal," siger Benny Engelbrecht.

I et andet svar fra Finansministeriet skriver Claus Hjort Frederiksen, at hvis vi rammer 60.000 asylansøgere næste år, stiger udgifterne til bolig og "underhold" med omkring 3,5 mia. kr. ekstra.

Men han siger også, at de fleste af udgifterne kan findes ved at skære i udviklingsbistanden, fordi udgifterne "vedrører asylansøgernes første 12 måneders ophold i landet."

Noget af en kamp

Benny Engelbrecht understreger, at det har været "noget af en kamp" at få finansministeren og integrationsminister Inge Støjberg (V) til at levere svar på, hvor store omkostningerne kan blive.

"Man har i forbindelse med finanslovsaftalen forsøgt at skjule hvilke omkostninger, der vil komme i de kommende år. Man kan så aflæse i Økonomisk Redegørelse, at det er målbart i den offentlige udgiftvækst, og nu får vi endelig svar på, hvor mange penge det drejer sig om," siger Benny Engelbrecht.

Han tilføjer, at hans dagsorden udelukkende er at få tallene på bordet, så det er nemmere at analysere dansk økonomi.

Men ifølge regeringen bliver langt de fleste udgifter dækket af lavere ulandsbistand, så der er vel ikke så stor en ekstra belastning for statskassen?

Kolossal udfordring i 2017


"I 2016, ja, men problemet er, at det kan man kun gøre det første år. Og der er lagt op til en realvækst i 2017 på nul. Hvis det så ikke bliver 25.000, men derimod 50.000 flygtninge, vi tager imod næste år, bliver det en kolossalt stor udfordring i 2017 - ikke bare for statskassen, men også for kommunerne," siger Benny Engelbrecht.

Han understreger, at det vil betyde, at kommunerne er tvunget ud i store besparelser på kernevelfærden for at kunne leve op til sine  forpligtelser.

"Én ting er helt sikker: Den straksopbremsning, som Lars Løkke Rasmussen (V) lovede, er helt udeblevet. Der er sket det modsatte," siger Benny Engelbrecht.

Han fortsætter:

"Jeg klandrer ikke regeringen for, at vi kan få udfordringerne. Men jeg klandrer regeringen for at bilde befolkningen noget andet ind. Det her kan man ikke styre. Og hvis ikke vi får skabt en bedre integration, så står vi virkelig med store udfordringer," siger Benny Engelbrecht.

Sådan er de 11 mia. gjort op

De 11 mia. kr. dækker over:

- Udgifter til asylansøgere og familiesammenførte. Det gælder for eksempel boliger og kontante ydelser til asylansøgerne, omkostninger til sagsbehandling og udgifter til at sende afviste asylansøgere hjem. Ialt 4,4 mia. kr.

- Grundtilskud, der er statslige tilskud til kommunerne til sociale merudgifter og integration, tolke, administration og bolig. Det er 2640 kr. per voksen om måneden. Ialt 1,1 mia. kr.

- Hjælp i særlige tilfælde. Det kan være medicin, tandlægebehandling, samvær med børn, flytning, transport og andet. Ialt 200 mio kr.

- Hjælp til flygtninge i enkelttilfælde. Det gælder udgifter til uledsagede flygtningebørn og til flygtninge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold. Ialt 800 mio. kr.

- Kontanthjælp under integrationsprogrammet. Ialt 700 mio. kr.

- Integrationsydelse under integrationsprogrammet. Ialt 2,1 mia. kr.

- Tilbud i integrationsprogrammet, blandt andet sprogundervisning. Ialt 1,6 mia. kr.