SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
Opinion

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Debat | Arbejdsgruppe: Virksomheder gør klogt i at indse, at cirkulær økonomi bliver en nødvendighed – for alle

CØ handler om at reducere virksomhedens anvendelse af ikkefornybare ressourcer uden at mindske værdien af produktet eller ydelsen. Grafik: Michaël Dorbec
CØ handler om at reducere virksomhedens anvendelse af ikkefornybare ressourcer uden at mindske værdien af produktet eller ydelsen. Grafik: Michaël Dorbec

Virksomheder gør klogt i at afsætte tid og ressourcer til at forstå og indarbejde cirkulære og regenerative principper

Klima- og naturkrisen, den stigende geopolitiske usikkerhed, inflationspres, stigende globale gældsniveauer, voksende ressource knaphed og prekære forsyningskæder er alle kriser, som er kommet for at blive. Det marked og den forretningsmæssige kontekst, vi kendte fra før pandemien, kommer aldrig tilbage.

Ved at gøre cirkulær økonomi og esg til grundsten i virksomhedens strategi får ledelsen en ny, ressource- og effektorienteret ramme at forstå forretningen ud fra, som vil sætte den i stand til at reagere hurtigere og bedre ift. markedets nye virkelighed.

Cirkulær økonomi (CØ) handler om at reducere virksomhedens anvendelse af ikkefornybare ressourcer uden at det mindsker værdien af det produkt eller den ydelse, som virksomheden lever af. Kravet vil i stigende grad blive, at virksomhedens værdiskabelse er direkte positiv, dvs. regenerativ, i forhold til naturgrundlaget og den sociale sammenhængskraft.

Fire centrale spørgsmål

Der knytter sig et stort potentiale i at gøre cirkulær og regenerativ værdiskabelse til en del af sin strategi. Fra undertegnedes erfaringer med at rådgive virksomheder om CØ ved vi imidlertid, at det kræver en ledelsesmæssig indsats at få øjnene op for dette potentiale.

Det kræver en del aflæring og etablering af et nyt undersøgende blik på virksomhedens samlede værdikæde for at kunne begynde at høste gevinsterne ved konsekvent cirkulær tænkning. At gå fra en lineær til en cirkulær forretningsmodel gøres ikke på en eftermiddag.

Den eksisterende organisation og kultur og det oparbejdede kapitalapparat udgør en naturlig forudsætning for den måde, der her og nu kan tænkes forretning på. Så meget desto mere kræver det en aktiv indsats at tænke videre og ud over virksomhedens aktuelle rammer.

Ved at arbejde med en vifte af spørgsmål, som søger ind til kernen i virksomhedens særlige kompetencer og værditilbud, er det imidlertid muligt for enhver virksomhed at udvide perspektivet og aktivere den innovative og meningsskabende magi, som cirkulær tænkning faktisk rummer. Her er fire centrale spørgsmål, som virksomheden kan starte med at stille sig selv, og som vi vil anbefale, at I hurtigst muligt begynder at arbejde med:

1. Er forståelsen af de nye markedsrealiteter, inkl. betydningen af kommende EU-regulering som taksonomien, EPR- og CSRD-direktiverne, tilstrækkelig i vores virksomhed? Og findes den i en form, som vi som samlet organisation kan agere på?

2. Hvad ved vi om vores samlede klima-, miljø- og ressourceaftryk i scope 1, 2 og 3, hvor alle effekter tælles med? Stadig flere store virksomheder og offentlige indkøbere kræver information om deres samarbejdspartneres CO2-aftryk på produkt- eller projektniveau.

3. Har vi en aktuel risikoanalyse vedr. forsyningen af de materialer og de leverandører, som er kritiske for vores værdiskabelse og relevans for kunderne?

4. Hvordan kommer vi i gang med at arbejde med cirkulær økonomi? Har vi de nødvendige kompetencer og kapaciteter til at lægge grundstenene selv? Og hvordan kommer vi videre med at udvikle den nødvendige systematiske viden om vores samlede værdi- og forsyningskæder og det potentiale, der ligger i at gentænke dem og de ressourcer og materialer, som vi anvender?

Forbered jer

Den ledelse, som ikke forholder sig til ovenstående spørgsmål, løber en risiko for enten ikke at have et job om få år eller have en virksomhed, hvis marked vil svinde ind frem mod 2030.

I første omgang er risikoen at komme under anklage for manglende styr på butikken i forhold til rapportering og transparens, men ganske snart vil der være tale om en regulær risiko for ikke at have nogen forretning længere. Virksomheder, som vælger at forholde sig afventende, oplever allerede nu, at det bliver vanskeligere at rekruttere og fastholde kritisk arbejdskraft. At have et stærkt grønt brand som arbejdsgiver bliver stadig vigtigere.

Indlægget her er det første resultat fra en arbejdsgruppe under Nordic Circular Hotspot. Undervejs i gruppens arbejde har vi hørt flere internationale topchefer tale direkte om, at de er nødt til fuldstændigt at genskabe deres globale forsyningskæder i lyset af de stigende forretningsrisici, som følger af klimakrisen m.m.

Vi anbefaler derfor ledelserne i nordiske virksomheder at se på jeres virksomhed i et større perspektiv som et nødvendigt svar på de store forandringer, vores samfund rammes af i årene fremover. Forbered jer på, at profit ikke længere kan være det eneste og altafgørende mål for jeres virksomhed, men udvid perspektivet, og se jeres finansielle overskud som en forudsætning for, at virksomheden kan blive en del af løsningen på verdens mange kriser.

Afsæt tid, kræfter og ressourcer til at forstå og indarbejde cirkulære og regenerative principper i jeres virksomhed. Det bliver lige om lidt jeres license to operate.

Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis

BØRSEN

Fortælling

Forsiden lige nu