Bøger: 55 præcise værktøjer til lederen
Dion Sørensen har samlet 55 værktøjer. Ikke meget nyt, men til gengæld et godt samlende værktøj, lyder anmeldelsen.
Foto: Scanpix
Karriere Af
Lederudvikling er en disciplin og serviceydelse, der antager mange former for tiden. Nogle sværger til at tage til ødemarken for at prøve grænser af sammen. Andre inviterer sportstrænere ind i direktionslokalerne for at få et indblik i hvad, der giver toppræstationer og så videre...

Bedømmelse:
4 af 6 stjerner


Udbuddet indenfor lederudvikling på det danske marked er snart lige så broget som et kludetæppe, og det kræver solid indsigt og overblik at være kunde i en branche, hvor alle kan slå sig ned og udbyde lederudvikling.

Det er unægtelig et marked præget af meget forskellige teoretiske udgangspunkter og pædagogiske principper.

Hvordan udvikler man ledere bedst?

Det spørgsmål har Dion Sørensen i sin nyeste bog "Lederudvikling - 55 værktøjer til ledere og konsulenter" et klart svar på. Lederudvikling skal primært foregå på jobbet og skal forbindes direkte med lederens hverdag.

Uddannelse og træning er de midler, der kan fås eksternt, men selve lederudviklingen har først værdi, når den sættes i spil på arbejdspladsen.

Indgangsbønnen til lederudvikling

Bogen starter med at ridse lederudviklingens historie op – her lægges der specielt op til, at man som læser skal være opmærksom på, at der er sket et skifte fra den praksis- og erfaringsbaserede ledelsesundervisning til den mere akademiske, hvor den refleksive side af ledelse også inddrages.

Derudover mener forfatteren, at kursuslokalet ikke er det bedste sted til lederudvikling.

Bogens første del slutter med en beskrivelse af lederens mangeartede opgaver. Det er vel at mærke kun de ledelsesmæssige opgaver, der her beskrives – mange ledere har jo også faglige opgaver og ansvar oven i det ledelsesmæssige.

55 værktøjer - kort og præcist


Bogens anden del sigter mod at give læseren hele 55 værktøjer til lederudvikling. Alt fra Kompetenceafdækning til Gruppedynamikker beskrives med et skema på venstre side og en tilhørende tekst på højre side. Det er kort og præcist formuleret, hvilket gør denne del let og hurtigt læst.

Det er en bog, der ikke bare stiller spørgsmål - den angiver også konkrete anvisninger til, hvordan man skal håndtere opgaverne i det daglige. Måske et symptom på, at ledelse har fået en anden betydning efter de sidste års økonomiske kastevinde?

Forfatteren gør meget ud af at give sine råd videre, og i bogens tredje del gives tre råd til, hvad man skal gøre for at få fuldt udbytte af indsatsen:
  1. Systematisér lederudviklingen
  2. Overvej HRs rolle – her tales der for en HR Partner-struktur frem for den traditionelle HR- afdeling
  3. Forpligt lederne – ikke mindst den øverste – i projektet.
En bred målgruppe

Der er flere grupper af læsere, som kan få glæde af bogen:
  • Konsulenter der arbejder med lederudvikling både internt og eksternt
  • Lederen der har brug for at strukturere sin egen lederudvikling i en situation, hvor arbejdspladsen ikke kan tilbyde HR-support
  • Lederen der endnu ikke har fået udviklet de kompetencer, der skal til for at være leder
Kort sagt stiller forfatteren sine erfaringer til disposition for den, der har lyst til og/eller brug for at åbne bogens værktøjskasse.

Er der tale om ny information og nye forskningsmæssige informationer?

Ikke så vidt jeg kan se, men jeg har til gengæld heller aldrig set så meget brugbart lederudviklingsmateriale samlet på et sted.

Anmelder: Søren Kreilgaard
Vurdering: 4 af 6
Titel: Lederudvikling - 55 værktøjer til ledere og konsulenter
Forfatter: Dion Sørensen
Forlag: L&R Business
Antal sider: 221
Pris: 475 kr. inkl. moms
ISBN: 9788711414521


Søren Kreilgaard er cand. merc. i Strategi, Organisation og Ledelse og har arbejdet indenfor HR hele sin karriere.

I dag er han HR-fuldmægtig i Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor han arbejder med HR-support til ledelsen. Han er også ekstern lektor på CBS - Handelshøjskolen i København hvor han underviser indenfor HR og Forandringsledelse.Køb bogen
" Lederudvikling - 55 værktøjer til ledere og konsulenter " her

Andre læser dette lige nu


Seneste karriere nyheder