Olie er ikke bare olie – og det har stor betydning

Penge
Eksklusivt for kunder
25. feb 2011 KL.12:57
Der er kæmpe forskel i kvaliteten på råolie, og derfor har det stor betydning for verdensmarkedet, hvor olien kommer fra. Masser af raffinaderier kan kun bruge én olietype.

De seneste meldinger fra Libyen om, at landets diktator Muammar Gaddafi har tabt kampen om det østlige Libyen øger risikoen for, hvordan landets olieproduktion vil udvikle sig inden for de næste måneder.

Det er problematisk, fordi Libyen leverer god olie til verdensmarkedet.

Let og tung olie

I og med, at Saudi-Arabien har kapacitet til at skrue op for landets oliehaner, kan danskerne med god grund spørge, hvorfor olieprisen stiger så markant på grund af uroen i Libyen.

På papiret kan Saudi-Arabien ifølge OPEC erstatte Libyens olieproduktion, men når olieprisen alligevel stiger så markant, så skyldes det i høj grad frygten for, hvilken type olie Saudi Arabien potentielt vil erstatte den manglende produktion i Libyen, Algeriet og Iran med, hvis urolighederne forværres.

Der er nemlig stor forskel på, hvilken type olie de forskellige olieeksportører leverer.

”Det er oliens svovlindhold, der er afgørende for, om en olie er let eller tung. Raffinaderierne vil generelt helst have de lette olietyper, som blandt andet kommer fra Nordsøen, Nigeria og Libyen. Let olie er nemmere at raffinere, og det betyder ganske enkelt, at man f.eks. får mere benzin ud af en tønde råolie fra Nordsøen, Nigeria og Libyen,” fortæller Arne Lohmann, olieanalytiker i Danske Bank.

Denne forskel kan ifølge Arne Lohmann blive et problem, fordi en masse af verdens raffinaderier kun kan køre med den lette olie.

Det store samtaleemne

Manglende olie fra f.eks. Libyen og Algeriet kan i løbet af en måned erstattes af en øget produktion fra Saudi Arabien.

Tilsammen leverer Libyen og Algeriet 2,835 mio. tønder olie om dagen, men den saudiske reserve kan ifølge OPEC bidrage med yderligere 3,1 mio. tønder inden for en måned. Så på papiret bør et totalt ophør af de to landes olieproduktion ikke have nogen betydning.

Problemet er, at den saudiske olie er væsentligt tungere, og det giver nogle udfordringer på markedet. For tiden leverer Saudi Arabien olie af den lette type, fordi den ligger til en højere pris, men reserverne forventes at være af den tunge type. Men det er ikke kun olietypen, der er problematisk.

”I øjeblikket er Saudi Arabien i diskussioner med en masse europæiske købere omkring, hvorvidt landet vil kunne kompensere for manglende olieproduktion. Saudi Arabiens påstand er, at det ikke er noget problem," lyder det fra Arne Lohmann.

Han vurderer, at det blandt andet er de diskussioner, som har fået olieprisen til at stige det seneste stykke tid. Det skyldes, at det sandsynligvis ikke er så nemt for Saudi Arabien at øge produktionen, som de ellers giver udtryk for.

Tidligere har WikiLeaks lækket dokumenter fra den amerikanske ambassade, hvor amerikanske diplomater udtrykte stor bekymring for, om Saudi Arabien overhovedet vil være i stand til at øge produktionen med 3,1 mio. tønder inden for en måned, som OPEC-landenes estimat ellers viser.

”Det er svært at sige noget om, hvor meget man skal lægge i de dokumenter. Men under alle omstændigheder er sådanne dokumenter jo med til at bidrage til markedets generelle usikkerhed,” fortsætter Arne Lohmann.

På trods af den seneste tids usikkerhed på markedet, så vurderer Arne Lohmann, at markedet i dag er mere optimistisk, end for blot få dage siden. Selvom der fortsat er uenighed om Saudi Arabiens olieproduktion, så er der i dag større konsensus om, at landet i hvert fald er i stand til at øge produktionen betragteligt.

I forhold til Libyen er problemet, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen, der ved, hvordan fremtiden kommer til at se ud.

”Faktum er, at som det ser ud nu, så er meget af produktionen lukket ned, og det vil den nok være i et stykke tid endnu. Risikoen er jo også, at der, hvis Gaddafi ender med at gå af, kan komme nye kampe om, hvem der skal have magten i landet. Og det er problematisk, fordi de udenlandske oliearbejdere sandsynligvis først kommer tilbage, når landet har stabiliseret sig,” slutter Arne Lohmann.