AI vil give store samfundsgevinster

374684_16_9_large_984.jpg
Opinion
Eksklusivt for kunder
03. jan 2019 KL.16:07
Kunstig intelligens (AI) bliver ikke bare et globalt økonomisk vækstlokomotiv i mange år frem, det bliver en helt central del af vores hverdag.

Danmark bør investere ambitiøst i AI-forskning af to grunde: Det er en god forretning, og det er vores chance for at præge udviklingen af AI, så den sker på en ordentlig og forsvarlig måde.

Globalt er der enormt fokus på AI-drevet digitalisering, og Europa er ved at vågne op. Vores nabolande Tyskland og Sverige har afsat meget store forskningsmidler til at forberede sig på den internationale konkurrence. Over en årrække vil de investere i AI-initiativer, bl.a. mange nye professorstillinger.

Hvis Danmark skal konkurrere på det niveau, skal vi investere godt 1,5 mia. kr. de kommende år. Det er derfor vigtigt, at regeringen har afsat 300 mio. kr. til forskning i digitalisering og AI i 2019, og at man vil oprette et nyt nationalt center. Forhåbentlig er det kun en begyndelse. Hvis vi skal indhente naboerne, betyder det fortsatte investeringer de kommende år.

Respekt for brugerne

Kunstig intelligens kan bruges til både gode og dårlige formål. Det samme kan man sige om mange andre former for teknologi. Men AI får en helt gennemgribende betydning for vores sundhed, konkurrenceevne, velfærd og demokrati. Derfor er det bestemt ikke ligegyldigt, hvilke værdier, der ligger til grund. På længere sigt vil der komme alvorlige tilbageslag, hvis udviklingen ikke er åben og underlagt demokratisk kontrol.

Det er netop her, at Danmark og andre lande, som vi deler værdier med, har en stor chance. Ved at udvikle løsninger, der respekterer brugerne, kan vi levere noget, som verden har hårdt brug for.

Forskning i verdensklasse

Vi kan gå til opgaven med selvtillid. De danske universiteters it-grundforskning er i top på de internationale ranglister og ved peer review-¬evalueringer. De stærke universitetsmiljøer bidrager med vidtrækkende opdagelser, der lynhurtigt omsættes til produkter i danske virksomheder og forbedret service i den offentlige sektor.

Vi uddanner allerede AI-eksperter, men slet ikke nok til at mætte et sultent dansk erhvervsliv. Oveni ryger nogle af de største talenter ud af landet. I oktober kunne Børsen f.eks. rapportere om Apples køb af det danske AI-startup Spektral Experience – angiveligt for et trecifret millionbeløb. Spektral forvandlede på kort tid iværksætternes grundforskning til et unikt augmented reality-produkt.

Vi har de styrkepositioner, der skal til for at få Danmark med på AI-bølgen. CBS’s forretningsorienterede forskningsmiljøer hjælper danske virksomheder med digital omstilling. I Innovationsfondens center DABAI har universiteterne i København og Aarhus sammen med DTU givet et stort løft til big data i Danmark. De involverede virksomheder forventer en øget omsætning på ikke mindre end 750 mio. kr. på baggrund af en offentlig investering på 45 mio. kr.

Oveni skal lægges værdien af en lang række nye forskningsresultater og uddannede forskere, som vil gavne landet i mange år fremover. Investering og samarbejde indenfor digitalisering er en virkelig god forretning.

Etik og vækst

På universiteterne er vi meget opmærksomme på ansvarlig forskning og udvikling af kunstig intelligens. DTU har formuleret otte tekniske “Safe AI”-principper.

Københavns Universitet har nedsat et råd, der skal udarbejde et etisk kodeks for AI. Målet er, at kunstig intelligens – vel at mærke i en dansk “Safe AI”-udgave – bliver et nyt vækstområde i 2020’erne, på samme måde som den nordjyske mobilsucces i 1980’erne og det fynske roboteventyr i 1990’erne.

Som en tidlig start på det nationale samarbejde opretter DTU, KU og CBS ni fælles forskerstillinger, der skal hjælpe med at accelerere AI-drevet digitalisering i både det private og den offentlige administration.


Skrevet af Per B. Brockhoff, institutdirektør, DTU Compute, Mads Nielsen, institutleder, Datalogisk Institut, Københavns Universitet, og Jan Damsgaard, institutleder, Institut for Digitalisering, CBS