SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Opinion

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Debat | Myndighederne bør rette skytset mod de reelle konkurrenceproblemer

Advokat Asger Rung Hansen og Konkurrencestyrelsen (KFST) har på det seneste haft en debat i Børsen om håndhævelse af konkurrenceloven. Her plæderer Rung Hansen for, at der “fokuseres på reelle og alvorlige konkurrencemæssige problemstillinger”. Til det svarer KFST, at visse typer aftaler altid er ulovlige-, herunder pris og markedsdelingsaftaler, fordi de ifølge deres natur er egnede til at skade konkurrencen, og derfor behøver man ikke dokumentere, om de de facto skader konkurrencen. Dette er som udgangspunkt korrekt.

Missionen for KFST er imidlertid at “sørge for velfungerende markeder, hvor virksomhederne konkurrerer effektivt med hinanden”. Hovedindsatsen bør således være på områder, hvor markedet ikke fungerer. På det seneste har vi kunnet konstatere en øget interesse fra KFST’s side for de frivillige kæder. Altså kæder, som en butiksejer kan blive en del af og dermed består af en række selvstændige butikker, der dog deler f.eks. navn, markedsføringsplatforme eller andet. Det er en del af at være en frivillig kæde – og accepteret under konkurrencereglerne – at man i et vist omfang koordinerer, herunder ift. design, koncept og service, men også kampagner og kampagnepriser m.v.

Udover at rejse diverse sager mod frivillige kæder offentliggjorde KFST i juli måned en mindre markedsanalyse om “frivillige kæders onlinepriser”. Analysen – der blot hviler på webscraping – konkluderer, at medlemmerne af langt størstedelen af de frivillige detailkæder i Danmark sætter ens priser, når det gælder onlinesalg, fordi de kun har én fælles webshop.

Der er dog en række konkurrenceelementer, som analysen ikke ser på. Det er ikke f.eks. undersøgt, om onlinepriserne i kæderne svarer til priserne i den fysiske handel. Det er heller ikke undersøgt, hvor meget kæderne rent faktisk sælger online. Eller hvor tit de enkelte butikker indenfor en given kæde kører selvstændige tilbud.

Analysen efterlader dog stadig det indtryk, at KFST stærkt tvivlende overfor, om butikkerne nu konkurrerer nok indbyrdes. Det synes for det første noget ejendommeligt, al den stund man som nævnt ovenfor ikke undersøger en række vigtige konkurrenceparametre. For det andet er det på sin plads at sætte spørgsmålstegn ved dette ensidige fokus for analysen, når det gælder et marked i fuld konkurrence?

Reelle udfordringer

Den nye virkelighed er, at forbrugerne i udpræget grad undersøger udvalg og priser, før købet gennemføres, eller forretningen besøges. Forbrugerne er langt fra uoplyste. De har søgemuligheder og tilgang til priser ikke kun nationalt, men også internationalt. Hvis forretningens onlinetilbud ikke er attraktive, bliver forretningen omgående fravalgt. Det er derfor vigtigt, at frivillige kæder har adgang til effektiv tilstedeværelse på nettet, hvilket kræver et ensartet udtryk for at kunne slå igennem rent kommunikativt.

Forvirrer det kunderne, hvis hvert enkelt kædemedlem har sin egen hjemmeside med forskellige priser? Og svækker disse tiltag ikke blot kæden i forhold til kapitalkæderne i markedet ved at forøge kædens omkostninger markant? I hvert fald det sidste spørgsmål kan entydigt besvares med “ja”. Et konkurrencedygtigt online setup koster millioner af kroner årligt, og i sidste ende er der kun forbrugerne til at betale, hvilket derfor ikke er vejen frem mod lavest mulige priser, som den frie konkurrence skal sikre.

KFST retter så at sige sit skyts mod de kæder, som vi især finder på gågaderne rundt omkring og mod de små selvstændige butiksejere og erhvervsdrivende for at håndhæve en lovgivning ud af rent princip, uden at der for os at se er noget reelt problem med konkurrencen. I Danmark er der 219 kapitalkæder med knap 8000 butikker og 67 frivillige kæder med godt 4000 butikker i 2021. Der er med andre ord masser af konkurrence. Myndighedernes fokus og ressourcer bør derfor lægges der, hvor der er reelle udfordringer.

Andre læser også

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Podcast

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads

Forsiden lige nu