SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Opinion

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Debat | Den globale vandkrise kan blive et dansk væksteventyr

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vi står lige nu i en vandkrise, hvor vi har for lidt, for meget, eller for urent vand som følge af klimaforandringer og befolkningsvækst. Den danske vandsektor kan være med til at løse udfordringerne og samtidig drive ny vækst for Danmark. Men det kræver en strategisk tilgang til sektoren på politisk plan

Sommerens nyhedsoverskrifter understreger vandkrisen: den værste tørke i Europa i 500 år, oversvømmelser i blandt andre USA og Pakistan, og en energikrise, der har fået energisektoren til at tørste efter vand til både vandkraft og Power-to-X, som kræver store mængder vand. Vi anvender i dag globalt 4,3 trilliarder kubikmeter ferskvand hvert år. Og samtidig ved vi, at 80 pct. af verdens spildevand udledes urenset.

Markedsbehovet for vandteknologi er der tydeligvis allerede, og det ventes at vokse eksplosivt. Verdensbanken skønner, at der skal investeres 7000 mia. kr. frem til 2030 for blot at opfylde basale behov for rent vand og sanitet.

Der er med andre ord et stort behov for innovation og ny teknologi til at løse verdens vandproblemer, og danske virksomheder står stærkt. Danmark har en årlig eksport af vandteknologi på ca. 20 mia. kr.. Målt på eksport og antal vandpatenter pr. indbygger ligger Danmark på en klar førerposition i EU.

Eksporten og antallet af nye vandpatenter er stagneret i de seneste år, og vi risikerer at gå glip af muligheden for et nyt dansk væksteventyr, hvis vi ikke begynder at tænke mere strategisk om den danske vandsektor

Vi har international succes med software og teknologi, og vi har anerkendte test- og udviklingsfaciliteter. I denne måned afholdes den store internationale konference International Water Association i København med temaet “Water in smart, liveable cities”, hvilket er en anerkendelse af, at Danmark er foregangsland, når det kommer til grønne og digitale løsninger i vandsektoren.

Men vi kan gøre langt mere. Eksporten og antallet af nye vandpatenter er stagneret i de seneste år, og vi risikerer at gå glip af muligheden for et nyt dansk væksteventyr, hvis vi ikke begynder at tænke mere strategisk om den danske vandsektor.

Den grønne omstilling kræver mere ny teknologi

Den danske vandsektor består af blandt andre vand- og spildevandsforsyninger, rådgivningsvirksomheder, teknologiproducenter, softwarevirksomheder samt brancheorganisationer såsom DI Vand.

Alle er drevet af et ønske om at bidrage til den grønne omstilling, men det kræver en strategisk tilgang til sektoren på politisk plan.

Der vil nemlig blive brug for mere ny vandteknologi og endnu mere fart på udviklingen, hvis vi skal nå de danske mål om en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. Og det vil kræve nye investeringer i test- og udviklingsfaciliteter og i forskning og udvikling.

Øget dansk eksport kan sætte skub på den globale grønne omstilling

En spritny rapport udarbejdet af DHI for blandt andet DI Vand viser det store potentiale for at opnå klimagevinster på globalt plan, hvis dansk vandteknologi bliver eksporteret på større skala.

Rapportens tal viser, at hvis der globalt bliver implementeret dansk vandteknologi, som i dag anvendes i den danske spildevandssektor, vil man kunne reducere CO2-ækvivalenter fra den globale spildevandssektor med det, der svarer til syv gange Danmarks samlede CO2-udledninger i 2020.

Udover den store gevinst for klimaet, vil spildevandssektoren også kunne opnå en global besparelse på op til 200 mia. euro på grund af de stigende energipriser. Årligt.

Der er behov for strategisk fokus på den danske vandsektor

Men hvordan skal det så ske?

“Regeringens Eksportstrategi for vand”, som blev lanceret i 2021, er et udmærket første skridt mod at skabe vækst i en sektor, der spiller så afgørende en rolle for den grønne omstilling. Men finansieringen af den nuværende strategi udløber i 2023, og der er behov for yderligere langsigtet og strategisk fokus på eksport og vækst.

Øget eksport ville betyde mere kapital til den danske vandsektor og dermed til forskning og udvikling, så Danmark kan nå sine klimamål. Dertil kommer behovet for en mere sammenhængende og langsigtet tilgang til vandområdet. Det gælder f.eks., når der skal laves regulering for at beskytte miljø og klima. Her skal vi indrette reguleringen, så den understøtter udvikling, vækst og eksport i den danske vandsektor.

Den klare opfordring fra os er derfor, at der sættes yderligere fokus på arbejdet med en plan for vandsektoren, som forbinder rammevilkårene for danske vandvirksomheder med globale vækst- og eksportmuligheder. Heriblandt videreudvikler og forlænger eksportstrategien, så Danmark kan gå forrest i at bekæmpe den globale vandkrise og samtidig skabe et nyt væksteventyr for Danmark.

Andre læser også

BØRSEN

Nyhedsbreve

Tilmeld dig Børsens nyhedsbreve her

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Investor

Podcast

BØRSEN

Morgenbriefing

BØRSEN

Topchefernes strategi

Podcast

BØRSEN

Longreads

BØRSEN

Selvstændig

Podcast

Forsiden lige nu