Stærkt resultat fra William Demant i 2010

Penge
Eksklusivt for kunder
09. mar 2011 KL. 8:40
Opdateret kl. 08.51 - Høreapparatvirksomheden William Demant slutter 2010 af i fin stil og leverer et årsresultat pænt over forventningen. Overskudsgraden ventes fortsat at lande højere i 2011 end sidste år.

Men som vanligt er formuleringerne vage stil med forventninger til 2011 og svære at omsætte til faste regnskabstal.

"I 2011 forventer vi at generere betydelig vækst i såvel omsætning som indtjening, og den styrkelse af koncernens lønsomhed, der har fundet sted i løbet af 2010, ventes at fortsætte. Ses der bort fra erhvervelsen af Otix Global og de hermed forbundne engangsomkostninger, forventer vi i 2011 således fortsat fremgang i vores overskudsgrad i forhold til 2010, ligesom vi forventer at generere en pæn tocifret vækst i resultat af primær drift (EBIT) før indregning af Otix Global," skriver William Demant i sit årsregnskab.

Driftsoverskuddet landede på 1429,9 mio. kr. i 2010.

William Demant landede en omsætning på 6892,4 mio. kr. i 2010 mod 5701,2 mio. kr. i 2009. Det medførte et bruttoresultat på 4958,5 mio. kr. mod 4034,9 mio. kr.

Distributionsomkostningerne steg med knap 500 mio. kr. til 2470 mio. kr. fra 1928,5 mio. kr. i 2009, hvilket sendte resultatet af den primære drift, EBIT, til 1429,9 mio. kr., en pæn stigning fra 2009's 1149,4 mio. kr.

Resultatet før og efter skat endte på 1314,4 mio. kr. og 988,4 mio. kr. fra 1055,1 og 794,9 mio. kr. Og selskabet oplyser samtidig, at aktietilbagekøb igen kan komme på tale i 2011.