Fakta: Hvad er en virksomhedsobligation?

Penge
Eksklusivt for kunder
11. okt 2010 KL.12:03
Markedet for virksomhedsobligationer er populært. Den private investor kan lære investeringsfænomenet bedre at kende her.
  • En virksomhed kan udstede obligationer som et alternativ til at udstede aktier. Fordelen for virksomheden er, at obligationsejere - modsat aktionærer - ikke har indflydelse på forretningen.
  • Køber man en virksomhedsobligation yder man et lån til virksomheden. Køber man en aktie, bliver man medejer.
  • Går en virksomhed fallit, er obligationsejeren bedre stillet end aktionæren. En virksomhedsobligation er en mellemting mellem en realkreditobligation og en aktie. Man vil som regel få omkring 40 pct. tilbage, hvis selskabet går konkurs.
  • Det er typisk store institutionelle investorer som pensionskasser og lignende, der investerer i virksomhedsobligationer. Men også private investorer viser forøget interesse gennem blandt andet danske og udenlandske banker.
  • Virksomhederne er interesserede i obligationsudstedelsen frem for banklån af flere årsager. Det giver en længere finansiering og typisk er den mindre restriktiv. Til gengæld betaler virksomhederne gerne en lidt højere rente for obligationerne.
  • Virksomhedsobligationer et blevet særligt populære efter krisen, hvor konkursrisikoen ses mindsket markant.
  • Man kan investere i virksomhedsobligationer i både banker og investeringsforeninger.
  • Det kræver gerne en vis økonomisk styrke at få stor spredning ved investering i virksomhedsobligationer. Og tidshorisonten bør være relativt lang.
  • Modsat aktier, der er allemandseje, er virksomhedsobligationer stadig relativt ukendte. Transaktionsomkostningerne er derfor også større. Virksomhedsobligationer handles ofte mellem banker, og derfor vil der ofte være en minimumsinvestering på omkring 1000 euro.
  • Markedet for virksomhedsobligationer er stort set lukket ned henover sommeren i juli og august, som følge af banklukninger og ferie hos fondmanagers.