Kronik: Bekæmp pseudoarbejde med digitalisering

391553_16_9_large_82.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
21. nov 2019 KL.11:00
I bogen PSEUDOARBEJDE, som makkerparret Anders Fogh Jensen og Dennis Nørmark udgav for nylig, definerer de to forfattere begrebet pseudoarbejde som: ”regler, kontroller, møder og ligegyldige PowerPoint-præsentationer”.

Kort sagt: administrativt arbejde og projektledelse, som rigtig mange lønmodtagere i dag bruger deres tid på.

Det behøver dog ikke nødvendigvis at være sådan – altså, at det primært er mennesker, der beskæftiger sig med sådant arbejde.

It-løsninger træffer hurtigere og bedre beslutninger
Pseudoarbejde, især regler og kontroller, kan i rigtig mange tilfælde varetages af digitale systemer. Det er f.eks. tilfældet i store dele af finanssektoren. Her har it-systemer i stor stil taget over på monotont og manuelt arbejde, og det har løftet effektiviteten markant.

Det samme burde være muligt i andre brancher og sektorer. Tag for eksempel det offentlige, hvor hver fjerde medarbejder ifølge Danmarks Statistik mener, at nye it-systemer øger deres tidsforbrug på rutineopgaver. Her har digitalisering således øget mængden af tidskrævende pseudoarbejde.

Et godt eksempel er de utallige sagsbehandlingsprocesser, der løber gennem det offentlige system hver eneste dag. En stor del af sagsbehandlingerne kan med stor sandsynlighed udføres af it-løsninger, som desuden kan træffe beslutninger signifikant bedre og markant hurtigere end os mennesker.

Faktisk kan op mod 75 pct. af samtlige sagsbehandlinger i det offentlige blive bearbejdet af en computer. Det gælder alt fra hegnssyn til tildeling af børnehavepladser og beskatning i specialområder – mulighederne er enorme.

Det er dog ikke kun i det offentlige, at pseudoarbejdet har fået lov til at blomstre. Mange virksomheder benytter sig i dag af it-systemer til at registrere og dokumentere en række arbejdsgange, men de er i mange tilfælde så rigide, at det ofte ender med, at den ellers brugbare data stadig skal indtastes manuelt og flere gange. Altså mere pseudoarbejde, der skal udføres af den enkelte medarbejder.

Gå mod ledelseskulturen
Udover en omlægning af arbejdsprocesserne vil en optimal og effektiv digitalisering også medføre en øget overvågning af medarbejderne. Det er desværre et kompromis, som virksomhederne og det offentlige må være klar til at indgå for at lave en fuldautomatisk dataopsamling, der kan fjerne pseudoarbejde på en effektiv måde.

Effektiv digitalisering vil derudover kræve, at de digitale løsninger integreres ind til at udføre opgaverne automatisk. Det vil sige uden behov for ekstra informationer, der skal indtastes manuelt flere forskellige steder.

Vi hører nemlig ofte om it-systemer, der introducerer store mængder pseudoarbejde under dække af øget sikkerhed og kvalitet ved ekstra dataopsamling. Her kan der dog være tale om en udfordring for den gældende ledelseskultur (som også behandles i bogen PSEUDOARBEJDE) og ikke selve teknikken bag systemerne.

Det er nemlig muligt at lave automatiske dataopsamlinger i dag, men mange vælger desværre at gå en anden vej og indfører manuelle indtastninger for at sikre, at alt bliver dokumenteret efter bogen. Den slags pseudoarbejde bør man konstant udfordre – for skal digitalisering føre til reelle effektivitetsforbedringer, må og skal it-systemerne være integreret og selv være i stand til at opsamle data på intelligent vis.

Det vil i sidste ende skabe flere jobs, der er helt fri for dokumentation og registrering, og som rent faktisk giver mening for den enkelte lønmodtager og samfundet generelt.