Kronik: Danmark skal gå forrest med klimarapportering

393281_16_9_large_538.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
23. dec 2019 KL. 7:00
Klimaudfordringen er så stor og alvorlig, at der er behov for også at vurdere virksomheders værdiskabelse i et bredere bæredygtighedsperspektiv.

De finansielle nøgletal fungerer i dag som en seriøs, pålidelig og reel vurdering af den økonomiske værdiskabelse i en virksomhed. Men den langsigtede værdi af et selskab kommer fremover - og i voksende udstrækning – til også at handle om den sociale og den klimamæssige balance.

Derfor har vi brug for nøgletal om klima og bæredygtighed. De skal være lige så ensartede som de finansielle nøgletal, så samfund, forbrugere, ansatte, leverandører og investorer kan træffe beslutninger om virksomheden på et oplyst grundlag. Blandt de vigtigste nøgletal må være CO2-udslip og grønt energiforbrug.

Målet er at få en vækst, som er langsigtet bæredygtig. 70 pct.-målsætningen og de brancheorienterede partnerskaber er meget vigtige, for opgaven er så stor, at politik og erhvervsliv skal arbejde sammen. Nøglen til at koble markedets kræfter ind i denne omstillingsproces er entydig rapportering, for på lang sigt kommer vi også til at værdiansætte virksomheder med bæredygtighedens målestok.

Virvar af standarder
Vi har i dag over 1000 forskellige nøgletal om Environment, Social og Governance (ESG) inden for 198 rapporteringsregimer på verdensplan. Man kan roligt sige, at manglende standardisering er et problem.

Manglen på sammenlignelighed indebærer, at virksomheders klimarapportering kan få et skær af greenwashing.

For nylig var Finans Danmark ude med 20 grønne anbefalinger. En af dem var at finansvirksomheder skal sætte tal på CO2-aftryk og mål for fremtidige reduktioner allerede i 2021 i et fælles regime. Og tidligere i 2019 så vi et udspil til retningslinjer, der inkluderer klimarelevante data.

Tanken bag initiativet fra Finansforeningen, Nasdaq Copenhagen og FSR er, at data om ESG skal bruges aktivt i beslutningsprocesserne. Vi skal kunne sammenligne virksomhedernes CO2-udledninger, energiforbrug, vand og andre forhold på tværs af brancher og sektorer, når vi læser årsrapporten. Og måden, vi måler på, skal være ens for alle.

Internationalt ser vi et aktuelt non-profit-initiativ som Value Balancing Alliance taget af nogle globale koncerner, universiteter, de fire største globale revisionshuse og SAP. Målet er at lave en model for den samlede rapportering af finansielle data og ESG-data og efterfølgende at stille denne model til rådighed for alle.

Tiden er moden

Klimadagsordenen presser sig stadig mere på som et spørgsmål om menneskehedens langsigtede overlevelse. Når den sætter sig igennem som fakta i virksomhedsrapporteringen, skal den nyvundne transparens om virksomhedens samfundsmæssige påvirkning naturligvis beskyttes, løftes og forsvares med risikostyring og kontrolforanstaltninger.

CFO’en skal stå på mål for bæredygtigheden, og revisoren skal være klimavagthunden, som giver omverden tillid til virksomhedens mål, tal og processer indenfor bæredygtighed og klima.

Samtidig med en akut voksende klimaproblemstilling står vi midt i en digital revolution, hvor nye datastrømme fra mennesker, maskiner og arbejdsprocesser skaber nye forretningsmodeller og nye måder at samarbejde på. Mange virksomheder er i gang med at redefinere og transformere deres processer i digital retning, og i denne forandringsproces vil entydige rapporteringsformater være relativt nemme at understøtte digitalt.

Store forretningssoftwareleverandører som SAP og andre globale it-leverandører er aktive på bæredygtigheds-dagsordenen, og de vil bakke op om entydige standarder, som kan understøttes digitalt. Alene SAP har over 400.000 virksomhedskunder på verdensplan, og det giver mulighed for at standardiseringen kan slå igennem på en overskuelig årrække, fordi it-systemerne kan understøtte de nye parametre.

Vi foreslår, at danske virksomheder går forrest og viser verden, hvordan det kan gøres. Lad os høste nogle erfaringer her i landet, som vi kan stille til rådighed for verdenssamfundet. Udfordringerne med at rapportere entydigt om klima på tværs af brancher deler vi med resten af verden.