Debat: Her er Danmarks dygtigste nationaløkonomer

345855_16_9_large_21.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
26. maj 2017 KL.17:15
Det er blevet en tradition, at Børsen i samarbejde med punditokraterne.dk hvert år bringer diskussion af, hvem der er de dygtigste nationaløkonomer i Danmark.

Inspirationen er det tyske Handelsblatts årlige rangliste over nationaløkonomer i det tysktalende område, der er blevet særdeles indflydelsesrig, men også er meget omdiskuteret. Diskussionen er vigtig, ikke mindst fordi listen igen i år understreger, at det ikke altid er de fagligt dygtigste økonomer, der bruges ofte af medierne., men i modsætning til den tyske liste varierer vi derfor metoden fra år til år for på den måde at bringe forskellige aspekter frem. Årets liste indeholder derfor en række overraskelser, da vi sørger for at anciennitet og omfanget af folks forskning ikke spiller en rolle.

Udgangspunktet er danskere
Udgangspunktet for listen er - som hvert år - danskere ved danske institutioner med nationaløkonomisk forskning. Kort sagt tager vi kun forskere i betragtning, der i princippet kunne komme under overvejelse som vismænd og udelukker både dermed flere fremragende økonometrikere og ledelseseksperter, og udlændinge i Danmark såvel som danskere i udlandet.

Konsekvensen er f.eks., at man ikke kommer med på listen, selvom man har udgivet sin forskning i de fineste tidsskrifter, hvis ens kolleger efterfølgende er interesserede i at citere dem

Kvaliteten af folks forskning - og dermed vurderingen af hvor dygtig de er - kan i princippet måles på to måder: Hvor prestigiøse videnskabelige tidsskrifter, de publicerer deres bedste artikler i, og hvor meget beslutter andre forskere at bruge dem. Begge mål afslører andre forskeres vurdering af kvaliteten. Vi måler det første aspekt ved et såkaldt impact-mål, hvor vi udelukkende ser på nationaløkonomiske tidsskrifter, mens det andet aspekt typisk måles ved hvor ofte, andre citerer forskningen. Vi ganger derefter de to mål sammen. Konsekvensen er f.eks., at man ikke kommer med på listen, selvom man har udgivet sin forskning i de fineste tidsskrifter, hvis ens kolleger efterfølgende er interesserede i at citere den.
Det særligt nye er dog, at vi betragter antallet af citationer pr. artikel pr. år, en forsker har været aktiv. På den måde er det på 2017-listen absolut ingen fordel at være ældre - og dermed have haft længere tid til at samle citationer - eller have skrevet flere artikler. Mens tidligere lister har favoriseret ældre og etablerede forskere, er listens udformning i år lavet, så den favoriserer de yngre. De skal blot være citeret mindst 100 gange og dermed have en faktisk karriere i nationaløkonomi.

Høres ikke i den offentlige debat
Toppen ligner alligevel sidste års liste. Nummer et og to på listen er Lasse Heje Pedersen og David Lando fra CBS, der begge udgiver i de fineste tidsskrifter. Pedersens mere end 3500 citationer placerer endda ham i en international superliga. Den første overraskelse kommer allerede på plads nummer tre, hvor Nikolaj Kristensen fra Kora er placeret. Kristensen er repræsentativ for nogle af de mest succesrige yngre forskere, der har publiceret deres første forskning meget prestigiøst og er begyndt at blive citeret på lige fod med mere etablerede kræfter. Det samme gælder for bl.a. Mogens Kamp Justesen (nr. 13) og Marianne Simonsen (nr. 14). Årets liste bringer derfor flere yngre navne frem, når vi fjerner erfaring som en parameter. Til gengæld falder koryfæer som Martin Paldam og Finn Tarp ud af listen.


Listen viser en række fremragende økonomer ved danske universiteter, der er næsten ukendte i medierne

Sidst, men ikke mindst, fremhæver listen to særlige spørgsmål. Først viser den en række fremragende økonomer ved danske universiteter, der er næsten ukendte i medierne. Hvorfor høres de aldrig i den offentlige debat? Og for det andet, at der findes adskillige, ekstremt dygtige danskere i udlandet. Annete Vissing-Jørgensen på Berkeley og Morten Bennedsen på Insead i Paris er internationale stjerner, Toke Aidt i Cambridge er blandt de førende politiske økonomer, og siden sidste år har Danmark mistet en stjerne mere, da Nicolai Foss er flyttet til et professorat på Bocconi i Milano. Var de blevet i Danmark, ville de fire alle have været at finde på Top-10. Tager man kvalitet alvorligt må man spørge, hvordan man forhindrer toppen i at forlade Danmark.

Danmarks bedste nationaløkonomer: 

1. Lasse Heje Pedersen (CBS) 100
2. David Lando (CBS) 91.1
3. Nikolaj Kristensen (Kora) 82.5
4. Steffen Andersen (CBS) 80.8
5. Morten Lau (CBS) 79.9
6. David Dreyer Lassen (KU) 78.9
7. Henrik Hansen (KU) 75.0
8. Peter Norman Sørensen (KU) 70.5
9. Christian Bjørnskov (AU) 69.8
10. Carl-Johan Dalgaard (KU) 67.7
11. Thomas Rønde (CBS) 61.4
12. Peter Sandholt Jensen (SDU) 60.9
13. Mogens Kamp Justesen (CBS) 60.0
14. Marianne Simonsen (AU) 57.7
15. Thomas Barnebeck Andersen (SDU) 56.1
16. Bent Jesper Christensen (AU) 55.5
17. Claus Thustrup Kreiner (KU) 54.8
18. Helena Skyt Nielsen (AU) 53.6
19. Jesper Rangvid (CBS) 52.0
20. Henrik Jensen (KU) 51.9

Læs mere om optællingen på punditokraterne.dk