Tænketank: Seks anbefalinger til et fair københavnsk boligmarked
Den tidligere Mærsk- og Danske Bank-direktør Eivind Kolding er formand for socialborgmesterens nye tænketank, der netop har offentliggjort sin første rapport.
Foto: Magnus Møller
Opinion Af , , , ,
København er en fantastisk by, som ofte bliver fremhævet som en af verdens bedste byer at bo i. Hvert år vokser byen med 10.000 nye indbyggere, der af helt forståelige årsager vælger København til. Nye boliger skyder op over alt i byen. Men billedet er ikke så entydigt positivt, som vi forestiller os.

Som storby har vi også medborgere med sociale problemer: Personer med misbrug, hjemløse og psykisk og fysisk sårbare. Sådan er det at være storby. Desværre er vi ikke dygtige nok til at skaffe boliger, som den gruppe af medborgere kan betale.

Den udvikling skal vi have vendt. Den sociale balance i byen er nemlig af helt afgørende betydning for, at København kan være en attraktiv by for os alle sammen at bo i. Noget, som vi gerne vil kendes på – også ude i den store verden.

Socialborgmester Mia Nyegaard nedsatte derfor i efteråret 2018 en tænketank om sociale boliger. Opgaven var for så vidt enkel: Vi skal komme med anbefalinger til, hvordan København får flere boliger til udsatte og sårbare borgere, som de kan betale. Vi har netop afleveret vores rapport til socialborgmesteren med seks konkrete anbefalinger. Og konklusionen er klar: Vi skal have flere boliger, der maksimalt må koste 3500 kr. om måneden.

Flere betalelige boliger nu

Tallene taler deres eget sprog: Antallet af betalelige boliger falder. Når København får mulighed for at anvise almene boliger til borgere, vi skal hjælpe, må kommunen desværre aflevere en stor del af dem tilbage, fordi mange af de borgere, vi skal hjælpe, simpelthen ikke har råd til dem.

De seneste år har Københavns Kommune returneret ca. halvdelen af de boliger, der er til rådighed for boligsocial anvisning. Ventetiden til en almen bolig til under 3500 kr. er ca. et år med en markant længere ventetid for borgere med små indkomster.

Den situation bliver vi nødt til at ændre på, hvis København skal være en blandet og inkluderende by, hvilket i øvrigt også er et element i FN's verdensmål for bysamfund. Tænketanken har i sit arbejde valgt at fokusere på to spor: Flere socialt innovative og betalelige boliger til byens udsatte og sårbare og flere skæve boliger til byens hjemløse.

Det er på den baggrund, at vi kommer med de seks anbefalinger:
  • Kommunen skal stille krav om betalelige sociale boliger i nye byggeprojekter og renoveringsprojekter. En mulighed er, at kommunen stiller krav om 20 pct. almene boliger og 5 pct. boliger under 3500 kroner om måneden.
  • Kommunen skal indgå en social udbygningsaftale med de almene boligselskaber og private aktører.
  • Virksomheder, ejendomsselskaber og pensionskasser skal opfordres til at tage større socialt ansvar ved at udvikle strategier og handleplaner for socialt bæredygtige investeringer.
  • Kommunen skal levere en tilstrækkelig social indsats og støtte til byens udsatte og sårbare borgere, som er tilpasset deres behov.
  • Der skal etableres et partnerskab mellem kommunen, almene boligorganisationer og private aktører om konkrete projektforslag til skæve boliger, og muligheden for at bygge skæve boliger på midlertidige grunde skal udvides.
  • Målgruppen for skæve boliger skal udvides, så ordningen i praksis også inkluderer unge hjemløse.

Inkluderende naboskab

Skal vi lykkes med at skaffe flere betalelige boliger, kræver det, at vi går nye veje. Det betyder, at vi skal samarbejde bedre, end vi gør i dag. Københavns Kommune skal løfte sin del af opgaven inden for de rammebetingelser, som kommunen er underlagt.


Alle parter opfordres derfor til at indtænke visionen om social bæredygtighed som et naturligt merafkast af byggeriet


Det er vigtigt understrege, at kommunen ikke alene kan løse opgaven. Boligorganisationer, ejendomsinvestorer og civilsamfund har en vigtig rolle at spille. Men det kræver også noget af københavnerne selv. Bor man i en storby, betyder det, at man ofte har mennesker tæt inde på livet, der har det svært. Det kræver rummelighed og overskud at bo i en by, der har mange sårbare og udsatte borgere. At vi tager naboskabet på os, som mange københavnere heldigvis gør i dag.

I tænketanken ser vi det som en afgørende forudsætning, at vi får flere billige boliger. Det skylder vi vores udsatte, og det er afgørende for en by, der gerne vil være mangfoldig og blandet. Vi har brug for, at alle aktører i fællesskab tager ejer- og lederskab til opgaven.

København har taget FN's verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund til sig. Det skal bl.a. sikre alle adgang til egnende boliger til en overkommelig pris og gøre byudviklingen mere inkluderende. Det er en smuk vision – den forpligter.

Alle parter opfordres derfor til at indtænke visionen om social bæredygtighed som et naturligt merafkast af byggeriet. København er skøn by med overskud på de fleste fronter – så det burde være "mission possible". Tænketankens anbefalinger er et forsøg på at bidrage til at løfte den opgave. Vi er overbeviste om, at det kan lykkes, hvis vi samarbejder om den.
NYT AFSNIT Hvor stor forskel er der på Socialdemokratiets og Venstres økonomiske visioner for landet, og har partierne en reel plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres? Få hele analysen i podcasten "Til valg med Corydon & Co.":Abonnér på podcasten:
   


Andre læser dette lige nu© Dagbladet Børsen
Ifølge lov om ophavsret er det kun tilladt at tage én papirkopi til privat brug. Yderligere kopiering må kun ske efter aftale med Dagbladet Børsens chefredaktion. Henvendelse skal ske til Peter Utzon på e-mail: peut@borsen.dk

Børsen anbefalerKøb øl-aktier: De skummer over nu

Annoncørbetalt
indhold af Investtech

Forsiden lige nu


Rederibosser ser lys fremtid trods handelskrig - forventer vækst i de kommende år

Hvidvaskpresset stiger hos de lokale banker: "Det fylder på alle niveauer"

Kina finder nye våben i kamp mod Trump

Theresa May nægter at trække sig - minister går af i protest

Klumme: Hvorfor svarer SØIK ikke Anders Dam?

Dansk udvikler af rumfartsudstyr afslutter succesfuldt aktieudbud - overtegnet med over 90 pct

Plastindustrien satser stort på bæredygtig fødevareemballage

Mette Frederiksen efter Thulesen trak en streg i sandet: Et mindretal skal ikke have lov til at true sig til at lave om på politik

Real Madrid vinder appelsag om ulovlig statsstøtte