Batterimetaller lokker investorer med bundpriser

386859_16_9_large_539.jpg
Penge
Eksklusivt for kunder
03. sep 2019 KL.17:30
Verdensmarkedspriserne på de metaller, der anvendes til elbilers batterier, er faldet mærkbart gennem det sidste halvandet år. Det skyldes at der lige nu udvindes mængdemæssigt mere af disse særlige metaller til batterier kan aftage her og nu. Dét smitter af på producenternes aktiekurser, som har taget et tryk. Men på den lange bane kan efterspørgslen ventes at stige, når vi alle sammen skal til at køre i elbiler.

Det støt stigende fokus på klimaforandringer og den hastige omlægning til et lavere udslip af CO2 sætter efterhånden dagsordenen i mange forskellige brancher. Dette kan være en god anledning til at se på mulige investeringer i nogle af de råvarer, som indgår i produktionen af de forbrugervarer, som på længere sigt skal resultere i en mindre global udledning af CO2.

Et godt eksempel kan i den forbindelse være de metaller, som indgår i produktionen af elbilers batterier. Litium er et af de mest benyttede metaller i produktion af elbil-batterier, men også metaller som kobolt, grafit og nikkel ind¬går i varierende omfang i batteriproduktionen, afhængigt af de enkelte producenter. Priserne er imidlertid styrtdykket.

Som privat investor har du mulighed for at investere i diverse industrimetaller akkurat på samme måde, som du kan investere i guld, råolie med videre – uden selv at skulle modtage og ligge inde med et lager af den pågældende råvare. Men lad det være sagt med det samme: Det kræver mere end tungen lige i munden at stige på lige netop den investeringsvogn.

Høje risici på metalaktier

Ifølge en råvareinvesteringsekspert kræver investering metaller dyb viden om området, og så stiller det krav om, at du konstant følger omhyggeligt med på et meget komplekst område.

En anden mulighed for at hoppe på batterivognen kan være at investere i nogle af de børsnoterede selskaber, som på den ene eller anden måde er involveret i udvinding og forædling af de respektive metaller eller den efterfølgende produktion af batterierne.

Chefanalytiker Tom Bundgaard, Kairos Commodities, som handler med råvarer, sidder selv til dagligt med øjnene rettet på priskurverne for diverse metaller, olie og andre råvarer, som f.eks. fødevareafgrøder som hvede og kakao. Han advarer selv den nok så ihærdige aktieinvestor om investering i råvarer.
“Hvis du bevæger dig uden for aktiemarkedet, som i sig selv kan være vanskeligt nok at følge med i, for selv at ville handle med råvarer får du meget mere modvind,” lyder det fra Tom Bundgaard om volatiliteten på råvaremarkederne.

Han sammenligner det med at forlade de afmærkede pister i et skiområde for at løbe offpiste.
“Det er med fare for liv og lemmer. Risikoen er meget, meget større,” slår han fast.

Aluminium er mindst volatilt


Selv ved en mere specialiseret interesse for metaller – som især anvendes i batterier – anbefaler råvareanalytikeren den industri¬metalinteresserede investor at holde et øje med udvik¬lingen i prisen på aluminium.

“Den globale efterspørgsel på aluminium er gennem årene stort set kun steget – dog afbrudt af et mindre fald under finanskrisen. Men produktionen stiger tilsvarende også, og derfor handler det hele tiden om den klassiske udbuds- og efterspørgselsbalance,” siger han.

Samtidig indskyder han, at for netop industrimetallernes vedkommende spiller udvindingsomkostningerne en langt større rolle for markedspriserne på de enkelte metaller, end det er tilfældet med f.eks. råolie.
Tom Bundgaard pointerer, at priserne på aluminium og mange andre industrimetaller stort set følger den internationale makroøkonomis op- og nedture.

“Det seneste halvandet år – fra januar 2018 til juli 2019 – er makroøkonomien, forstået som landenes gennemsnitlige vækst¬rater, faldet. Det samme er prisen på alle industrimetaller.”

Som eksempel på faldet nævner han igen industrimetallernes pejlemærke, aluminium, som i april 2018 kortvarigt var oppe i en pris på 2469 dollar pr. ton, blot for i begyndelsen af juli 2019 at være nede i 1799 dollar pr. ton.

Elbiler trækker efterspørgslen


Trods de markante fald i priserne på aluminium, og mange andre industrimetaller, gennem det seneste års tid, understreger Tom Bundgaard, at de generelle prisudsving – eller volatiliteten – på aluminium og mange af de andre traditionelle industrimetaller er langt mindre end for oliens vedkommende.

“Råolies volatilitet er typisk på 30 pct. på et år, dvs., at priserne kan stige eller falde 30 pct. hen over et år. Med aluminium er det typisk 15 pct. om året,” siger han.

Af samme grund er aluminium og andre industrimetaller som f.eks. stål, kobber og nikkel heller ikke nær så følsomme over for f.eks. et uventet tweet fra USA's præsident Donald Trump på samme måde, som olieprisen kan være det. Batterimetallerne er imidlertid ikke helt ufølsomme, da bilindustrien lider under handelskrigen mellem USA og Kina.

Ny batteriteknologi kan rykke markedet

Der, hvor priserne på enkelte industrimetaller kan bryde den generelle tendens til at følge aluminiumsprisens op- og nedture, er i de tilfælde, hvor eksempelvis en ny batteriteknologi til elbiler bryder igennem.

“Der er stor fokus på batterier til Tesla og andre elbiler. Og i den situation, hvor der dukker en ny batteriteknologi op, som kræver øget anvendelse af et eller flere metaller, kaster alle sig frådende over det eller de metaller for at få købt ind, inden prisen stiger alt for meget,” siger Tom Bundgaard.
I en sådan situation vil priskurven på ét eller nogle få industrimetaller, ifølge Tom Bundgaard, afvige fra den generelle trend, hvor prisstigninger og -fald på aluminium kan bruges som en generel rette¬snor for markedet.

“Men det vil typisk være i nogle ganske korte udsving med en kraftig stigning, hvorefter prisen falder lidt igen, og inden længe igen følger aluminium og andre industrimetaller,” siger han.

Blandt andet på den baggrund opfordrer han den private investor med interesse for området til at holde sig til aktier, som i et eller andet omfang er eksponeret over for metalpriserne, frem for at gå efter direkte investering i de enkelte metaller.

“Hvis Gentofte Sø er aktiemarkedet, kan du sammenligne direkte råvareinvesteringer i industrimetaller med Vesterhavet, med dets store, frådende bølger, og som stiller krav til, at du har en god redningsvest på,” siger Tom Bundgaard.

Læs mere i magasinet Penge & Privatøkonomi