SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Kommentar

Dette er en økonomisk kommentar, som er skrevet af nogle af landets mest toneangivende økonomiske og finansielle eksperter, hvori de kommenterer dansk og international økonomi samt udviklingen på de globale finansielle markeder. Hele kommentaren er skrevet af afsenderen.

Kommentar | Tore Stramer: Inflationskrisen raser, og nu står beskæftigelsen for tur

Selvom færre går på f.eks. restaurant, så falder efterspørgslen fra et højt niveau. Derfor råber dansk erhvervsliv stadig på arbejdskraft. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen
Selvom færre går på f.eks. restaurant, så falder efterspørgslen fra et højt niveau. Derfor råber dansk erhvervsliv stadig på arbejdskraft. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen

Jeg havde noget nær tabt kaffekoppen, da jobtallene for september tikkede ind. En fremgang på hele 6300 beskæftigede – tilmed drevet af en fremgang i den private beskæftigelse på 5400 personer. Dermed er den private beskæftigelse steget med knap 138.000 personer, siden Ruslands invasion af Ukraine for alvor satte blus under inflationskrisen i februar.

Umiddelbart virker jobfesten altså ikke specielt tynget af den energi- og inflationskrise, der har ramt dansk økonomi. En del af forklaringen er formentlig, at manglen på arbejdskraft i udgangspunktet er meget høj på tværs af den private sektor. Eller lidt forsimplet sagt: Selvom køen til restauranten er blevet mindre, så er bordene stadig fyldt godt op. Dertil spiller det formentlig også en rolle, at mange virksomheder er noget tøvende med igen at skille sig af med den arbejdskraft, de tidligere har kæmpet med at rekruttere på det buldrende arbejdsmarked.

Selv om der nu er udsigt til et tydeligt fald i beskæftigelsen, så er det værd at holde fast i, at nedgangen vil finde sted fra et meget højt niveau

Betyder det så, at arbejdsmarkedet nu skøjter let og elegant hen over inflationskrisen og den ventede recession i dansk økonomi? Det tvivler jeg desværre meget på. Ser vi på de seneste mere højfrekvente data for arbejdsmarkedet, så er der begyndende sprækker at spore. Antallet af ledige jobopslag er faldet med ca. 22 pct. siden februar, og antallet af fyringsvarsler er samtidig steget til det højeste niveau siden coronakrisen i 2020. Dertil er virksomhedernes beskæftigelsesforventninger begyndt at falde i de mest konjunkturfølsomme brancher inden for industrien, byggeriet og dele af detailhandlen.

Ser man på de seneste forbrugstal, så er der også en klar tendens til, at forbruget – og dermed i sidste ende også behovet for arbejdskraft – er tydeligt aftagende.

Jeg forventer derfor, at beskæftigelsen nu vil begynde at give efter over for inflationen og falde frem mod udgangen af 2023 og ind i 2024. Et forsigtig bud er, beskæftigelsen vil falde med 75-100.000 personer frem mod udgangen af 2023.

Selv om der nu er udsigt til et tydeligt fald i beskæftigelsen, så er det værd at holde fast i, at nedgangen vil finde sted fra et meget højt niveau. Beskæftigelsen er på nuværende tidspunkt alene steget med ca. 173.000 personer siden starten af 2020. Det har løftet det såkaldte beskæftigelsesgab, der angiver forskellen mellem den faktiske og potentielle (fulde) beskæftigelse, til omtrent samme niveau som i 2008, hvor arbejdsmarkedet senest var kraftigt overophedet. Som tingene ser ud nu, så skal vi formentlig halvandet til to år ind i den kommende afmatningsperiode, før beskæftigelsesgabet igen bliver negativt.

Det er derfor også fortsat vores klare anbefaling til den nye regering, at man trods den ventede vending på arbejdsmarkedet fortsat fører en stram finanspolitik med fokus på nye reformer, der øger arbejdsudbuddet i dansk økonomi på den lidt længere bane. Det kan måske synes kontraintuitivt i den nuværende situation med recession og en ventet vending på arbejdsmarkedet, men det er vigtigt, at politikerne ser igennem de midlertidige konjunkturudsving og sikrer, at vi også på sigt har tilstrækkeligt gode rammer til stede for at sikre en stabil, høj vækst i dansk økonomi.

Andre læser også

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Investor

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads