Justitia: Skatteministerens lovforslag om indberetningspligt rummer flere retssikkerhedsmæssige betænkeligheder

391550_16_9_large_28.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
20. nov 2019 KL.14:42
For nyligt har skatteminister Morten Bødskov foreslået, at rådgivere, herunder advokater, skal råbe vagt i gevær, hvis en klient søger rådgivning om en såkaldt aggressiv skatteordning. Rådgiverne skal således indberette til skattemyndighederne, hvis der er mistanke om snyd.

Men skatteministerens lovforslag rummer flere retssikkerhedsmæssige betænkeligheder. For lovforslaget indeholder ikke klare holdepunkter for hverken omfanget, indholdet af eller hvilke typer af ordninger som forventes at være omfattet af den obligatoriske indberetningspligt, som skatterådgivere, virksomheder og borgere kan blive omfattet af, navnlig når der henvises til, at indberetningspligtige personer og virksomheder kan blive mødt med alvorlige sanktioner for manglende iagttagelse af den obligatoriske indberetningspligt.

Kattelem

Sverige og Tyskland har valgt at gå en anden vej med det EU-direktiv, som lovforslaget implementerer. Her har man på fornuftig vis valgt at give advokaters tavshedspligt forrang i forhold til indberetningspligten. 

Denne tilgang har skatteministeren dog afvist, da regeringen vil have en kattelem, der gør det muligt at få advokater med ombord i direktivet. Der er dog stærke argumenter for at beskytte den fortrolighed, der har hidtil har været mellem klient og advokat.

Der kan naturligvis være et behov for, at medlemsstaterne i EU gennem indberetninger af lovlige, men samfundsmæssigt uhensigtsmæssige skattekonstruktioner, skaffer sig et overblik over, hvor der kan være behov for at ændre i skattelovgivningen, men det må henstå som meget usikkert i hvilket omfang, det foreslåede brud på fortrolighedsforholdet mellem klient og advokat rent faktisk kan bidrage hertil.

Professor i skatteret ved Aarhus Universitet Jan Pedersen har da også tidligere udtalt til DR, at “vi har at gøre med en politisk afvejning mellem hensynet til en effektiv imødegåelse af skattespekulation og advokaters i øvrigt hævdvundne tavshedspligt”. Jan Pedersen udtaler endvidere “om det batter noget kan jeg godt have min tvivl om”.

Tavshedspligt er et grundprincip

I et retssamfund som det danske er det helt afgørende, at enhver borger og virksomhed har tillid til, at man træder ind i et fortrolighedsrum, når man henvender sig til en advokat – og hvor advokatens tavshedspligt kun kan brydes, hvis meget stærke hensyn taler herfor. Og der kan bestemt stilles spørgsmålstegn ved, om regeringens lovforslag lever op til dette grundprincip. Det havde derfor være mere klædeligt, hvis skatteministeren ville gå forrest og beskytte klienters krav på en advokat med tavshedspligt og dermed retssikkerheden frem for at gå forrest med at skærpe indberetningspligten.

Med lovforslaget følger et principielt brud på advokaters tavshedspligt i forhold til indberetning af fuldt lovlige skatteordninger, og når en af vores fremmeste skatteretseksperter betvivler effekten af lovforslagets regler om advokater, kan man med rette spørge, om skatteministeren ikke hermed er ved at smide barnet ud med badevandet?

Der er således stærke argumenter for, at skatteministeren og ikke mindst folketingets partier tager et ekstra blik på de lande, som har implementeret direktiv med retssikkerheden for øje, når de inden længe skal stemme om lovforslaget i Folketingssalen.