SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Kommentar

Dette er en økonomisk kommentar, som er skrevet af nogle af landets mest toneangivende økonomiske og finansielle eksperter, hvori de kommenterer dansk og international økonomi samt udviklingen på de globale finansielle markeder. Hele kommentaren er skrevet af afsenderen.

Kommentar | Teis Knuthsen: Giver SVB‘s kollaps rentetop eller markerer det toppen for bankaktier?

Foto: Brian Snyder/Reuters/Ritzau Scanpix
Foto: Brian Snyder/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Som investorlegenden Warren Buffett har sagt, er det kun når tidevandet trækker sig tilbage, at man kan se, hvem der svømmer uden badetøj.

Set med finansielle øjne er centralbankernes pengepolitik det ultimative tidevand, og i kølvandet på kraftige rentestigninger følger ofte finansielle sammenbrud. Sagt med andre ord må vi være forberedte på havsnød, når renterne stiger så meget, som tilfældet har været denne gang.

I 2022 var de finansielle sammenbrud koncentreret omkring kryptovalutaerne og tilhørende forretningsmodeller. Med kollapset i Silicon Valley Bank i sidste uge er krisen kommet tættere på bankerne, men også på tech-sektoren og venture capital-investorerne. Derfor er det naturligt, at mange har frygtet yderligere problemer denne uge.

For at starte med Silicon Valley Bank, så synes problemet i høj grad at være en dårlig risikostyring fra bankens side. Snarere end at yde lån har man kort fortalt brugt en voldsom indlånsvækst til at tage en meget stor, uafdækket renterisiko i amerikanske obligationer. For at imødegå et nyligt fald i indlånene valgte man at realisere et tab på obligationsporteføljen og samtidigt planlægge en udvidelse af egenkapitalen.

Denne strategi ledte i stedet til en egentlig kundeflugt og til bankens lukning i fredags.

Bankers kernevirksomhed er at transformere indlån til udlån, men dels er forholdet er ikke én til én, dels er der også tale om en løbetidstransformation fra kortfristede indskud til længere løbende lån. Når kunderne står på nakken af hinanden for at trække deres penge ud, bryder modellen sammen.

Dette er det klassiske bank run, der er vidunderligt beskrevet i filmen “Det er herligt at leve” fra 1946, og som økonomerne Douglas Diamond og Philip Dybvigs har udviklet en model for at forudsige, hvilket indbragte dem Nobelprisen sidste år.

Ikke starten på ny finanskrise

I den givne situation kunne Silicon Valley Banks kunder stille sig bedre ved at flytte pengene, men helt åbenlyst er alle aktører stillet dårligere, hvis alle trækker deres penge ud af bankerne. Forstår man det, forstår man bedre, hvorfor de amerikanske myndigheder reagerede så kraftfuldt i weekenden: Alle Silicon Valley Banks indskud er nu garanterede, og alle banker kan i op til et år stille obligationer til sikkerhed for lån til den nominelle værdi af obligationerne. Denne bail-out model følger direkte finanskrisens Dodd-Frank regulering.

Er dette starten på en finanskrise? Silicon Valley Banks forretningsmodel er ikke repræsentativ for banksektoren generelt, og reguleringen af samme i både USA og Europa er strammet gevaldigt siden finanskrisen. Så svaret er nok nej.

Men centralbankerne må forstå, at når man ryster pengetræet så hårdt, som tilfældet har været det seneste år, kan også de sunde æbler blæse af træet. Og er du investeret i bankaktier, så tænk også på, at stigende renter nok er godt for kurserne, men kun til et vist punkt.

Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis