Kronik: Vover du at bryde med rollen som talerør for din virksomhed?

396108_16_9_large_293.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
15. feb 2020 KL.14:00

Virksomhedsledere er ofte i tvivl om, hvordan de bedst mestrer den balanceakt, det kræver at repræsentere en virksomhed og at have et personligt brand på én og samme tid. Og det forstår jeg godt. Spørger de mig til råds, vil jeg dog til enhver tid sige, at der skal være margen til at turde vove lidt – til at vise, hvem du er som menneske

At være leder stiller dig meget ofte i et kommunikativt dilemma. Du vil gerne kommunikere loyalt og i overensstemmelse med din virksomheds værdier og standpunkter. Samtidig vil du gerne skille dig ud, sætte dit eget aftryk og vise din personlige gennemslagskraft som CEO eller leder. Og det er helt forståeligt, hvis du som leder vakler lidt i din overbevisning her. Tvivlen er berettiget, for der er meget på spil. For dig selv og for den virksomhed, som du repræsenterer.

Min holdning og erfaring er, at du er bedst tjent med at bruge din virksomheds brand som afsæt for din personlige kommunikation. Som afsæt, vel at mærke – og ikke som facitliste. For der er ikke særlig meget personlig pondus eller autenticitet i at være en rendyrket formidler af company policy. Ofte fordi langt de fleste virksomheders værdier og kernebudskaber er relativt polerede, tilnærmelsesvist ufarlige – og til tider både floskelprægede og distancerede. Det er der gode grunde til. Men behøver det betyde, at du personligt skal være ligedan?

Vil du være den leder, ingen kan huske?


Vi har hørt sangen om ’kunden i centrum’ til hudløshed. Den slager er muligvis allerede en del af din virksomheds diskografi – måske forklædt i en anden ordlyd, men essensen klinger af det samme.

Hvis du i din egen positionering bliver et ekko af det budskab, er der ret stor sandsynlighed for, at du ikke bliver hørt. At du bliver for anonym. Og i værste tilfælde en leder uden et reelt eftermæle, når du engang er fratrådt. Dit personlige aftryk bliver som at stikke en finger i et glas vand og se den effekt, det efterlader, når fingeren trækkes op af vandet igen. Groft sagt. Mange drømmer om at skabe legacy – men det kræver, at du gør dig bemærkelsesværdig.


Du skal turde bryde med rollen som rendyrket talerør. Og du skal turde mene noget. Reelt mene noget. Ikke nødvendigvis noget andet, men noget mere


Min påstand er derfor, at du skal vove markant mere end at være en genklang af dit virksomhedsbrand. Du skal turde bryde med rollen som rendyrket talerør. Og du skal turde mene noget. Reelt mene noget. Ikke nødvendigvis noget andet, men noget mere. For selvfølgelig handler det ikke om, at du skal stå for noget radikalt anderledes end det, din virksomhed kommunikerer udadtil. I så fald ville du få troværdighedsproblemer. Og du ville nok slet ikke være i jobbet til at begynde med.

Nej, det handler i højere grad om, at du skal positionere dig og dine mærkesager: de agendaer, du finder betydningsfulde; de områder, hvor du kan agere mere frit, med større integritet og med dig som selvstændigt menneske i centrum. At finde frem til netop de områder kræver, at du er bevidst om din indre og ydre self-awareness, som organisationspsykolog Tasha Eurich kalder det. Den indre self-awareness handler om, at du er klar over dine værdier, dine styrker og dine udfordringer som leder. Den ydre self-awareness handler om, at du er bevidst om, hvordan andre oplever dig. De to dimensioner er i og for sig uafhængige af hinanden.

Jeg møder masser af ledere, som har arbejdet med selvrefleksion i mange år. Mennesker, der ved, hvor deres styrker og udfordringer ligger, men som aldrig får udfordret disse tanker ved rent faktisk at syreteste dem i omverdenen. Ved at spørge andre, hvordan de mon oplever dem i deres virke som ledere.

Du skal med andre ord både være skarp på dine lederværdier og vide, hvad du står for, og hvad dine styrker er. Og samtidig skal du søge en bevidstgørelse omkring, hvordan du bliver oplevet, og vurdere, om den matcher den måde, du gerne vil ses. Det kræver selvfølgelig, at du har mod på et lave det opsøgende arbejde blandt folk omkring dig. En høj ydre self-awareness kommer i sagens natur ikke til dig ved ren selvrefleksion og introspektion. Det opsøgende arbejde skal hjælpe dig til at udvælge dine mærkesager – og til at blive bevidst om, hvor folk rent faktisk mærker og hører dig.

Lad mennesket bag brandet tale

Autenticitet er altså det lettere fortærskede nøgleord, jeg leder efter her. Hvis du beholder din professionelle facade som virksomhedens talerør i alt, hvad du siger og gør, mister du din autenticitet. Og du vil ligefrem proportionelt miste dit publikums interesse. Folk vil ganske enkelt ikke synes, at dine perspektiver er interessante. Selvom de kan være nok så relevante. Alt for mange ledere dvæler længe ved fortællingen om virksomhedens resultater – og ærligt talt, det skaber hverken legacy eller følgeskab. Pointen er, at du skal have mod til at kommunikere som et menneske – og ikke “bare” som leder. Og det kræver, at du investerer noget af dig selv. Og hvad du skal vælge at dele ud af, bliver du netop klogere på i en løbende vekselvirkning mellem den indre og ydre self-awareness.

Den personlige investering er med til at bygge dig op udadtil, men et stærkt personligt brand giver også værdi på de interne linjer. For dit personlige brand er med til at definere dig som leder. Dine medarbejdere observerer, hvordan du markerer dig – og hvad du markerer dig på. Pludselig er du ikke blot et virksomhedstalerør, der uden problemer kunne erstattes af den næste leder i rækken. Nej, pludselig er du et menneske af kød og blod og holdninger, som de næste generationer kan spejle sig i og lade sig inspirere af.

Så vær tro mod din egen trang til at mene og tænke noget, der er løsrevet fra virksomhedens strategiske dagsorden. Hav modet til at pleje dit personlige brand, parallelt med at du værner om virksomhedens. De to discipliner kan nemlig sagtens gå hånd i hånd.