Kommentar: Lederen taler om fremtidens digitalisering – men medarbejderens digitale udfordring er hverdag

379873_16_9_large_32.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
11. apr 2019 KL.11:26

I starten af 2019 lavede Niels Lunde et interview med Mai-Britt Poulsen fra Boston Consulting Group. Emnet for interviewet var “Topchefens tre største udfordringer for 2019”, hvor fokus var på, hvordan man bedst muligt kunne klæde topchefen på til at klare fremtidens udfordringer samt stå forrest i fremtidens udvikling. Mai-Britt leverede tre gode emner, som vi i høj grad kan stille os bag: At se ens digitale transformation som en business transformation, fokus på at efteruddanne og kontinuerligt engagere medarbejdere, så de er klar til at møde fremtidens nye krav, samt fokus på hvordan den enkelte virksomhed kan bidrage til samfundets bæredygtighed.

Hendes pointer er vi som udgangspunkt enige i, men vi mener også, at de forsimpler den virkelighed, som medarbejderne reelt oplever i dag. For problemet er, at mens topchefen planlægger fremtidens digitale transformationer i virksomheden, står medarbejderne allerede med fødderne solidt plantet i teknologiens kviksand, i fare for at drukne inden den næste digitale transformation sætter ind. Virksomheden overser nutidend problemer – medarbejderne er ganske enkelt ikke klædt godt nok på.

Virtuelle Skype-møder med eksempelvis de indiske leverandører eller de tyske kollegaer betragtes som et nødvendigt onde


Den teknologiske revolution, som virksomheder er gået igennem de sidste 10-20 år, vil mange mene, er ved at være velimplementeret i medarbejdernes hverdag. Spørger man medarbejderne selv, vil de mene, at hverdagens teknologi er nogenlunde under huden på dem. Men samtidig viser grundforskning af virtuelle møder, at virtuelle Skype-møder med eksempelvis de indiske leverandører eller de tyske kollegaer betragtes som et nødvendigt onde. En mødeform der ikke fungerer lige så godt som møder, hvor vi sidder ansigt-til-ansigt, men samtidigt en mødeform som vi “bare bliver nødt til at leve med”, da det er de præmisser, vi arbejder under.

Et nødvendigt og nutidigt onde

En rundspørger fra 2018 viser, at 89 pct. i det private erhvervsliv på verdensplan arbejder virtuelt. Vi har set, gennem vores egen forskning, i hvor lille grad medarbejderne rent faktisk bliver klædt på. De over 200 medarbejdere, der har været en del af vores forskning, som har deres daglige arbejdsgang i det virtuelle rum, har ingen træning fået i hverken Skype, alternative mødeformer, eller virtuelt samarbejde.

I adskillige af de C20-virksomheder, vi har været i kontakt med, tilbydes virtuelle team managere ingen træning i at håndtere det virtuelle samarbejde. Og så undres man over, at medarbejdere ser det virtuelle arbejde som et nødvendigt onde? Det er i hvert fald ikke så mærkværdigt at 58 pct. af virtuelle teammedlemmer oplever, at deres leder mangler kompetencer til at lede virtuelt.

Så når virksomheder skal på ’den digitale rejse’ og forandre arbejdsprocesser, kundekontakt, leverandørsamarbejder mm., så er det som Maibritt Poulsen beskriver særdeles vigtigt, at vi klæder vores medarbejdere på til den fremtid og de udfordringer, der venter dem. Men samtidigt bør vi altså klæde dem på til den nutid, de møder.

Lederen overser hverdagsudfordringerne

Hvis medarbejdere skal kunne løfte den transformationsproces, som digitalisering er, skal de først og fremmest rustes til at håndtere den digitale kommunikation og ikke mindst distanceledelse og -samarbejde, som for mange er blevet en hverdagsudfordring. En udfordring som de for nuværende oftest står alene om at håndtere. Medarbejdere ved godt, at det er svært at samarbejde virtuelt, på distancen, og de råber også vagt i gevær, men det er systematisk undervurderet af virksomhedsledere, hvor meget ekstra det kræver at løfte denne digitale hverdagsudfordring.

Spørgsmålet er, hvordan den næste digitale revolution vil blive implementeret, når virksomheder tager for givet, at medarbejderne selv finder deres vej? Hvad kan virksomhederne gøre for at give medarbejderne det bedste udgangspunkt til, “når robotterne kommer”?

Vi mener, at det er oplagt at høste de lavthængende frugter først – at klæde medarbejderne på til at håndtere de udfordringer, de allerede sidder med frem for kun at tænke langsigtet. Dem, der hjælper medarbejderne med at stå skarpe og håndtere den eksisterende teknologi og dertilhørende udfordringer og praksisser, vil stå stærkest ved næste teknologiske bølge. Med relativt få ændringer og en større viden og ikke mindst opmærksomhed kan man træne de kompetencer, som globale virksomheder rent faktisk har behov for nu og forsat vil have behov for i fremtiden – når robotterne kommer.