Debat: Så let ryger ejendomsskatten over 100 pct.

330895_16_9_large_120.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
03. sep 2016 KL.10:00
Forslag om avanceskat på ejendomme er ikke blot at smide regningen i børneværelset. Det er at sende den helt ned til børnebørnene. Og den skal være langt højere end 70 pct.

Der er rigtig mange rygter om at afskaffe ejendomsværdiskat og grundskyld til fordel for en ejendomsavanceskat. Derfor kan det være rart at vide, at skatteministeriet har beregnet, at skatten vil være 70 pct. af nettoavancen.

"Da jeg gik i skole, lærte vi, at man altid lige skal lave et groft overslag over, om de regnestykker, som man skriver af, er rigtige. Og det er dette regnestykke ikke"

Skatteministeriets regnefejl

Tallet stammer fra et svar fra Skatteministeriets til Finansudvalget (aktskykke 77, spm. 6). Og det er jo almindeligt at skrive af efter den slags. Det er bare ikke altid smart. Da jeg gik i skole, lærte vi i hvert fald, at man altid lige skal lave et groft overslag over, om de regnestykker, som man skriver af, er rigtige. Og det er dette regnestykke ikke.

Ministeren har nemlig ikke medtaget, at når man fjerner grundskylden, så kommer man jo også til at fjerne den fra alle mulige andre ejendommme, såsom andelsboliger, udlejningsboliger, erhverv etc.. Så af den grund mangler der allerede 9 mia. kr. i provenu.

"Hvis ikke avanceskatten sættes op, så den også dækker renterne, så er det en regning smidt i børneværelset og givet i dåbsgave til børnebørnene"

Da ejerboligernes skatter p.t. udgør ca. 32 mia. kr., og vi skal lægge de 9 mia. kr. manglende oveni, så er det ret simpel hovedregning, at nu er avanceskatten allerede steget fra 70 pct. til over 90 pct.. Velbekomme!

Problemet udskydes

Men det bliver værre endnu. For det regnestykke, som Skatteministeriet har begået, tager heller ikke hensyn til tidsforskydningen i betalingerne.

Tanken er, at skatten først skal betales, når man forlader boligmarkedet. For en hel del er det det samme som at dø. Og det gør man kun én gang i livet. Så de, der begiver sig ind på boligmarkedet i dag, vil først betale skat om ca. 50 til 70 år.

Hvis ejendomsskatterne i dag udgør ca. 32 mia. kr. og man med et hug omlægger dem til en avanceskat, så vil indtægten året efter falde til højst en enkelt milliard. Der kommer til at mangle 31 mia. kr., som staten skal skaffe på anden vis, formentlig ved at låne. Og det lån skal der betales renter på.

Hvis ikke avanceskatten sættes op, så den også dækker renterne, så er det en regning smidt i børneværelset og givet i dåbsgave til børnebørnene. Sikke en sparekassebog at modtage fra bedstefar og bedstemor. Der bliver ikke nogen stor buket ved deres begravelse.

"Samtidig ignorerer forslaget det virkeligt massive problem ved boligskatterne, nemlig at de er så skævt fordelt"

Og hermed er det også klart vist, hvad der er hovedtanken bag alle forslag om en avanceskat: Problemet skal sparkes til hjørne, om ikke udskydes til næste halvleg eller endda næste runde i turneringen.

Ingen løsning på de skæve boligskatter

Samtidig ignorerer forslaget det virkeligt massive problem ved boligskatterne, nemlig at de er så skævt fordelt. Skævt mellem boligtyper og skævt mellem landsdele. I forhold til det problem er de kommende års stigninger et mindre bispørgsmål. Eller sagt på en anden måde: Da stigningerne for rigtigt mange er et stort problem, så er skævheden et megastort problem.

Tilbage står blot, at forslag om avanceskat, uanset ophavsmanden, er en enkelt fugl på taget i stedet for ti i hånden. De dur ikke, medmindre man er tilhænger af skatter langt over 100 pct.. Og det burde borgerlige partier ikke være.