Analyse: Her ligger aktiegevinsterne i 2012

Penge
Eksklusivt for kunder
07. dec 2011 KL.14:36
Først skal du kigge langt mod øst. Så skal du kigge mod vest. Og først derefter skal du kigge på Europa. Det er hovedlinjerne i en ny analyse fra Jyske Bank, der sætter spot på investorernes muligheder næste år.

2011 har været præget af ekstrem turbulens. Set i lyset af den europæiske gældskrise og udsigten til global afmatning skal investorerne indstille sig på et magert vækstår. Det udelukker dog ikke pæne gevinster, mener Jyske Bank.

De gevinster kan især findes i asiatiske vækstmarkeder, bedre kendt som emerging markets. Det mener aktiestrateg i Jyske Bank, Per Hansen.

De har underpræsteret i 2011, og det kommer ikke til at gentage sig næste år.

Europa sidst

Efter Asien peger Per Hansen på de amerikanske markeder, der kommer til at klare sig bedre end Europa.

Samlet peger aktiestrategen på moderate afkast næste år på mellem 5 og 7 pct. Det er dog behæftet med store usikkerheder, og det kan både blive meget bedre og meget værre.

De forværrede vækstudsigter får investorerne til at kigge efter lande og regioner, der har styrke til at stimulere økonomien. Det potentiale er der ikke meget af i Europa, der har brugt store summer siden krisen ramte. Til gengæld er der muligheder i emerging markets i Asien.

Her har pengepolitikken primært handlet om at styre inflationen og det giver helt andre muligheder.

"I takt med at væksten i råvarerne er aftagende eller måske endda bliver negativ, vil inflationspresset
aftage for EM Asien. Det vil give disse lande mulighed for at stimulere økonomien i et omfang, som
ikke er muligt i USA og Europa," forklarer Per Hansen.

Asien på toppen

Udover mulighederne for lempelser af pengepolitikken skyldes de positive forventninger samtidigt, at regionen har den største vækst, det bedste langsigtede vækstpotentiale og at regionen er foran i konjunkturcyklen. Derfor vil en eventuel cyklisk optur gavne denne region først.

"Vi foretrækker således emerging markets Asien som investeringsregion," understreger Per Hansen.

For at vende blikket mod Europa er virksomhederne naturligvis afhængige af udviklingen i nærområdet, men bestemt også i resten af verden, når det handler om eksport. Det skyldes ikke mindst, at landene er mere konjunkturfølsomme i deres eksport end USA.

Større handlekraft i USA

På den baggrund er der håb forude for Europa, for godt nok er væksten på til de store eksportmarkederne aftagende, men den er stadigvæk høj. Det nyder mange europæiske virksomheder godt af, men Jyske Bank foretrækker alligevel USA frem for Europa.

Det er langt hen ad vejen et spørgsmål om politik og selverkendelse.

"De økonomiske udfordringer er store og det virker som om den politiske erkendelsesproces
er mindst ”fremskreden” i Europa, selvom problemet også er stort i USA," forklarer Per Hansen.

"Amerikanske aktier er nok dyrere og selv om økonomien samlet set ikke har det bedre, er
kulturen og viljen til at løse udfordringerne større i USA," fortsætter han.

Slut med finansnedtur

Derudover peger han på, at det lokale ejendomsmarkedet er tættere på en vending end det europæiske ligesom, at bankernes gearing er mindre i USA end i Europa.

Et amerikansk drømmescenarie, hvor dollaren stiger pænt kan imidlertid presse aktierne i vejret med op til 25 pct. Samtidigt kan en fortsat mangel på løsninger få korthuset til at kollapse.

Per Hansen påpeger samtidigt, at høje oliepriser fortsat gør oliepriserne attraktive. Derudover mener han, at bankaktionærer bør have været igennem den værste storm.